Publicarea articolelor

În vederea publicării lucrărilor, în Revista Romaneasca, vă rugăm să urmați condițiile de tehnoredactare de pe site-ul revistei lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/about/submissions#authorGuidelines

Lucrările (redactate în limba engleză) vor fi trimise pîna la 28 iulie 2018 domnului lector dr. Florin Domuncu, la adresa amseconference2018@gmail.com și vor fi evaluate într-o primă etapă de comitetul științific al congresului, urmînd ca editura să le reevalueze pentru a fi publicate și indexate ISI.