Mesajul președintelui Congresului

Idealul politic al egalității indivizilor în societate, devenit far călăuzitor în lumea democrată de după Revoluția franceză, rămâne un deziderat, în ciuda eforturilor complexe de aplicare a acestei doctrine. Stratificarea socială constituie o realitate permanentă, iar unei egalități de drepturi nu-i corespunde întotdeauna o egalitate de oportunități sau de acces la bunuri.  Pe terenul educației, în contextul internațional actual, cel al unor modificări profunde în plan politic, economic și social, se constată mai degrabă o amplificare a  inegalităților, în ciuda numeroaselor proiecte orientate spre accesul tuturor la o educație incluzivă și echitabilă. În fața acestor provocări majore, politicile publice ar trebui să vizeze o educație de calitate și să propună practici educative adecvate realităților școlare, familiale, culturale etc. Este evident însă că accesul tuturor indivizilor la o educație de calitate, care să le ofere șansa dezvoltării personalității în acord cu predispozițiile lor native, poate contracara în mod semnificativ inegalitățile existente în plan economic, social etc.

Congresul AMSE din 2018, de la Suceava, are ca premisă inegalitatea în educație și propune  cercetătorilor mai multe direcții de investigare, menite să identifice cauze, condiții și să găsească soluții de reducere a inechității. Responsabilitatea înțelegerii și explicării acestor aspecte le revine așadar specialiștilor în educație, care, prin abordări interdisciplinare, pot propune căi de acțiune pentru a lupta împotriva creșterii inegalităților. De asemenea, suntem preocupați de rolurile unor actori (stat, instituții educative, asociații)  din câmpul educațional, de modul cum se poziționează aceștia în raport cu inegalitățile și de discursurile lor care le legitimează sau le combat, traduse în politici publice și în documente oficiale. În sfârșit, practicile menite să reducă inegalitățile, aplicate în școli, rezultatele obținute de profesori în direcția eliminării inegalităților vor face obiectul unui schimb de experiență fructuos la al XIX-lea Congres AMSE.

Desfășurarea acestui congres la Universitatea noastră nu este întâmplătoare, căci, pe de o parte, în instituția noastră există preocupări constante în formarea profesorilor  și în cercetarea din domeniul educativ, iar, pe de altă parte, prin parteneriatul încheiat cu AMSE, USV contribuie la efortul internațional comun de diseminare a inovațiilor științifice și aplicative. Sperăm ca cei care se vor înscrie la acest congres să găsească la USV o atmosferă academică exemplară, unde vor avea șansa de a interacționa cu specialiști din domeniul educației din România, din R. Moldova, din Ucraina, din alte țări europene sau din alte continente. De asemenea, vă așteptăm la Suceava și pentru a cunoaște și a aprecia specificul cultural local, oferit prin programul de vizite pe care vi-l propunem.

Prof. univ. dr. Rodica Nagy