Apel la contribuții

Puteți participa la cel de-al XIX-lea Congres al AMSE-AMCE-WEAR propunând un titlu care să se înscrie prioritar într-una dintre cele trei axe tematice ale Congresului. Sunt posibile trei tipuri de propuneri :

  • un simpozion : doi responsabili științifici și zece cercetători de cel puțin două naționalități diferite ;
  • o comunicare liberă ;
  • un poster.

Limbi de comunicare: română, franceză, engleză și spaniolă.

Fiecare tip de propunere va face obiectul unei expertize științifice din partea comitetului științific al celui de-al XIX-lea Congres.

Propunerile vor fi înregistrate pe site-ul Congresului până în 15 martie 2018 15 aprilie 2018 – noua dată limită pentru înscriere.

 

După congres, avem în vedere publicarea lucrărilor susținute, în urma unei evaluări peer-review, în revista http://revistaromaneasca.ro/ http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/index.

Cu mai multe detalii despre normele de tehnoredactare, vom reveni după 10 iunie.