Apel la contribuții

Puteți participa la cel de-al XIX-lea Congres al AMSE-AMCE-WEAR propunând un titlu care să se înscrie prioritar într-una dintre cele trei axe tematice ale Congresului. Sunt posibile trei tipuri de propuneri :

  • un simpozion : doi responsabili științifici și zece cercetători de cel puțin două naționalități diferite ;
  • o comunicare liberă ;
  • un poster.

Fiecare tip de propunere va face obiectul unei expertize științifice din partea comitetului științific al celui de-al XIX-lea Congres.

Propunerile vor fi înregistrate pe site-ul Congresului până în 31 octombrie 2017 1 ianuarie 2018 15 februarie 2018 15 martie 2018 – noua dată limită pentru înscriere.