Gratis elektronische bibliotheek

Burgerlijk Proces & Praktijk XIV - Ambtshalve toepassing van EU-recht - Wolters Kluwer Nederland B.V.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2012
BESTANDSGROOTTE: 12,49
ISBN: 9789013111576
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Wolters Kluwer Nederland B.V.

Veel plezier met het gratis lezen van Burgerlijk Proces & Praktijk XIV - Ambtshalve toepassing van EU-recht Wolters Kluwer Nederland B.V. epub-boeken

Omschrijving:

Het EU-recht speelt al sinds decennia een rol in het privaatrecht. Er zijn veel wetgevingsproducten van EU-rechtelijke makelij, waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan de vele EU-richtlijnen waarin de consument een bijzondere bescherming wordt toebedeeld.De uit deze wetgeving voortvloeiende materieelrechtelijke rechten en plichten worden op nationaal niveau geëffectueerd. Dat betekent niet dat het EU-recht daaromtrent niets regelt. Sterker, het feit dat in een nationale procedure EU-rechtelijke elementen aan de orde komen kan de invulling en toepassing van nationale procesregels beïnvloeden.Dit proefschrift betreft een van die nationale procesregels: de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden. Er wordt bezien wat de ruimte is voor de Nederlandse rechter om over te gaan tot het aanvullen van rechtsgronden en in hoeverre deze ruimte verschilt van de ruimte die de Duitse, Engelse en Franse rechter op dit vlak hebben.Vervolgens wordt het EU-rechtelijk kader besproken waarbinnen nationale procesregels getoetst moeten worden. Aansluitend wordt beoordeeld of de Nederlandse regels met betrekking tot het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden stand kunnen houden wanneer het rechtsgronden van EU-recht betreft, en zo niet, op welke wijze dan invulling dient te worden gegeven aan het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden van EU-recht.

...oom uitgevers Den Haag (Boom juridisch, Boom criminologie, Boom bestuurskunde en Eleven International publishing) 1 Wat o ... Arbeidsprocesrecht van G.C. Boot | 9789013146851 | Bazarow.com ... .m. betekent dat de Belgische rechtsorde geen bindende inhoudsbepaling van deze begrippen kan opleggen. 2 In het arrest Aerts van 30 juli 1998 (NJB 1998, 1567) besliste het EHRM dat in die zin art. 682 Ger. W. het art. 6 EVRM schendt, omdat geen rechtsbijstand voor cassatie in civiele zaken werd verleend daar het advies van de advocaat van cassatie negatief was. 6. De rol van de rechter bij de uitleg en toepassing van art. 1019h Rv /231 6.1 Inleiding / 231 6.2 Art. 1019h Rv en de ... Tp Ocesrecht Expert ... . 6. De rol van de rechter bij de uitleg en toepassing van art. 1019h Rv /231 6.1 Inleiding / 231 6.2 Art. 1019h Rv en de 'salto mortale' in de praktijk / 232 6.3 De taakverdeling tussen partijen en de rechter in het burgerlijk proces / 235 6.4 De invloed van het EU-recht op het civiele beslissingskader van art. 23-25 Rv / 243 Ambtshalve toepassing van EU-recht. Stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen (2018) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Ambtshalve toepassing van EU-recht. Stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen: Published in: Serie Onderneming en Recht ; 102, 123 ......