Gratis elektronische bibliotheek

De Brief Aan De Efeziërs - P Pokorny

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2008-07-01
BESTANDSGROOTTE: 12,48
ISBN: 9789059722477
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P Pokorny

De beste pdf van De Brief Aan De Efeziërs die u hier kunt vinden

Omschrijving:

De Tsjechische theoloog Petr Pokorný volgt in zijn uitleg van de "Brief aan de Efeziërs" nauwgezet de gang van de brief van hoofdstuk tot hoofdstuk, van vers tot vers. De schrijver gaat in op alle relevante vragen die bij aandachtige lezing van de brief opkomen. Hij voegt bovendien uitweidingen toe over bijzondere thema's zoals het veel bediscussieerde begrip 'de machten'. Het is een term die men zou kunnen omschrijven als 'wetmatigheden en krachten in de schepping'. Daarnaast komt het auteursschap van de brief aan de orde: het vermoeden dat de brief weliswaar op Paulus' naam is gezet, maar door een leerling uit later tijd geschreven moet zijn. Daarmee wordt de lezer ingeleid in de fascinerende vraag naar de canonvorming die zo nauw verbonden is met de geschiedenis van de Kerk in de eerste eeuw na christus. Pokorny's commentaar op de "Brief aan de Efeziërs" is bedoeld voor theologen, voorgangers en voor iedereen die meer wilt weten over de historische en theologische achtergrond van de verschillende bijbelboeken. Petr Pokorný (1932) is Tsjechisch protestants theoloog en klassiek filoloog, emeritus professor aan de Karelsuniversiteit te Praag, directeur van het Tsjechische Centrum voor Bijbelstudies. Hij doceerde enkele jaren in Duitsland en de Verenigde Staten, was in 1994 en 1995 president van de wereldwijde Society of New Testament Studies (SNTS), publiceerde wetenschappelijke teksten in het Tsjechisch, Duits en Engels (bijv. The Genesis of Christology, Theologie der lukanischen Schriften). In 2007 schreef hij samen met U. Heckel een basisleerboek theologie voor universiteitsstudenten, alsmede een literaire inleiding op het Nieuwe Testament: Einleitung in das Neue Testament. Pokorný's commentaar op de "Brief aan de Efeziërs" verscheen in 2005 als eerste deel van een reeks Tsjechische oecumenische commentaren op het Nieuwe Testament.

...itweidingen toe over bijzondere thema's zoals het veel bediscussieerde begrip 'de machten' ... Efeziërs 1 - Nieuwe Testament - Statenvertaling ... . (Jozua 24,14-24; Efeziërs 5,21-6,9 - luisterlied Today, I choose). Kies dan nu wie u wilt dienen! Dat is de vraag die Jozua stelt aan het volk Israël.Onder zijn leiding zijn de Israëlieten het beloofde land binnengetrokken. "De brief aan de Efeziërs" 8 Bijbellezingen gehouden door; Jacques Brunt te Zwijndrecht Deze serie is ook te volgen op video KLIK HIER: Jacques Brunt 15 september 2014: Christenen zijn gezegende mensen. Efeze 1:1 - 1:14 De Brief van Paulus aan de Efeziërs is een boek in het Nieuwe Testamen ... Efeziërs 1 (NBV) - EO.nl/Bijbel ... . Efeze 1:1 - 1:14 De Brief van Paulus aan de Efeziërs is een boek in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. De schrijver van de brief presenteert zich als de apostel Paulus, maar het wordt betwijfeld of hij echt de auteur is. De brief telt zes hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks. De brief aan de Efeziërs DE BRIEF AAN DE EFEZIËRS Een verklaring van Paulus brief speciaal voor jou Rotsvast 5 Ger de Koning 2005 Uitgeverij Daniël, Zwolle 2014 gewijzigde uitgave Uitgeverij Daniël, Zwolle Efeze 4 De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. HSV Eén lichaam en één Geest. 1 Zo roep ik, de gevangene ... 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die Efez. 5:23; Kol. 1:18 het Hoofd is, namelijk Christus. 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:. 2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.. 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.. 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem ... Onderin de hoofdstuctuur bevindt zich nog een punt '2-c', dat verwijst naar Efeziërs 6:14-18. Dit is als het ware het spiegelbeeld van Efeziërs 1:3-14; de 'spiegel' is dan Efeziërs 3:14-21. Daar treffen we de omschrijving van de onderdelen van de "wapenrusting Gods" aan; of, zoals het er letterlijk staat: "al de wapenen van God" (Efe. 6:11). Jehovah's Woord is levend. Hoofdpunten uit de brieven aan de Galaten, de Efeziërs, de Filippenzen en de Kolossenzen. ALS de apostel Paulus hoort dat enkele christenen zich door judaïsten van de zuivere aanbidding laten afbrengen, schrijft hij een krachtige brief „aan de gemeenten van Galatië" ().De brief is rond 50-52 G.T. geschreven en bevat rechtstreekse raad en krachtige vermaningen. De brief van Paulus aan de Efeziërs (vaak kortweg Efeziërs genoemd) is een van de boeken in de bijbel, in het Nieuwe Testament.De brief telt 6 hoofdstukken. De brief is niet geadresseerd en waarschijnlijk helemaal niet aan Efeze gericht. Vermoedelijk omdat de brief in Efeze gevonden werd, is reeds vroeg een Christelijke traditie ontstaan dat de brief voor de Efeziërs bestemd was. Ook juist daarom heeft men zich afgevraagd of deze zogenaamde brief aan de Efeziërs werkelijk aan de Efeziërs is geschreven. Paulus is altijd zo persoonlijk in zijn brieven. Hij gaat bijna altijd in op de plaatselijke situatie. Juist deze laatste brief van Paulus aan een gemeente is heel onpersoonlijk. Hij zou aan iedereen geschreven kunnen zijn....