Gratis elektronische bibliotheek

Begeleiding startende leraren - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2019
BESTANDSGROOTTE: 3,37
ISBN: 9789044136760
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U vindt de pdf van het boek Begeleiding startende leraren hier

Omschrijving:

Een startende leraar moet vanaf dag één leren omgaan met belangen en wensen van vele actoren: leerlingen, collega’s, ouders en schoolleiders. Of volgens een starter: ‘Je komt met het idee dat je als leraar alleen leraar moet zijn, maar je bent ook pedagoog, opvoeder, je bent van alles’. Een goed ‘inductieprogramma’ voor startende leraren in de eerste jaren van hun loopbaan, is essentieel om een soepele transitie van opleiding naar beroep te realiseren, de praktijkschok te dempen en de professionele ontwikkeling te bevorderen.Dit boek beschrijft verschillende manieren waarop (onderdelen van) inductieprogramma’s kunnen worden vormgegeven en ingebed in de schoolorganisatie. De praktijkvoorbeelden komen uit een Nederlands project, dat geïnitieerd werd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Het nationale project bestond uit negen regionale projecten, waarin medewerkers van universitaire lerarenopleidingen en lerarenopleidingen uit instellingen voor hoger beroepsonderwijs in samenwerking met scholen uit hun regio intensief werkten aan de verbetering van inductieprogramma’s. De verschillende bijdragen bevatten concrete voorbeelden, aangevuld met theoretische en empirische inzichten, waarmee de auteurs de praktijk hopen te inspireren: Human Resource Management tools, professionaliseringstrajecten voor (vak)coaches en begeleiders, borging van inductiemaatregelen, interventies gericht op de startende leraren zelf, zoals professionele identiteitsworkshops, videoclubbegeleiding en vakdidactische Lesson Study. Dit boek illustreert zowel het inductieprogramma als het flankerend onderzoek en maakt het toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij en/of geïnteresseerd is in het begeleiden van startende leraren. Elk hoofdstuk is geschreven door de onderzoekers die in de betreffende regio actief waren.Met bijdragen van Rian Aarts, Jaap Buitink, Fer Coenders, Jurriën Dengerink, Judith Gulikers, Michelle Helms-Lorenz, Quinta Kools Els Lugthart, Jacobiene Meirink, Janine Mommers, Paul Rösenmuller, Piety Runhaar, Gonny Schellings, Rita Schildwacht, Geke Schuurman, Anja Swennen, Anna van der Want, Nellie Verhoef, Marjolein Wallenaar en Renate Wesselink.

...eft de afgelopen 3 jaar (2014-2017) de volgende producten ontwikkeld:-Procedures en protocol voor het begeleiden van startende leerkrachten ... Startende leraar & begeleiding - Leraar24 ... .-De rolbeschrijvingen van verschillende soorten begeleiders. Begeleiding startende leraren Om te voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en ervoor te zorgen dat zij zich sneller ontwikkelen als professionals, stimuleert en subsidieert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zogeheten 'inductiearrangementen' die drie jaar duren. Een goede begeleiding in de eerste drie jaar, die gestoeld is op deze pijlers, bevordert de ontwikkeling van effectief lerarengedrag van ... Begeleiding startende leraren 2014-2019 | Rapport ... ... . Een goede begeleiding in de eerste drie jaar, die gestoeld is op deze pijlers, bevordert de ontwikkeling van effectief lerarengedrag van beginnende docenten. En daardoor vallen er minder leraren uit. Kwalitatief goede begeleiding van een startende leraar bestaat uit: Persoonlijke en relationele steun van de mentor De begeleiding van startende leraren laat nog veel te wensen over. De meeste scholen in Nederland zien het nut van goede begeleiding van nieuwe leraren in, en zetten er uitgebreide plannen voor op ... Eindrapportage Begeleiding startende leraren 2014-2019. Onderzoek door de Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen naar de begeleiding van startende docenten in het voortgezet onderwijs. TALIS 2018. Een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en hun schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De begeleiding van startende leraren Informatie hoe je de startende leraar in het po en vo binnen de school houdt. De informatie bestaat uit twee delen. Ten eerste is te lezen wat de problemen zijn van de startende leraar. Zowel in po als in vo. Ten tweede is de informatie voor de begeleiders van de startende leraar. Onze inzet is om de startende leraar met passende begeleiding van start- naar vakbekwaam te laten groeien, want goed onderwijs wordt door goede leraren gegeven. Om je blijvend in je ontwikkeling te ondersteunen biedt de Academie een gevarieerd professionaliseringsaanbod. project 'Begeleiding startende leraren' (BSL) voor de landelijk e implementatie van driejarige . inductiearrangementen, alsook het lande lijk onderzoek naar inductie-effecten (LONIE 1). De begeleiding van startende leraren is een fundamenteel onderdeel van het beleid van besturen en directies van de OSR-scholen en is geborgd in het integraal personeelsbeleid (IPB). Dit betekent volgens Snoek (2015) onder meer het volgende: TY - BOOK. T1 - Begeleiding startende leraren. T2 - praktijk en theorie. A2 - Schellings, Gonny. A2 - Helms-Lorenz, Michelle. A2 - Runhaar, Piety R. Dat de begeleiding van startende leraren vruchten afwerpt, staat voor Anita o'Connor, rector van het Zwijsencollege (havo/vwo) in Veghel, als een paal boven water. 'De pareltjes die wij als opleidingsschool voor nieuwe leraren binnenkrijgen, willen we natuurlijk graag behouden en dat lukt altijd. Aanbevelingen Begeleiding Startende Leraren Amsterdam. Achttien Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hebben het afgelopen jaar gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van driejarige begeleidingsprogramma's voor startende leraren. Betere begeleiding van startende leraren is een belangrijk wapen tegen uitval van deze groep. Dat is de conclusie van Michelle Helms-Lorenz, die de afgelopen vijf jaar voor de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de begeleiding van startende leraren onderzocht. het project Begeleiding startende leraren uit, waarmee het inwerken en begeleiden van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs wordt gestimuleerd met subsidies. Het doel: betere leraren en dus beter onderwijs! zij n. Maar vervolgens krij gen ze te veel verant-woordelij kheden, die niet passen bij hun ont-wikkelingsniveau. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt....