Gratis elektronische bibliotheek

Jesaja - Buitink, M.A.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 9999
BESTANDSGROOTTE: 10,58
ISBN: 9789058294906
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Buitink, M.A.

De beste pdf van Jesaja die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Deze reeks bijbelcommentaren slaat een brug tussen de oorspronkelijke betekenis van de bijbeltekst en de huidige situatie. Naast de historische achtergrond, de literaire opbouw en het theologisch belang van de grotere gehelen worden voor elk vers de specifieke problemen behandeld. De lezer krijgt veel uitleg bij de verschillende gangbare vertalingen in het Nederlands, maar de schrijvers gaan zelf uit van de Hebreeuwse of Arameese tekst. De reeks is gericht op kringleiders, godsdienstleerkrachen en iedereen die een bijbelstudie, een les of preek voorbereidt, in het bijzonder degenen die de Bijbel als door God geopenbaard en daarom betrouwbaar en gezaghebbend willen beschouwen. De redactieraad van De Brug bestaat uit dr. W. Gugler, dr. H. Lalleman-de Winkel, prof.drs. J.P. Lettinga, dr. G.W. Lorein en dr. E. van Staalduine-Sulman.

...Jesaja 1 Jesaja 2 Jesaja 3 Jesaja 4 Jesaja 5 Jesaja 6 Jesaja 7 Jesaja 8 Jesaja 9 Jesaja 10 Jesaja 11 Jesaja 12 Jesaja 13 Jesaja 14 Jesaja 15 Jesaja 16 Jesaja 17 Jesaja 18 Jesaja 19 Jesaja 20 Jesaja 21 Jesaja 22: Jesaja 23 Jesaja 24 Jesaja 25 Jesaja 26 Jesaja 27 Jesaja 28 Jesaja 29 Jesaja 30 Jesaja 31 Jesaja 32 Jesaja 33 Jesaja 34 Jesaja 35 ... Jesaja 23 - Statenvertaling met kanttekeningen ... ... 2. Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. 1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.. 2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat Micha 4:1. de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. De jongensnaam Jesaja is niet zo populair in Nederland. 2016 was het jaar waarin de naam het meest ... Jesaja | Waar gaat dit bijbelboek over? - EO.nl/Bijbel ... .. 2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat Micha 4:1. de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. De jongensnaam Jesaja is niet zo populair in Nederland. 2016 was het jaar waarin de naam het meeste werd gegeven, 16 keer. Vanaf 2005 wordt de naam gemiddeld zo'n drie tot twaalf keer per jaar gegeven. In de jaren daarvoor werd de naam nauwelijks gegeven. Jesaja neemt ook afstand van de Kanaänitische afgodendienst van het Joodse volk, waaronder de seksuele handelingen die het volk begaat. Deze zijn in de Torah verboden. Jesaja borduurt verder op de beeldspraak van andere profeten, die de band tussen God en Juda vergelijkt met een vrouw die overspel pleegt en haar echtgenoot in de steek laat. Jesaja in het ambt van profeet bevestigd. 1 In 2 Kon. 15:7 het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel.. 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had Openb. 4:8 zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.. 3 De een riep tot de ander: De boodschappers uit Ethiopië 1 Jesaja zegt: Het zal slecht aflopen met het land Ethiopië aan de overkant van de rivieren, waar het gonst van de insecten. 2 Dat land stuurt boodschappers in rieten boten over de zee. Ga terug, snelle boodschappers, naar je volk van lange mensen met een gladde huid, naar je land waar iedereen altijd bang voor is geweest, naar je volk dat andere landen overwint ... 1 Jesaja zegt: De god Bel is omgevallen en de god Nebo scheefgezakt. De beelden worden op dieren weggedragen als buit van de vijand. De vermoeide dieren vinden ze maar zwaar. 2 Bel en Nebo vallen om en zakken scheef. Ze hebben hun volk niet kunnen redden. Ze hebben zichzelf niet kunnen redden. Jesaja Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Jesaja; Studiehulp voor Jehovah's Getuigen 2018; Studiehulp voor Jehovah's Getuigen 2018. rsg18 blz. 177-191. Jesaja. 1:1. De Wachttoren, 1/3/2001, blz. 12-13. Jesaja's profetie I, blz. 7-8. 1:2. 13 Uitspraak tegen Babylon,+ die Jesaja,+ de zoon van Amoz, in een visioen heeft gezien: 2 'Hef op een kale berg een signaal* omhoog.+ Roep ze, wenk met je hand, zodat ze de poorten van de edelen binnentrekken. 3 Ik heb het bevel gegeven aan degenen die ik heb aangesteld.* + Ik heb mijn soldaten opgedragen mijn woede te voltrekken, vol trots juichen ze. Het boek Jesaja is genoemd naar de gelijknamige profeet.Voor velen is Jesaja de belangrijkste profeet. Hij leefde ongeveer 6 eeuwen voor Christus en heeft een aantal dingen voorspeld die uit zijn gekomen. Hij voorspelde de komst van de Messias en gaf aan dat Bethlehem een belangrijk dorp zou worden in dat opzicht. Het meest opvallend zijn zijn voorspelling over de Knecht van God. Jesaja 23 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Lees maar Jesaja 42:8 en 9: „Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen. Duhm. Bergmann neemt ons ook mee naar de vergissing van Bernhard Duhm (1847-1928). Duhm ging ervan uit dat een deel van Jesaja pas in de laatste eeuw voor Christus werd ingevoegd. Oude Testament | Jesaja. Kernpunten. Doel: Het volk van Juda oproepen tot terugkeer naar God en te vertellen van Gods redding door de Messias.; Schrijver: De profeet Jesaja, zoon van Amos.; Datering: De gebeurtenissen uit de hoofdstukken 1 t/m 39 vonden plaats tijdens Jesaja's dienst voor God en werden dus waarschijnlijk geschreven rond 700 vóór Christus De hoofdstukken 40 t/m 66 zijn ... Jesaja (Hardcover). Deze reeks bijbelcommentaren slaat een brug tussen de oorspronkelijke betekenis van de bijbeltekst en de huidige situatie. Naast de... Het boek Jesaja behoort tot de profetische literatuur van het Oude Testament. Alleen al door zijn omvang is het boek Jesaja een moeilijk toegankelijk geschrift. Bovendien wisselen decors en verhaaltijden elkaar op onverwachte wijzen af, worden verschillende rollen in almaar nieuwe vormgevingen neergezet, en duikt de profetenfiguur in diverse gedaanten op in het boek....