Gratis elektronische bibliotheek

Omtrent filosofie 2 - Kracht van wet - Jacques Derrida

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2013
BESTANDSGROOTTE: 8,45
ISBN: 9789044130133
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jacques Derrida

Alle Jacques Derrida boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

De geschriften van Jacques Derrida betekenen een breekpunt in de geschiedenis van de Westerse filosofie. Dat was althans de mening van Emmanuel Levinas, volgens wie het oeuvre van Derrida in de ontwikkeling van het Westerse denken een cesuur aanbrengt, vergelijkbaar met Kants kritiek van de metafysica. Derrida en de door hem ondernomen deconstructie wijzen ons op de laatste resten onvermoed dogmatisme die sluimeren in de kritische geest van de Moderniteit en de Verlichting.Dit boek is een buitengewoon actueel essay waarin wordt ingegaan op de verhouding tussen deconstructie en rechtvaardigheid. Als alles wat bestaat aan denkbeelden, opvattingen en geloofsvoorstellingen onderhevig is aan een onstuitbaar afbraakproces, wat blijft er dan nog over van ethiek en recht? Onder verwijzing naar bekende uitspraken van Montaigne en Pascal, spreekt Derrida over het 'mystieke fundament van alle gezag'. Het oorspronkelijke fundament dat elk recht zijn gezag verleent, blijft altijd afwezig. Niettemin vraagt het erom gestalte te krijgen in het recht; het vraagt om interpretatie zonder zelf op te gaan in de interpretatie die het recht altijd vormt.Deze fascinerende, door Rico Sneller voortreffelijk ingeleide en vertaalde tekst, toont duidelijk aan dat Derrida's deconstructie niet leidt tot zinloze, nihilistische Spielerei, zoals vaak wordt beweerd, maar een grondige bijdrage levert aan een diepgaand debat over ethiek en onze verhouding tot de wet.Jacques Derrida (1930-2004) was hoogleraar aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales.Dr Rico Sneller is universitair docent wijsgerige ethiek en geschiedenis van de filosofie aan de Universiteit Leiden, bij het Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

...Maklu, Uitgever, Universiteit Leiden hodn Leiden Universi, VBK Media ... wetten.nl - Regeling - Wet milieubeheer - BWBR0003245 ... . Top 33. Kracht van wet. Levering 1-2 werkdagen Gratis bezorging vanaf €40,- Gratis retourneren Winkels Klantenservice Folder Mijn account CSR als ({{email}} ) CSR als anoniem (Inloggen als zelf ) Uitloggen Gratis bezorging vanaf €40,- Megamenu. Alle categorieën Pasen ... 2 Degene die met een verzekeraar die niet of niet meer in het bezit is van een vergunning dan wel een overeenkomstige vergunning indien het een verzekeraar met zetel in een andere lidstaat betreft, of ten aanzien van wie een besluit is genomen als bedoeld in artikel 1:58, tweede lid,van de Wet op het financieel toezicht, een verzekering heeft gesloten waartoe deze wet verplicht, kan deze ... Kracht van wet . Marges van de filosofie . Parergon . Sjibbolet ... Boek: Kracht van wet - Geschreven door Jacques Derrida ... ... Kracht van wet . Marges van de filosofie . Parergon . Sjibbolet voor Paul Celan Reeksen. Filosofie in dialoog. Actuele filosofie . Alleen een god kan ons nog redden . De islam en het Westen . De politiek van het genot . Dialectiek van de secularisering ... Omtrent filosofie. Pluraliteit van de... Bekijk exemplaren. Paperback. Kracht van wet. Bekijk exemplaren. Paperback. Francis Bacon 'twittert' Bekijk exemplaren. Paperback. Nieuwsbrief Meld je aan voor onze nieuwsbrief en wees als eerste op de hoogte van nieuwe partijen, vers van onze inkoop. De wet van de drie stadia is een begrip uit de filosofie.. De wet werd geformuleerd door Auguste Comte - een denker die vaak als de grondlegger van de sociologie als wetenschappelijke discipline wordt beschouwd. De wet vormt in feite een meer gedetailleerde uitwerking van het positivistische gedachtegoed van zijn leermeerster Claude Henri de Rouvroy, (graaf van) Saint-Simon. 2 Onverminderd artikel 16.8 stemmen het bestuur van de emissieautoriteit en Onze Minister van Economische Zaken ingeval voor een inrichting waarop hoofdstuk 16 van deze wet betrekking heeft, het in artikel 40, tweede lid, van de Mijnbouwwet vervatte verbod geldt, onderling de uitoefening van de taken af, waarmee zij zijn belast bij of krachtens ... Heinz Kimmerle is emeritus hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hans van Rappard is emeritus hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Reeks Omtrent Filosofie: De ethica van Spinoza; Afrika en China in dialoog; Kracht van wet. Het mystieke fundament van het gezag; Een goddelijk humanisme. De wetten van Newton vormen samen met de wet van behoud van impuls en van impulsmoment de grondslag van de klassieke mechanica.De drie natuurwetten werden in 1687 door Isaac Newton geformuleerd in zijn boek de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Latijn voor Wiskundige beginselen van de natuurfilosofie) en beschrijven onder meer de beweging en het evenwicht van krachten. wetmatigheden omtrent de banen van de planeten om de zon, ontdekt door Johannes Kepler: 1.De planeten lopen in ellipsen om de zon, die in een van de brandpunten staat. 2.De voerstraal van een planeet beschrijft in gelijke tijden gelijke oppervlakken, of ook: de perkensnelheid is constant, d.i. de zgn. wet der perken. 2 In afwijking van artikel 6.16, eerste lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag tot wijziging van een vergunning voor het lozen van stoffen, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan....