Gratis elektronische bibliotheek

Methodisch werken in de gezondheidszorg - Annemie Cousssens

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2020
BESTANDSGROOTTE: 4,81
ISBN: 9789044137514
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Annemie Cousssens

U kunt het boek Methodisch werken in de gezondheidszorg downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De gezondheidszorg in België is goed georganiseerd en volgt de maatschappelijke en economische evoluties van de ons omringende welvaartslanden. De samenleving hecht veel belang aan gezondheid en rekent op zorgverlening door competente gezondheidszorgbeoefenaars. Dit handboek beschrijft in enkele hoofdstukken belangrijke thema's die de huidige gezondheidszorg kenmerken: 1) organisatie van de gezondheidszorg, 2) trends in de gezondheidszorg en maatschappij, 3) betrokkenen, 4) competenties en competentiekaders, 5) mono- en interdisciplinaire samenwerking, 6) ontwikkeling van competenties en professionele identiteit, en tot slot 7) het procesmodel van het methodisch werken.Dit laatste hoofdstuk is meteen de titel van het handboek. 'Methodisch werken in de gezondheidszorg' is namelijk één van de belangrijke beroepsgerichte competenties die elke gezondheidszorgbeoefenaar moet bezitten om kwaliteitsvolle en veilige zorg te verlenen, al dan niet in interdisciplinair teamverband. De auteurs vertrekken vanuit een holistische mensvisie, waarbij voortdurend rekening wordt gehouden met de context van de zorgvrager. Methodisch werken is doelgericht en kenmerkt zich door een bewust gekozen systematische en procesmatige aanpak in functie van de concrete zorgsituatie. De zorgverlener gaat hierbij planmatig en cyclisch te werk, en doorloopt dus de verschillende fasen van het procesmodel. Dit dynamische model wordt uitgebreid toegelicht aan de hand van casussen en illustraties van een fictieve familie.Dit handboek is een basiswerk dat vooral bestemd is voor studenten uit de talrijke opleidingen in de gezondheidszorg. Het is ook een interessant naslagwerk voor gezondheidszorgbeoefenaars die studenten opleiden en zelf actief zorg verlenen. Tijdens het maken van dit boek hebben de auteurs ervaren hoe noodzakelijk en leerrijk het is om met een interdisciplinaire bril naar de gezondheidszorg te kijken. Ze hopen als interdisciplinair team een rolmodel te zijn en met dit boek een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsvolle samenwerking in de gezondheidszorg van de toekomst!

...oofdstuk is meteen de titel van het handboek ... Methodisch werken in de gezondheidszorg - Van Stockum ... . Methodisch werken is één van de belangrijke beroepsgerichte competenties die elke gezondheidswerker moet verwerven. Dit boek brengt in kaart wat interdisciplinair methodisch werken in de gezondheidszorg inhoudt. Samenvatting Methodisch Werken in de Gezondheidszorg colleges EX WEH - samenvatting DEEL 2 methodisch werken - Evidence-Based Practice voor Paramedici WEH deel 1 - Dit is voor audiologie studenten het 1e deel van de cursus Samenvatting DEEL 2 BOEK Randvoorwaarden - Samenvatting Methodisch Werken in de Gezondheidszorg WEH compleet Over het boek: Methodisch werken is een van de belangrijke beroepsgerichte competenties die elke gezondheidswerker moet verwerven. Dit boek brengt in kaart wat interdiscipli ... Methodisch werken in de zorg - Plazilla.com ... . Dit boek brengt in kaart wat interdisciplinair methodisch werken in de gezondheidszorg inhoudt. Vanuit diverse bronnen en inzichten wordt een gemeenschappelijke structuur aangereikt en wordt de brede waaier van gehanteerde begrippen op elkaar afgestemd. Methodisch werken is doelgericht en kenmerkt zich door een bewust gekozen systematische en procesmatige aanpak in functie van de concrete zorgsituatie. De zorgverstrekker gaat hierbij planmatig en cyclisch te werk, en doorloopt de verschillende fasen van het procesmodel. Dit dynamische model wordt uitgebreid toege… Lees de volledige beschrijving Dit laatste hoofdstuk is meteen de titel van het handboek. 'Methodisch werken in de gezondheidszorg' is namelijk één van de belangrijke beroepsgerichte competenties die elke gezondheidszorgbeoefenaar moet bezitten om kwaliteitsvolle en veilige zorg te verlenen, al dan niet in interdisciplinair teamverband. Samenvatting Methodisch Werken in de Gezondheidszorg EX WEH - samenvatting DEEL 2 methodisch werken - Evidence-Based Practice voor Paramedici WEH deel 1 - Dit is voor audiologie studenten het 1e deel van de cursus Samenvatting DEEL 2 BOEK Randvoorwaarden - Samenvatting Methodisch Werken in de Gezondheidszorg WEH compleet 'Methodisch werken in de gezondheidszorg' is namelijk één van de belangrijke beroepsgerichte competenties die elke gezondheidszorgbeoefenaar moet bezitten om kwaliteitsvolle en veilige zorg ... Methodisch werken is samenha...