Gratis elektronische bibliotheek

De Europese vennootschap (SE) - H.J. de Kluiver

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2004-03-01
BESTANDSGROOTTE: 4,47
ISBN: 9789013008784
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H.J. de Kluiver

U vindt de pdf van het boek De Europese vennootschap (SE) hier

Omschrijving:

Per 8 oktober 2004 kunnen SE's (Europese vennootschappen) worden opgericht. Helaas is de regelgeving eenvoudig noch eenduidig. Dit preadvies beoogt bij het analyseren daarvan de helpende hand te bieden.Het preadvies bestaat uit vier delen. Deel I schetst de contouren van de SE tegen de achtergrond van het zich ontwikkelende Europese ondernemingsrecht. Deel II gaat over de interne organisatie van de SE. Deel III is gewijd aan de regeling van de medezeggenschap zoals die is eergelegd in de Richtlijn. Het vierde en laatste deel heeft als onderwerp de fiscale begeleiding en vorming en eventuele zetelverplaatsing van een SE.

...le overkoepelende SE die aan het recht van de lidstaat waar de statutaire zetel is gelegen, is onderworpen ... Verordening 2001/2157 - Statuut van de Europese ... ... . De SE blijft dan ook vooral het instrument van grote Europese vennootschappen zoals Porsche, Allianz en de Airbus Group. Europese rechtspersoon, gebaseerd op Verordening 2157/2001 van de Europese Unie, met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, die vrij overdraagbaar zijn.De rechtspersoon is niet gebonden aan een enkele lidstaat, maar heeft een eigen Europees juridisch kader. Toelichting Het eigen Europees juridisch kader voorkomt dat grensoverschrijdende fusies en zetelverplaat ... Wat is de Europese vennootschap (SE)? - Zelfstandigen in ... ... . Toelichting Het eigen Europees juridisch kader voorkomt dat grensoverschrijdende fusies en zetelverplaatsing worden gehinderd ... De Europese vennootschap (SE) (Paperback). Per 8 oktober 2004 kunnen SE's (Europese vennootschappen) worden opgericht. Helaas is de regelgeving... De voor- en nadelen van de Europese vennootschap . Het aantal Europese vennootschappen ("Societas Europaea", SE) is in de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Blijkbaar wordt de SE steeds meer gezien als een attractieve rechtsvorm. Tot op heden zijn in de Europese Unie 583 vennootschappen met de rechtsvorm SE opgericht. De Europese vennootschap (SE) in de praktijk (Paperback). Het boek beschrijft in 7 hoofdstukken alle aspecten van een SE - van ontstaan tot liquidatie.... De Europese coöperatieve vennootschap (Societas Cooperativa Europaea, SCE) is een Europese rechtsvorm met kenmerken van de coöperatie en de nv. Met een SCE kunnen coöperaties makkelijker op Europees niveau nieuwe coöperaties opzetten voor activiteiten in meerdere landen. Net als de Europese naamloze vennootschap (SE) is de SCE niet gebonden ... De Europese naamloze vennootschap (SE) Als u in meerdere landen activiteiten heeft, kan een Europese rechtsvorm handig zijn. Voor een Europese naamloze vennootschap (SE) heeft u € 120.000 startkapitaal nodig. Alleen rechtspersonen kunnen een SE oprichten. De Europese vennootschap of SE biedt bedrijven uit verschillende lidstaten de mogelijkheid met elkaar te fuseren, een holdingmaatschappij of een gemeenschappelijke dochteronderneming op te richten. Zij kunnen zich vestigen in de EU met een eigen juridisch kader zonder te worden gehinderd door verschillende nationale regelingen. Het minimumkapitaal voor een SE bedraagt € 120.000. De Europese vennootschap (SE) is een juridische structuur die het een bedrijf mogelijk maakt in verschillende landen van de Europese Unie (EU) onder een enkel statuut te werken, zoals omschreven in het recht van de Europese Unie en voor alle landen van d...