Gratis elektronische bibliotheek

MENTALE BELASTING IN HET WERK - Schabracq

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,93
ISBN: 9789051894295
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Schabracq

U kunt het boek MENTALE BELASTING IN HET WERK downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Het thema 'Mentale belasting in het werk' is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Deze aandacht vloeit voort uit het feit dat werkbelasting een belangrijke invloed heeft op zowel het welbevinden en de gezondheid van medewerkers in een organisatie, als op de kwantiteit en kwaliteit van de produktie. De hedendaagse Nederlandse samenleving kampt enerzijds met problemen rond arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim, terwijl anderzijds de noodzaak tot steeds betere prdukten en flexibele arbeid sterk toeneemt. De behoefte aan kennis en kunde inzake deze problematiek neemt navenant toe. Dit boek beoogt een overzicht te geven van de bijdragen van verschillende takken van wetenschap aan de huidige kennis van het verschijnsel mentale belasting. In het boek wordt een eerste aanzet gegeven tot een overkoepelend conceptueel raamwerk, waarin de empirische en theoretische bijdragen vanuit de verschillende disciplines een plaats krijgen.

...zorgen voor iemand. Mensen kunnen er in hun werk doorheen zitten, ook zonder corona ... Lichamelijke belasting - FNV ... . Nu is het moment om dat mentale welbevinden van professionals in het vizier te houden.' Experts. Het IVC-Covid-19 is vooralsnog de komende twee jaar actief. Het centrum ontwikkelt mee met de actuele behoefte van mensen per fase van de crisis, zegt Remco Roos. Wat is emotionele belasting? Er zijn verschillende types emotionele belasting: Nauw contact met personen met zware verhalen, maatschappelijke problemen, omgaan met diversiteit en diverse persoonlijkheden, veeleisende cliënten, ziekte, sterfte, suïcide en euthanasie. In zeer ingrijpende gevallen is secundaire traumatisering door contact met iemand ... Psychische belasting op het werk - CBS ... . In zeer ingrijpende gevallen is secundaire traumatisering door contact met iemand met nare ervaringen mogelijk. Kenmerken van verzuim door fysieke belasting in uw sector. Bekendheid risico's. Zorg is de grootste probleemsector met veel nek-, schouder- en rugklachten. Er is zowel sprake van fysiek zwaar werk als een grote mate van ongezonde werkhouding. Personeel. Veel medewerkers zijn tevens mantelzorger, wat leidt tot extra fysieke en mentale belasting. Werken voor patiënten met kanker kan een grote impact hebben op je welzijn. Daarom ontwikkelde het Diakonessenhuis in Utrecht de training Mentaal Fit. In eerste instantie voor de oncologisch verpleegkundig specialisten, in de toekomst ook voor alle andere afdelingen. Mentale belasting stelt ook vragen bij het evenwicht tussen privéleven en werk (de zogenaamde "work-life balance"), dat een centrale plaats is gaan innemen in het arbeidsmilieu. We hebben er tegenwoordig allemaal mee te maken. De werkgever is uiteraard in de eerste plaats betrokken. Als verantwoordelijke voor het welzijn van de werknemers ... Van mentale belasting is sprake als de zintuigen overstelpt raken door storingen en dergelijke. De grens waarbij dit gebeurt, ligt voor ieder mens verschillend. Langdurige mentale belasting en/of spanningen zijn op zich zelf niet essentieel voor de mate van stress, alleen de subjectieve beleving is dit. De lichamelijke belasting op het werk mag geen gevaar opleveren voor jouw veiligheid en gezondheid. Dat staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 5). In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) moet je werkgever de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de lichamelijke belasting opnemen. De emotionele en mentale belasting onder thuiswerkend Nederland is hoog. Bijna de helft (48 procent) van de thuiswerkers maakt zich zorgen over de eigen gezondheid, 39 procent over de financiële situatie en twintig procent over het behoud van de baan. Mentale overbelasting is iets dat je nooit moet laten sudderen. Direct aanpakken zal ook direct rendement opleveren. De Wet Poortwachter heeft al veel verbeterd op het gebied van de aanpak van langdurig ziekteverzuim. Maar voor mentale klachten is de wet niet altijd geschikt. Mentale belasting ontstaat wanneer de eisen die gesteld worden op het vlak van de cognitieve functies, de belastbaarheid van de werkende persoon overschrijden. ... Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Ergonomische belasting > Manueel hanteren van lasten. Arbo Unie pleit voor meer focus op preventie van werkstress en het ontwikkelen van voldoende mentale veerkracht bij werknemers. De traditionele blik om te kijken naar belasting versus belastbaarheid lost het probleem rondom werkstress niet op. Het gaat niet om teveel werk of teveel stressfactoren, maar om te weinig energiebronnen waarmee mensen zich kunnen opladen of verweren....