Gratis elektronische bibliotheek

De 1990 maatregel - J.H.P.G. Wielders

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,15
ISBN: 9789071478406
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.H.P.G. Wielders

De beste pdf van De 1990 maatregel die u hier kunt vinden

Omschrijving:

none

...: Gerard Noodt Instituut, 1996. Beschrijving: XII, 286 p ... Milieubeleid en milieumaatregelen | Compendium voor de ... ... . Thesis: Diss. doct. UDC: 351 ... De 1990-maatregel is een bepaling in de Toeslagenwet (artikel 3), die d.m.v. een amendement bij de behandeling van het wetsvoorstel tot stand is gekomen. De bepaling stond al bij de inwerkingtreding op 1 januari 1987 in de wet, maar geldt, zoals in het artikel zelf is vermeld, sinds 1990. Daar ontleent de maatregel zijn naam aan. Beschrijving van de voorgeschiedenis en de precieze we ... Betekenis 1990-maatregel ... . Beschrijving van de voorgeschiedenis en de precieze werking van de 1990-maatregel: Reacties: Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven! Schrijf een reactie. Exporteer dit record; To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Get this from a library! De 1990-maatregel : een juridische analyse van artikel 3 van de Toeslagenwet. [J H P G Wielders] De relationele en emotionele kant van de 1990-maatregel (1990) Sieth Delhaas KVG — Limburg, Werkgroep Vrouw en relatie, 31 januari 1990 Inleiding Als huiswerkopdracht vroeg ik u het u toegestuurde interview van mij met coördinatrice Leontine Bijleveld van het Breed Platform voor Ekonomische Zelfstandigheid aandachtig door te lezen.1 maatregel Def.: beheersactiviteit (enkelvoudig) ten behoeve van het op het gewenste kwaliteitsniveau houden of brengen van de vastgestelde functies van een watersysteem. Toelichting: De maatregelen kunnen bestaan uit werkzaamheden in het kader van aanleg, verbetering, herstel, variabel onderhoud, vast onderhoud, en andere activiteiten, die voor... De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast kan verdere opwarming van de aarde beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken. De Rijksoverheid heeft met allerlei partijen afspraken gemaakt over hoe Nederland deze doelen gaat behalen. Online vertaalwoordenboek. DE:maatregel. maatregelen treffen tegen de verkeersoverlast - Maßnahmen gegen die Verkehrsbelästigung ergreifen noodmaatregel - Erste-Hilfe-Maßnahme c. overtreding van artikel 19 van het RVV 1990; d. overtreding van de artikelen 20, 21, 22 en 45 RVV 1990; e. overtredingen van artikel 62 juncto de borden A1 en A3 van het RVV 1990; f. overige overtredingen van het RVV 1990 indien daarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. 2 Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan ... Maatregel m. (-s, -en), schikking, ordening, waardoor men eene zaak regelt: maatregelen treffen ter voorkoming van ongelukken; zijne maatregelen nemen; algemeene maatregel van inwendig bestuur, besluit of reglement door den koning genomen na den Raad van State gehoord te hebben, houdende voorschriften nopens de toepassing en de tenuitvoerlegging eener wet. Overwegende dat het, in verband met de inwerkingtreding van...