Gratis elektronische bibliotheek

Trajectmanagement - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,20
ISBN: 9789059313330
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Alle none boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Ooit was beleid het realiseren van bepaalde doelstellingen in een bepaalde tijdsvolgorde met de inzet van bepaalde instrumenten. Organisatieveranderingen kon je achtereenvolgens ontwerpen en uitvoeren. Die tijd ligt ver achter ons. In de gefragmenteerde netwerksamenleving van vandaag overheersen strijd om doelstellingen, discussie over beperkte effectiviteit van instrumenten, complexiteit en onzekerheid. De wet van de afnemende beleidseffectiviteit manifesteert zich als nooit tevoren. Velen wijzen in dit verband op het belang om 'inhoud' en 'proces' te koppelen aan 'dynamiek' en 'relativiteit'. Maar hoe kan een overheidsbestuur een duidelijke lijn kiezen en tegelijkertijd responsief blijven voor wijzigende maatschappelijke opvattingen en voorkeuren?Trajectmanagement - het concept dat door Roel in 't Veld werd geïntroduceerd als een 'kentering in het denken over beleid en sturing' - doet recht aan deze verscheidenheid en continue verandering en kenmerkt zich door een gerichtheid op de langere termijn en het zoeken naar verbindingen op systeemniveau. In Trajectmanagement - Beschouwingen over beleidsdynamiek en organisatieverandering worden de theoretische achtergronden, de methoden en ontwerpprincipes van trajectmanagement behandeld. Aan de hand van een aantal casussen wordt het praktische belang van trajectmanagement voor besluitvormingsprocessen, beleidsevaluatie en organisatieverandering in kaart gebracht.Dit boek is bedoeld voor wetenschappers en studenten aan de opleidingen bestuurskunde en adviseurs die betrokken zijn bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid. Het is tevens interessant voor bestuurders, beleidsmakers en anderen die hun inzicht in de aard en achtergronden van sturingsvraagstukken willen verdiepen.

...en slechts beperkt mee in de kennisontwikkeling over beter ... Projectmanagement | Erik van Marle - Blog over ... ... ... Projectmanagement (ook wel projectbeheer) is het beheersen van projecten.Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat vaak verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders. The Ask the Expert Webinar Series is an extension of the Ask the Expert Program offered at PMI® Global Conference. Each year, experts from the ProjectManagement.com communi ... Projectmanagement - Schouten & Nelissen ... . Each year, experts from the ProjectManagement.com community offer one-on-one sessions to conference attendees, acting as mentors, coaches, and sounding boards for Project Managers at varying stages of their careers and across industries. Figuur 1: Projectmanagement in zes fasen met per fase het centrale thema . boek; 1. De zes fasen van projectmanagement; Initiatiefase De initiatiefase is het begin van het project. In deze fase wordt een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt. Binnen projectmanagement hebben lean en agile zich als werkmethoden steeds verder ontwikkeld en inmiddels zijn ze niet meer weg te denken. Bedrijven zetten de...