Gratis elektronische bibliotheek

Gedragsproblemen bij ouderen - Theo Hazelhof

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2017
BESTANDSGROOTTE: 3,57
ISBN: 9789036818643
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Theo Hazelhof

U vindt de pdf van het boek Gedragsproblemen bij ouderen hier

Omschrijving:

Gedragsproblemen bij ouderen 2e druk is een boek van Theo Hazelhof uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036818643 Gedragsproblemen bij ouderen' geeft verzorgenden en helpenden (kwalificatieniveau3 en 2) snel inzicht in psychische en psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Nabestudering van deze leerstof zijn zij in staat om:* snel te bepalen wat voor consequenties een bepaald ziektebeeld heeft voor deomgang met de cliënt (de 10 regels);* aan te geven welk gedrag van de cliënt de ander stress oplevert;* te verwoorden op welke manier de omgang met de oudere verbeterd kan worden.Gedragsproblemen bij ouderen beschrijft op systematische wijze de meest voorkomendepsychische ziektebeelden en daarmee samenhangende gedragsproblemen. Zo komenonder meer depressie, psychose en delier aan bod, maar ook de combinatie van dezeziektebeelden met dementie. Ook persoonlijkheidsstoornissen krijgen aandacht,inclusief het probleemgedrag dat daaruit kan voortvloeien. Naast deze ziektebeeldenworden ook algemene omgangsproblemen beschreven, zoals agressie, apathie, agitatie,dwalen, verzamelen en splitten.Elk hoofdstuk volgt dezelfde opzet per ziekte of probleemgedrag:1 symptomen;2 oorzaken;3 diagnose;4 behandeling.Hoe je als verzorgende of helpende systematisch te werk gaat, vormt de leidraad indit boekje. Eerst informatie verzamelen, dan tien aanwijzigingen die je helpen om hetgedrag te inventariseren en maatregelen te nemen. De vragen helpen bij het op zoekgaan naar oorzaken van probleemgedrag. Ook ondersteunen de vragen de lezer bij hetvaststellen van doelen, nuttig bij bijvoorbeeld de voorbereiding van een multidisciplinairoverleg.Theo Hazelhof werkt als GZ-psycholoog bij Vitalis WoonZorggroep te Eindhoven.Daarnaast schrijft hij boeken en is hij actief als redacteur.Tejo Verdonschot was jaren werkzaam als programmacoördinator voor de programma'sOuderen en Cognitieve stoornissen binnen de GGZ Eindhoven en De Kempen.

...oeningen bij ouderen. Nabestudering van deze leerstof zijn zij in staat om:* snel te bepalen wat voor consequenties een bepaald ziektebeeld heeft voor deomgang met de cliënt (de 10 regels);* aan te geven welk gedrag van de cliënt de ander stress oplevert ... Samenvatting richtlijn probleemgedrag - Verenso ... ... In het proces van aanpassing aan dementie, kunnen mensen problemen ondervinden bij: het omgaan met de eigen beperkingen, het handhaven van een emotioneel evenwicht, het behoud van een positief zelfbeeld, het omgaan met de onzekere toekomst, het ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties, het ontwikkelen van een adequate zorgrelatie met zorgverleners en, bij opname in een intramurale ... Gedragsproblemen bij ouderen' geeft verzorgenden en helpenden (kwalificatieniveau3 en 2) snel inzicht in psychische en psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Nabestudering van deze leerstof zijn zij in staat om:* snel te bepalen wat voor consequenties ... PDF Richtlijn Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met ... ... ... Gedragsproblemen bij ouderen' geeft verzorgenden en helpenden (kwalificatieniveau3 en 2) snel inzicht in psychische en psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Nabestudering van deze leerstof zijn zij in staat om:* snel te bepalen wat voor consequenties een bepaald ziektebeeld heeft voor deomgang met de cliënt (de 10 regels);* aan te geven welk gedrag van de cliënt de ander stress oplevert ... Om de oorzaken van gedragsproblemen te achterhalen kunt u op onderstaande punten letten. Eigenschappen van de persoon zelf. De leeftijd: jongere kinderen en oudere volwassenen hebben vaker gedragsproblemen. De richtlijn gedragsproblemen bij dementie betreft een onderwerp dat raakt aan de zorg die mantelzorgers alsook zorgverleners in het werkveld geven. Het aantal mensen met dementie zal in de komende jaren met tenminste 20% toenemen en steeds meer patiënten met dementie, Als het gedrag niet verandert, kan het nodig zijn om (tijdelijk) medicatie in te zetten. Lees vooral het artikel Medicatie voor gedragsproblemen bij dementie. In de patiënteninformatietool 'Gedragsproblemen bij dementie' lees je veel over gedragsproblemen en het inzetten van gedragsbeïnvloedende medicijnen (psychofarmaca). Bij tachtig tot negentig procent van de mensen met dementie komen een of meer gedragsproblemen voor (Geelen; Zuidema 2008). Daarnaast leven in Nederland ruim 100.000 mensen met een verstandelijke beperking. Ook bij hen komt probleemgedrag voor. Aantallen wisselen bij deze doelgroep nogal doordat niet altijd dezelfde Het CCE helpt bij langdurige gedragsproblemen. Ze signaleren, geven advies en helpen mee oplossingen bedenken. Kijk voor meer informatie op cce.nl. Waar moet je op letten bij medicijngebruik van je naaste? Ouderen hebben meer kans op bijwerkingen van medicijnen. Houd daarom je naaste goed in de gaten als ze medicijnen gaat gebruiken. Gedragsproblemen bij dementie...