Gratis elektronische bibliotheek

De vreedzame school - Leo Pauw

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2013
BESTANDSGROOTTE: 6,77
ISBN: 9789088504563
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Leo Pauw

Alle Leo Pauw boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Berichten over pestgedrag op school, molestaties op het sportveld; er zijn diverse aanleidingen om ons zorgen te maken over het gedrag van kinderen en jongeren.Niet alleen in de samenleving, maar ook in de school en in de klas zorgt het gedrag van leerlingen voor problemen. Korte lontjes, weinig respect voor gezag. Het mondige en individualistische gedrag staat soms zelfs het lesgeven in de weg. De school wordt als vanzelfsprekend een rol toebedacht in de 'oplossing' van dit probleem. Onderwijs heeft immers ook een rol in de maatschappelijke vorming van jeugdigen. Sinds 2006 zijn scholen verplicht om iets te doen aan burgerschapsvorming. Onderzoek laat zien dat nu, zeven jaar later, burgerschapsonderwijs stagneert. Er is weinig sprake van een samenhangend aanbod en ook ten aanzien van de opbrengsten is het beeld niet florissant.Deze ontwikkeling roept de vraag op: wat vermag de school eigenlijk als het gaat om de persoonlijke en maatschappelijke vorming van haar leerlingen? Hoe verhoudt de invloed van de school zich tot die van de ouders, de buurt of de straat? En wat weten we over de wijze waarop burgerschapsvorming plaats zou moeten vinden? In dit boek, gebaseerd op een onlangs verschenen proefschrift, staan die vragen én de antwoorden op die vragen centraal.Dit boek levert een bijdrage aan de kennisopbouw op dit terrein. Hiertoe is het programma De Vreedzame School aan een evaluatieonderzoek onderworpen. De Vreedzame School is een schoolbreed programma voor basisscholen dat streeft naar een school als een democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten leren om conflicten constructief op te lossen, én waarin kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor het sociale klimaat in de gemeenschap.Het evaluatieonderzoek naar De Vreedzame School toont aan dat een dergelijk programma niet alleen door veel scholen is ingevoerd, maar dat het tevens theoretisch goed onderbouwd is, in de ogen van de deelnemende scholen werkzaam blijkt en dat het beklijft. Het boek biedt ook zicht op welke factoren bevorderend of belemmerend werken bij de invoering van een dergelijk programma en eindigt met een negental aanbevelingen voor burgerschapsonderwijs.

...ciale competentie en democratisch burgerschap ... De Vreedzame School - Effectieve jeugdinterventies | NJi ... . Het streeft ernaar om de school een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarin conflicten constructief worden opgelost. Doelen van De Vreedzame School. De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren: • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen • constructief conflicten op te lossen • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap • open te staan voor verschillen tussen mensen. De Vreedzame School is niet zomaar een lesm ... Doelen van de Vreedzame School - Klingelenburg ... . De Vreedzame School is niet zomaar een lesmethode, maar werkt aan een perfect pedagogisch klimaat in de klas en school. Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn op school. Daarom is invoering van de Vreedzame School altijd een combinatie van een lesprogramma en scholing door middel van teamtrainingen. De vreedzame school 1e druk is een boek van Leo Pauw uitgegeven bij Uitgeverij S.W.P. B.V.. ISBN 9789088504341 Berichten over pestgedrag op school, molestaties op het sportveld; er zijn diverse aanleidingen om ons zorgen te maken over het gedrag van kinderen en jongeren. De Vreedzame School staat voor een pedagogische benadering waarbij niet zozeer de individuele leerling, maar de leerling in de sociale gemeenschap centraal staat. Leerlingen ervaren wat het betekent om democratisch burger te zijn, om het eigen belang af te stemmen op het belang van anderen en om met elkaar samen te werken aan gemeenschappelijke doelen terwijl je toch heel verschillend kunt zijn. Invoering van De Vreedzame School kan niet zonder invoeringstraject. Niet omdat we denken dat scholen niet zelf een lesprogramma kunnen invoeren, maar omdat De Vreedzame School gaat om het werken aan een gezamenlijke pedagogische visie, die moet leiden tot een gezamenlijke pedagogische aanpak van alle leerkrachten (en onderwijsondersteunend ... De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen "hart voor elkaar " hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. De gedachte achter De Vreedzame School is dat democratisch samenleven niet vanzelf ontstaat: opvoeding en onderwijs moeten een oefenruimte bieden waar kinderen leren om met elkaar problemen op te lossen, en zelf vorm leren geven aan vrijheid, verantwoordelijkheid en respect. De Vreedzame School richt zich vooral op de preventie van gedragsproblemen door het creëren van een krachtige sociale basis in de klas en school. Mogelijkheid voor extra impulsen: - Vreedzame School versterken met SWPBS, het ontwikkelen van een schoolbrede De Vreedzame School. Op onze school volgen alle leerlingen de Sociaal Emotionele methode, de "Vreedzame School". Deze methode is in de regio Apeldoorn uniek. Hoewel er al in Nederland 200 scholen zijn die hiermee werken, waren wij de eerste Apeldoornse school die met deze gecertificeerde methode werkte. De Vreedzame School Stichting Vreedzaam ontwikkelt webinar serie Aangezien er in deze coronatijden geen mogelijkheid is tot een fysieke Vreedzame Wijk training heeft Stichting Vreedzaam een webinar serie ontwikkeld voor mensen die wonen of werken in een Vreedzame Wijk. De Vreedzame School richt zich primair op leerlingen en (als intermediair) de ouders en leerkrachten in basisonderwijs en speciaal basisonderwijs (4 tot en met 12 jaar). Doel Hoofddoel is de vorming van sociale en burgerschapscompetenties van de leerlingen. 28-apr-2013 - Bekijk het bord 'de vreedzame school' van welkejuf, dat wordt gevolgd door 576 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over School, Sociale vaardigheden, Em...