Gratis elektronische bibliotheek

Autisme in het gezin - Wilfried Peeters

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2019
BESTANDSGROOTTE: 11,49
ISBN: 9789044136593
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Wilfried Peeters

U kunt het boek Autisme in het gezin downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Er bestaat niet zoiets als een kind met autisme. Kinderen met autisme groeien opin gezinnen en autisme raakt via het kind het hele gezin. Hulpverlening die enkel oog heeft voor het kind met autisme, schiet tekort: gedragsveranderingen van het kind met autisme houden geen stand als het gezin niet mee verandert. Sterker nog, omdat het gedrag van ouders, broers en zussen een krachtige invloeduitoefent op het functioneren en de ontwikkeling van het kind met autisme ishet gezin een belangrijke motor voor verandering.Het eerste deel van dit boek biedt een systematisch overzicht van de impact dieautisme heeft op het hele gezin en op de opvoedingstaak van ouders. Wat doeteen kind met autisme met het gezin waarin het opgroeit? Een aantal herkenbareproblemen en dynamieken in gezinnen met een kind met autisme komt aan bod.In het tweede deel worden er concrete methodieken en een stappenplan aangereiktom ouders te begeleiden die dreigen vast te lopen in de opvoeding van hunkind met autisme. Door het hele boek heen wordt het gezin consequent niet alsdeel van het probleem maar als deel van de oplossing beschouwd.Wilfried Peeters is psycholoog en werkt al meer dan 25 jaar in de autismehulpverlening, waarvan het grootste deel in het expertisecentrum autisme van het UZ Leuven. Door de jaren heen gaf hij talloze vormingen aan hulpverleners en merkte hij de behoefte aan een leidraad bij het begeleiden van gezinnen met een kind met autisme. Hij publiceerde hierover verscheidene artikels in wetenschappelijke tijdschriften. Momenteel werkt hij voor een mobiel kinderpsychiatrisch team van het UPC KU Leuven (yuneco combi) en is hij als lector verbonden aan de bachelor-na-bacheloropleiding autisme van de AP-hogeschool in Antwerpen.

...et haar en haar gezin veel leed, pijn .. ... NVA - Autisme en angst & dwang ... . Het gezin is voor kinderen met autisme een uitdagende omgeving: ze worden er geconfronteerd met complexe sociale interacties, en emotionele en relationele dynamieken. Bovendien kunnen sommige gezinssituaties (bv. maaltijden) erg prikkelrijk zijn. Er bestaat niet zoiets als een kind met autisme. Kinderen met autisme groeien op in gezinnen en autisme raakt via het kind het hele gezin. Hulpverlening die enkel oog heeft voor ... PDF TEKST: BErnADETTE WIjnKEr-HOlMES, fOTO'S ... - autisme.nl ... . Hulpverlening die enkel oog heeft voor het kind met autisme, schiet tekort: gedragsveranderingen van het kind met autisme houden geen stand als het gezin niet mee verandert. Sterker nog, omdat het gedrag van ouders, broers en zussen een krachtige invloed ... Autisme is aangeboren. Iemand heeft het dus vanaf zijn/haar geboorte. Het ontstaat door een combinatie van erfelijke aanleg en omgevingsfactoren. Autisme komt níet door opvoeding, door de sfeer in een gezin of door iets wat iemand meegemaakt heeft. Sommige mensen denken dat autisme kan ontstaan door inentingen (vaccinaties), maar dit is niet waar. Autisme en angst & dwang. Angststoornissen komen vaak voor bij mensen met autisme, ook onder kinderen met autisme. Er bestaan meerdere soorten angststoornissen zoals bijvoorbeeld: de obsessief-compulsieve stoornis (OCD) oftewel een dwangstoornis en de sociale angststoornis. Het kan zijn dat het goed is als iemand thuis meekijkt in het gezin, adviezen geeft die afgestemd zijn op het gezin. Afstemming op deze ene specifieke situatie is daarbij belangrijk. Ieder kind en volwassene binnen het gezin heeft zijn eigen, afgestemde begeleiding nodig, ook de kinderen zonder autisme. Het is Wereld Autisme Dag. Deze dag is in het leven geroepen om mensen bewust te maken van wat autisme nou eigenlijk is. Er zijn boekwerken, allerlei onderzoeksverslagen en honderden websites te vinden over autisme (ASS, zoals we het eigenlijk moeten noemen), de verschillende vormen en de verschillende symptomen ervan. Bekijk het profiel van Heleen van Dorsten. Autentiek / AUTCASTS op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Heleen heeft 13 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Heleen en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien. Hoe breng ik structuur aan in mijn gezin? Structuur en voorspelbaarheid zijn onmisbaar, zeker voor kinderen met een autismespectrumstoornis. In dit artikel vind je stap voor stap hoe je je kinderen kunt helpen en daarmee creëer je rust voor het hele gezin....