Gratis elektronische bibliotheek

Creeren van draagvlak voor veranderen (luisterboek) - D. den Hartog

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2008-08-01
BESTANDSGROOTTE: 9,58
ISBN: 9789089590053
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: D. den Hartog

D. den Hartog boeken Creeren van draagvlak voor veranderen (luisterboek) epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Organisatieverandering vormt een continue uitdaging voor organisaties. Helaas bereiken nog altijd veel veranderingsprogrammas of veranderprojecten niet al hun doelen. En soms falen zij zelfs volledig. Het gebrek aan draagvlak onder leden van de organisatie is een van de belangrijkste oorzaken daarvan. Hoe zorgen leidinggevenden er voor dat medewerkers in het project geloven en zij de plannen accepteren? Hoe zorgt u ervoor dat een geplande verandering medewerkers inspireert of enthousiasmeert en niet juist uitblust? Dat mensen mee- en niet tegenwerken? Met andere woorden: hoe creeert u als leidinggevende draagvlak, betrokkenheid en veranderingsbereidheid onder de medewerkers in plaats van weerstand, problemen en spanning? Over het creeren van dat draagvlak en betrokkenheid en de rol van leiderschap daarbinnen gaat deze aflevering.. Inhoudsopgave:1 Introductie2 Weerstand en veranderingsbereidheid3 Betrokkenheid en draagvlak4 Leidinggeven en draagvlak5 Lessen in leiderschap6 Leiderschap en draagvlak7 Leiderschap in context8 Destructief leiderschap9 De toekomst van leiderschap10 AfsluitingDeze uitgave betreft een audioboek.

...it beeld kunnen sturen […]Mensen maken of ... Creëer in 5 stappen draagvlak voor jouw plannen - MT.nl ... ... 6. Creëren van draagvlak voor veranderen - Prof. dr. Deanne den Hartog 7. Uitwerken van een inspirerende visie - Dr. Filip Vandendriessche Deel 3: Ontwerpen van organisaties 8. Ontwerpen van organisaties - Prof. dr. Joan van Aken 9. Vormgeven aan de interne organisatie - Prof. dr. Pièrre van Amelsvoort 10. Zonder draagvlak van de bevolking en het maatschappelijk middenveld zal er niets veranderen. Without the support of citizens and the ci ... Hoe creëer je draagvlak in je organisatie? ... . Without the support of citizens and the civil society change will not happen. Daarna hebben verkiezingen resultaten opgeleverd die het vrijwel onmogelijk maakten om regeringen met een breed draagvlak te vormen. In de opdracht die de regering aan het Platform 'Anders betalen voor mobiliteit' heeft gegeven is gesteld dat het draagvlak voor het nieuwe systeem groot moet zijn. Draagvlak wil zeggen dat een groot deel van de belanghebbenden de maatregelen of het beleid ondersteunen. Voor het creëren van draagvlak, bestaat geen 'ultieme truc'. Wel kunnen we met veel zaken rekening houden om ervoor te zorgen dat draagvlak ontstaat. Wanneer medewerkers kwaliteitsmanagement als een verplichting ervaren, is er iets niet goed gegaan. Ze zijn niet overtuigd van het nut en belang ervan. verschuiving van de last. Als dit het enige effect is van de uitrol van MSS, dan heeft men de plank volledig misgeslagen. Zorg ervoor (en communiceer) dat MSS een toegevoegde waarde gaat vormen voor de betrokkenen. Denk hierbij aan: eenma-lig en eenduidige invoer, verhoging van de kwaliteit van mutatieverwerking, ver- Zonder draagvlak gaat het je namelijk beslist niet lukken. 7 tips om draagvlak te creëren binnen jouw organisatie: De eerste stap om verandering teweeg te brengen binnen je organisatie is het tijdig communiceren van de verandering naar de betrokkenen. Dit doe je door het maken van een communicatieplan. We spreken van draagvlak bij de collectieve sector als we het hebben over het inkomen dat in de marktsector wordt verdiend, wordt gezien als de bron voor het inkomen van de collectieve sector. Uit de inkomens in de marktsector worden de belastingen betaald waarmee de collectie [..] We stoppen altijd meer energie in het vermijden van pijn, dan in het verkrijgen van plezier. Ook beslissen we op basis van eerdere ervaringen. Kortom, we zijn in onze dagelijkse werkzaamheden bezig met dingen te vermijden op basis van eerdere ervaringen. In 5 stappen draagvlak creëren Draagvlak tipsBetrek mensen bij je plan Hou rekening met belangen en motivatie van betrokkenenMaak partijen medeverantwoordelijkTast af hoe betrokkenen tegen iets aankijken & lobbyVraag om mee te denken bij het verzinnen van een oplossingGeef voldoende & tijdig informatie Hou inspraakrondenMaak plannen vroeg bekendand more… Creëer draagvlak met het ABC model 1. Creëer draagvlak met het ABC modelDoor Arno Naafs — Online strateeg Present MediaIn het vorige artikel van dit drieluik 'Inleiding draagvlakcreatie in internetprojecten' is uiteengezet dat draagvlak het fundament is voor het welslagenvan internetprojecten. Het creëren van draagvlak is ook heel belangrijk als je doelen stelt. Willen doelen haalbaar zijn, dat moeten ze aan een aantal criteria voldoen. Een van die criteria is dat ze acceptabel zijn (de 'A' van SMART- als MAGIE-doelen). Dat wil zeggen dat er draagvlak moet zijn voor de doelstellingen. Als het gaat om het realiseren van veranderingen waarbij meerdere partijen deel uit maken van het probleem of deel zijn van de oplossing, is het verstandig om stil te staan bij het speelveld en de spelers. Hans de Bruijn helpt u om die vooraf in kaart te brengen en na te denken over de vraag welke strategieën werken als u in een veranderproces met meerdere spelers te maken heeft....