Gratis elektronische bibliotheek

YOGA WEG VAN ONS INNERLIJK - Beesley

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 11,26
ISBN: 9789020240412
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Beesley

Alle Beesley boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Ronald Beesley (1903-1979) merkte als jongen dat zieke dieren spontaan bij hem kwamen en door zijn liefderijke aanraking genazen. Tijdens zijn loopbaan in de Britse vliegtuigbouw bleek steeds duidelijker zijn gave voor het intuïtief herkennen en verhelpen van kwalen, zowel van materialen als van mensen. Hij kwam tot het besef dat ongeluk en ziekte ons niet zomaar van buitenaf overvallen, maar gevolgen zijn van oorzaken die wij zelf aanrichten doordat wij te weinig afgestemd leven op het grote geheel van de schepping. Na de tweede wereldoorlog stelde hij zich geheel in dienst van zijn genezersgave en stichtte onder de naam ,,White Lodge" in Kent het ,,College of Psycho-Therapeutics" als een centrum voor esoterische studies, kleuren-onderzoek en spirituele genezing. Ervan uitgaande dat in ieder mens het vermogen om zichzelf en anderen gezond te maken door geestelijke ontwikkeling latent aanwezig is, maakte hij de oude wijsheid ,,Help uzelf zo helpt u God" tot leidraad van zijn onderricht. Vooral op het gebied van kleurentherapie op afstand, verrichtte hij pioniersarbeid. Sinds zijn dood wordt zijn werk voortgezet door medewerkers die hem jaren terzijde stonden. Van zijn vele lezingen verschenen series in boekvorm, waaronder YOGA, DE WEG VAN ONS INNERLIJK. Uitgangspunt hierin is de kernbetekenis van Yoga: eenwording van de mens met zijn scheppingsbron, met God. Beesley bestudeerde in India en Tibet vele vormen van Yoga en geeft daarvan treffende ,,vertalingen", die rechtstreeks op de praktijk van ons dagelijks leven gericht zijn en aangeven hoe deze eenwording te bereiken is. Niet allereerst door lichaamsoefeningen, waaraan bij Yoga vaak eenzijdig gedacht wordt, maar door al ons doen en laten te benaderen als uitingen van ons bewuste zijn, dat steeds weer de keus heeft om of zijn eigen gang te gaan of zich te laten leiden door ons diepste innerlijk. Dit innerlijk weet de ware weg en is altijd bereid ons die te wijzen. Als wij de eenwording er maar mee zoeken. Als wij maar leven, in Beesley's woorden, als mystici, op de markt en in de bus ........

...dividuele discipline, terwijl yama universeel bedoeld zijn ... Ieder van ons heeft een innerlijk kind in zich. Het blijft ... ... . Patanjali…Read more › Er is een andere weg die niets belooft, maar wel helpt de onwetendheid te verdrijven. Een weg zonder gevaren van kundalini storingen. Jnana yoga. De yoga van éénheid en inzicht, belooft niets, zij zegt: onderzoek het gekende (het dagelijkse leven) en je komt uit bij het ongekende. Een ding is zeker, je kunt als ik, als persoon zijnde, niets ... En dat terwijl het bij religieus leven in brede zin, o ... ② Boek - Yoga, de weg van ons innerlijk, door R.P. Beesley ... ... ... En dat terwijl het bij religieus leven in brede zin, ook bij yoga, veeleer om een pad of een weg gaat. Heet dit niet ook bij het joden- en christendom een weg van verbinding en transformatie, 'onze innerlijke reis'? Jezus noemde ons immers 'mensen van de weg'. De weg van yoga poogt ons weer in contact te brengen met ons eigen lichaam, ons denken (geest) en onze gevoelens, om zodoende meer evenwicht en een betere beheersing te ontwikkelen in ons dagelijks functioneren, hoe gespannen dat soms ook kan zijn. Waar acceptatie begint, begint ook ontspanning. Hatha yoga. Yoga, terug naar innerlijke vrede. Datum en tijd 21/12/2018 10:00 - 11:30. Waar? La Verna-huis. Sandra Van den Meersche. Alles is in ons… Maar dit zijn we onderweg even vergeten. We zoeken het buiten ons, terwijl alles in ons "is". Yoga is een weg van ont-moeten, terug naar eenvoud, … zijn. Yoga is je "her-inneren" wie je in wezen ... Ons innerlijk kind leeft nog steeds in jou. De percepties en overtuigingen van je innerlijke kind beïnvloeden de manier waarop je denkt, voelt en handelt in je dagelijkse leven. Als je in je jeugd dingen hebt meegemaakt die pijnlijk waren, blijft een deel van jou vast of bevroren in de tijd en in die pijn. Fluistering van ons innerlijk kind March 17 at 5:47 AM Fluister afstemming luisteren in de energie Verwond ... ering 💚 Puurheid 💚 Met toestemming mag ik deze fluisterafstemming met jullie delen. In al die jaren is het toepassen van yoga in mijn dagelijkse leven het allerbelangrijkste geweest. Als moeder, als partner, ... die ons allemaal voedt, stenut, helpt, draagt en energie geeft . Ik neem graag anderen mee om de weg te laten zien wat hun voedt, steunt, ... je innerlijk kompas op de weg naar energieherstel ... Verbinding met het innerlijke kind in jou. Je kunt verbinding maken met het beeld van het kind dat je vroeger was. Vrolijk, blij, stralend en zo puur. Vele dingen konden en zei je, zonder schaamte. Het kleine wonder dat je was in de eerste jaren van je leven, die persoon ben je nu ook. Je draagt dit innerlijke kind in je, je draagt het met je mee. 14-sep-2019 - Ieder van ons heeft een innerlijk kind in zich. Het blijft je hele leven bij je en onthoudt pijnlijke ervaringen die je je niet meer bewust herinnert. Yoga kan en moet stress bestrijden en ontspannen, innerlijke rust en innerlijke vrede brengen, 'innerlijke hulpbronnen' mobiliseren, lichamelijke en geestelijke ziekten genezen, helpen verzachten of voorkomen, de conditie bevorderen, het welzijn en de persoonlijkheid, de zelfbewustwording en de zelfverwezenlijking, het kennen van de (hogere of ware) eigenpersoon en de waarheid bevorderen ... Yoga is daar uitermate geschikt voor. Of je nu jong of oud bent, man of vrouw, lenig bent of niet, dat maakt niet uit. Het is geschikt voor iedereen. Kom naar Yoga Lelystad voor dat waardevolle moment van rust en tot jezelf komen. Door yoga te beoefenen geef je aandacht aan jezelf. De weg naar innerlijke rust Het ideale yoga-handboek voor beginners en gevorderden Yoga op maat is een complete gids voor beginners en gevorderden. Aan de hand van heldere teksten en meer dan tweehonderd stap-voor-stap foto´s biedt dit boek oefeningen die rekening houden met ieders fysieke mogelijkheden en beperkingen. Deze volle maan verlangt van ons dat we onze kaarten open en bloot op tafel leggen en zonder afkeuring kijken naar wat we daar zien. Schaduwkant klinkt misschien obscuur of mysterieus, maar het is eigenlijk heel simpel. Besef je dat alles wat er zogenaamd buiten jezelf afspeelt een weerspiegeling is van het innerlijk....