Gratis elektronische bibliotheek

YOGA WEG VAN ONS INNERLIJK - Beesley

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,58
ISBN: 9789020240412
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Beesley

Alle Beesley boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Ronald Beesley (1903-1979) merkte als jongen dat zieke dieren spontaan bij hem kwamen en door zijn liefderijke aanraking genazen. Tijdens zijn loopbaan in de Britse vliegtuigbouw bleek steeds duidelijker zijn gave voor het intuïtief herkennen en verhelpen van kwalen, zowel van materialen als van mensen. Hij kwam tot het besef dat ongeluk en ziekte ons niet zomaar van buitenaf overvallen, maar gevolgen zijn van oorzaken die wij zelf aanrichten doordat wij te weinig afgestemd leven op het grote geheel van de schepping. Na de tweede wereldoorlog stelde hij zich geheel in dienst van zijn genezersgave en stichtte onder de naam ,,White Lodge" in Kent het ,,College of Psycho-Therapeutics" als een centrum voor esoterische studies, kleuren-onderzoek en spirituele genezing. Ervan uitgaande dat in ieder mens het vermogen om zichzelf en anderen gezond te maken door geestelijke ontwikkeling latent aanwezig is, maakte hij de oude wijsheid ,,Help uzelf zo helpt u God" tot leidraad van zijn onderricht. Vooral op het gebied van kleurentherapie op afstand, verrichtte hij pioniersarbeid. Sinds zijn dood wordt zijn werk voortgezet door medewerkers die hem jaren terzijde stonden. Van zijn vele lezingen verschenen series in boekvorm, waaronder YOGA, DE WEG VAN ONS INNERLIJK. Uitgangspunt hierin is de kernbetekenis van Yoga: eenwording van de mens met zijn scheppingsbron, met God. Beesley bestudeerde in India en Tibet vele vormen van Yoga en geeft daarvan treffende ,,vertalingen", die rechtstreeks op de praktijk van ons dagelijks leven gericht zijn en aangeven hoe deze eenwording te bereiken is. Niet allereerst door lichaamsoefeningen, waaraan bij Yoga vaak eenzijdig gedacht wordt, maar door al ons doen en laten te benaderen als uitingen van ons bewuste zijn, dat steeds weer de keus heeft om of zijn eigen gang te gaan of zich te laten leiden door ons diepste innerlijk. Dit innerlijk weet de ware weg en is altijd bereid ons die te wijzen. Als wij de eenwording er maar mee zoeken. Als wij maar leven, in Beesley's woorden, als mystici, op de markt en in de bus ........

...erlijke groei ontstaan. Innerlijke groei betekent dus dat je ook naar de negatieve kanten moet kijken ... Ieder van ons heeft een innerlijk kind in zich. Het blijft ... ... . Is yoga de snelweg naar innerlijke vrede? ... weg van mijn zitbotjes. ... maar dan zit ík achter de rug van een ander. Touber vraagt ons gedachten binnen te laten komen en die van een afstand te ... Yoga, terug naar innerlijke vrede. Datum en tijd 07/12/2018 10:00 - 11:30. Waar? La Verna-huis. Sandra Van den Meersche. Alles is in ons… Maar dit zijn we onderweg even vergeten. We zoeken het buiten ons, terwijl alles ... ② Boek - Yoga, de weg van ons innerlijk, door R.P. Beesley ... ... . Alles is in ons… Maar dit zijn we onderweg even vergeten. We zoeken het buiten ons, terwijl alles in ons "is". Yoga is een weg van ont-moeten, terug naar eenvoud, … zijn. Yoga is je "her-inneren" wie je in wezen ... Jammer genoeg krijgt yoga hierdoor een imago wat geen recht doet. Het lijkt alsof je soepel en sterk moet zijn voordat je begint aan yoga. En bovendien lijkt het alsof je pas goed bent in yoga wanneer je al deze houdingen kan aannemen. Ons lichaam doet uit zichzelf niks, dus is ons lichaam een expressie van ons innerlijke zijn. Als we verantwoordelijkheid nemen, onze innerlijke kracht gebruiken, kunnen we de moeilijkste situaties ombuigen naar iets positiefs. Als we zoeken naar oplossingen (en dus ook vinden) worden we zonnig! Als we ons als slachtoffer gedragen gaat het hart dicht. Als we niet onze eigen innerlijke weg volgen, stopt de levensstroom. Jñāna-yoga (spreek uit dznjana joga) is een van de hoofdtakken van de yoga en wordt al beschreven in de oude Upanishads, de filosofische porties van de Veda's die de schriftelijke basis van het hindoeïsme vormen. Jñāna-yoga kan het best worden vertaald als 'de weg van het directe inzicht door middel van zelfkennis'. Deze weg is voornamelijk filosofisch van aard (vergelijk het met het aan ... Innerlijke kind 2020 Zaterdag 11/01; 11/04; 03/10 Het gekwetste kind in ons. Op weg naar volwassenheid hebben wij als mens heel vaak het kind in ons verwaarloosd of zijn we het zelfs vergeten. Het kind leeft echter nog steeds in ons voort, vol van wijsheid en intuïtie, maar ook gevoelig. Yoga heeft mijn leven veranderd. Mijn ademhaling, mijn geest, mijn lichaam en de veerkracht van dit trio zijn aanzienlijk verbeterd. De dubbele hernia waar ik last van had, is onder controle en ik ben helemaal pijnvrij. Ook mijn hoge bloeddruk is door de yoga en in combinatie met homeopathie terug in balans. Björn is een top leraar! Het eerste lid van het achtvoudige pad van yoga hebben we achter de rug: de yama's. Deze keer zijn de niyama's aan de beurt. Niyama zijn gedragsregels die van toepassing zijn op individuele discipline, terwijl yama universeel bedoeld zijn. Patanjali…Read more › Er is een andere weg die niets belooft, maar wel helpt de onwetendheid te verdrijven. Een weg zonder gevaren van kundalini storingen. Jnana yoga. De yoga van éénheid en inzicht, belooft niets, zij zegt: onderzoek het gekende (het dagelijkse leven) en je komt uit bij het ongekende. Een ding is zeker, je kunt als ik, als persoon zijnde, niets ... En dat terwijl het bij religieus leven in brede zin, ook bij yoga, veeleer om een pad of een weg gaat. Heet dit niet ook bij het joden- en christendom een weg van ve...