Gratis elektronische bibliotheek

Als u de zoon van God bent - Julia Blum

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2019
BESTANDSGROOTTE: 3,60
ISBN: 9789492818065
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Julia Blum

U vindt de pdf van het boek Als u de zoon van God bent hier

Omschrijving:

Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken.Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden,en laten onze ogen Sion aanschouwen.Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet.Micha 4:11-12a HSVKennen wij de gedachten van de HEERE wel?In Bethanië woonden Martha, Maria en hun broer Lazarus. De Heer was met Zijn leerlingen altijd bij hen welkom. Ze hadden een bijzondere band met Hem. Toen Lazarus heel ernstig ziek werd stuurden zijn zusters een bericht. De Heer zou vast snel komen om Zijn geliefde vriend te genezen. Maar Hij kwam maar niet; Lazarus stierf en zijn zusters waren diep teleurgesteld. Wat zullen de buren in Bethanië toen gedacht hebben? Benjamin was de lievelingsbroer van Jozef. Toch zorgde Jozef ervoor dat Benjamin een angstige tijd doormaakte in zijn Egyptisch paleis nadat de zilveren koningsbeker in zijn bagage werd gevonden. Wat dachten zijn broers van hem? Kon Benjamin een dief zijn?Job was rechtvaardig en rijk gezegend. Totdat de ene na de andere ramp hem trof. De drie vrienden zeiden dat de rampen straffen van God waren voor Jobs zonden. Julia Blum laat zien dat de omstanders foute conclusies kunnen trekken als God niet ingrijpt bij het lijden van Zijn kinderen en dat Zijn kinderen niet begrijpen waarom de HEERE Zich voor hen verborgen lijkt te houden. Blum is een Jodin die tot geloof in Jezus (Jesjoea) is gekomen. Ze trekt de lijnen door naar het lijden van haar volk. Kennen we de gedachten van de HEERE over Zijn volk wel? Begrijpen we het geheimenis waar Paulus over schreef in zijn brief aan de Romeinen?Reuven Berger (voorganger gemeente Het Lam op de berg Sion te Jeruzalem)Terwijl er duidelijk grote verschillen bestaan tussen het lijden van Jesjoea, het zondeloze Lam van God, en het lijden van Israël, Gods nog steeds dwalende zoon, zijn er ook diepe en veelbetekenende overeenkomsten tussen de twee. Dat maakt ons dat we ons realiseren op heilige grond te staan, voor een geheim van God dat heel teer en kostbaar is voor Zijn liefhebbende hart. Dit boek verscheen eerder in het Engels, Duits en RussischJulia Blum is professor Bijbels Hebreeuws aan de Rosen School of Hebrew en geeft les aan het Israel Institute of Biblical Studies.

... van de Zoon als GOD, letterlijk opvatten ... Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in ... ... . In dit troebele denkklimaat kon in de vroege kerkgeschiedenis de leer van de drieëenheid ontstaan. Zoon van God, zo lang verwacht, om wiens komst gebeden werd; stralend licht in onze nacht: aan de hemel schijnt zijn ster. God schenkt Zijn geliefde Zoon, die ons uit het donker draagt. Hij die ons de Vader toont, wordt geboren uit een maagd. Zoon van God, van vóór de tijd, als geheim, nog niet onthuld, één met God van eeuwigheid; Woord dat ... Als u de Zoon van God bent, beveel da ... Als u de zoon van God bent - Uitgeverij Toetssteen ... ... Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. 15 maart 2011 P.G. de Hoeksteen. Odysseus, de Griekse held, reisde na de Trojaanse oorlog terug naar Athika, het eiland waarvan hij koning was. De reis naar huis zal tien jaar duren, en een van de problemen die onderweg overwonnen moet worden, ... De nieuwe geboorte wordt bewerkt door water en Geest. Water is een beeld van het woord van God dat jou reinigt en schoonwast. Daarnaast is de Geest van God er om je te wijzen op zonde en verkeerde gewoontes in je leven en wat je daar mee moet doen. De Here Jezus spreekt betreffende Zijn Zoonschap niet over het verleden of over de toekomst, maar over het hier en nu. 2 teksten waar de Here Jezus duidelijk zegt dat Hij de Zoon van God is: Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het. (Markus 14:61-62) Als je goed luistert, hoor je dat jij ook Gods grote liefde wordt genoemd. 'Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon' (Ef. 1:5-6). Jij bent in Jezus Gods geliefde kind. Zo roept Hij je. Schriftlezing: Mattheüs 14: 22 - 33. Lukas 9 : 28 - 36. Tekst: Mattheüs 14: 22 en 33 En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. 33 Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God!...