Gratis elektronische bibliotheek

Dementie - Birgitte Schoenmakers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2017
BESTANDSGROOTTE: 6,35
ISBN: 9789463443579
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Birgitte Schoenmakers

U kunt het boek Dementie downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Dementie 1e druk is een boek van Brigitte Schoenmakers uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789463443579 Zorgverstrekkers worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met de zorg voor een persoon met de- mentie. Deze chronische ziekte met onvoorspelbaar en onomkeerbaar verloop heeft een belangrijke impact op de patiënt en zijn omgeving. Het progressief cogni- tief verval en de vaak moeilijk te controleren gedrags- problemen, maken van de patiënt met dementie een bijzonder kwetsbare figuur. Bovendien worden de rol- patronen in de directe omgeving gaandeweg herschikt en treedt de zorg voor de patiënt op de voorgrond. De mantelzorger is in dit zorgproces een essenti- ele maar zwaarbelaste en vaak ook zorgbehoevende schakel.De zorgverstrekker staat in dit verhaal voor een com- plexe problematiek. Een goede terreinkennis gecom- bineerd met een gedegen samenwerking zijn dan ook de absolute voorwaarden voor een geslaagde zorg. Ondanks gevorderd onderzoek in het dementiedo- mein, ontbreekt het de zorgverstrekkers aan bruikbare richtlijnen en consensus. Bovendien is het zorgland- schap even uitgebreid als versnipperd, wat de zoek- tocht naar geschikte ondersteuning verder bemoeilijkt. Dit zakboekje wil een wegwijzer zijn in de dagelijkse professionele zorg voor patiënten met dementie en hun familie en mantelzorgers. Vertrekkende van de initiële ziektediagnostiek tot de fase van het levenseinde geeft dit boekje een helder, wetenschappelijk overzicht van de zorg voor een patiënt met dementie. Zowel de huisarts als de andere hulpverleners uit de eerste lijn zullen in dit zakboekje concrete antwoorden vinden op vragen uit dit ziektedomein.Reeks: ACHGBIRGITTE SCHOENMAKERS is huisarts in een grote groepspraktijk in Leuven. Als docent is ze verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven. Sinds 2000 spitst haar onderzoeksdomein zich toe op het ondersteunen van de zorg voor dementerenden en hun mantelzorgers. Speciale aandacht gaat daarbij naar het optimaliseren van de thuiszorg door de mantelzorgers te beschouwen als zorgpartners en hen nauw te betrekken bij de zorgorganisatie.JAN DE LEPELEIRE is arts en doctoreerde in de medische wetenschappen aan de K.U.Leuven. Hij werkt als huisarts en is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is voorzitter vande werkgroep coördinerende en raadgevende artsen binnen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie.

... een hoge bloeddruk en diabetes. Symptomen van dementie ... Eerste verschijnselen - Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ... . De verschijnselen van dementie en de ernst ervan verschillen per persoon. Vasculaire dementie is na Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie (15-20% van alle gevallen). Deze vorm van dementie ontstaat door schade aan de bloedvaten, veroorzaakt door grote, maar soms ook heel kleine herseninfarcten. Door die schade krijgt het hersenweefsel onvoldoende bloed en zuurstof en sterft het af. De verzonken ik vormt de vierde en laatste fase van d ... Symptomen van dementie | Alzheimer Nederland ... . De verzonken ik vormt de vierde en laatste fase van dementie. Deze fase kenmerkt zich door contactloosheid. Tijdens deze fase is de dementerende patiënt in zo'n ver stadium van dementie verkeerd, dat hij of zij nog nauwelijks nog reactie geeft. Vaak zijn de ogen gesloten en oogcontact is bijna niet meer te maken. Bij dementie krijgt u moeite met dingen onthouden, de weg weten, dingen doen, praten en begrijpen. Met uw huisarts bespreekt u wat goed gaat en waar u hulp bij nodig heeft. Medicijnen tegen dementie werken niet of heel weinig. Ze hebben wel veel bijwerkingen. Blijf uw gewone dingen doen. Bespreek geldzaken met een naaste (partner, kind ... Dementie op jonge leeftijd (arbitrair < 65-70 jaar) Aanwijzingen voor dementie anders dan ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie Vermoeden van een behandelbare oorzaak voor de cognitieve achteruitgang, zoals bij: forse toename stoornissen of achteruitgang in het functioneren binnen 2 maanden Alzheimer Nederland zet zich in om dementie in de toekomst te voorkomen of te genezen. Tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. Met nu al ruim 270.000 mensen met dementie in 'ons midden', zou Nederland veel meer moeten weten over de gevolgen van deze hersenziekte en hoe om te gaan met mensen die vormen van dementie hebben. Dementie: symptomen, oorzaken, vormen, soorten & behandeling Dementie is een verzamelnaam voor ziekteverschijnselen en stoornissen waarbij de hogere verstandelijke vermogens achteruitgaan. Het gaat bij dementie om een verzameling van klachten, waarbij de achteruitgang van het denkvermogen en verandering van g...