Gratis elektronische bibliotheek

Studiepocket strafrecht / 35 Het slachtoffer en het strafproces - F.F. Langemeijer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2010
BESTANDSGROOTTE: 11,49
ISBN: 9789013084030
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: F.F. Langemeijer

De beste pdf van Studiepocket strafrecht / 35 Het slachtoffer en het strafproces die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Studiepocket strafrecht / 35 Het slachtoffer en het strafproces 2e druk is een boek van F.F. Langemeijer uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013084030 In de volgorde waarin een slachtoffer ermee in aanraking komt wordt de strafrechtelijke procedure besproken, van de aangifte bij de politie tot en met de tenuitvoerlegging van het strafvonnis. Een hoofdstuk is gewijd aan het materi le schadevergoedingsrecht. Het boek heeft een inleidend juridisch karakter en biedt verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en andere rechtsbronnen ten behoeve van nadere studie. Bij de behandeling van de stof is de nadruk gelegd daar waar vraagstukken van straf(proces)recht en burgerlijk recht elkaar raken.Het boek is bestemd voor personen die slachtoffers van strafbare feiten bijstaan. Het biedt ook een introductie voor functionarissen van politie en Openbaar Ministerie, voor leden en medewerkers van de rechtsprekende macht die belast zijn met de behandeling van strafzaken en voor anderen met belangstelling voor de positie van slachtoffers van misdrijven.

...tvoerig wordt stilgestaan bij de materiële en formele bepalingen van de Opiumwet en de wijze waarop deze wet wordt gehandhaafd ... De positie van het slachtoffer in het strafproces ... . Verder wordt in dit boek aandacht besteed aan het Nederlandse drugsbeleid, de ... Download en lees het boek Huis in duisternis op onze website mmark.nl. ... Jennie gaat werken bij een antiquair in de Noordoostpolder. Van hem huurt ze ook een huisje op het platteland. Het is flink wennen, ... Studiepocket strafrecht / 35 Het slachtoffer en het strafproces. Added 10 mins ago. Het slachtoffer in het strafproces ... ... PDF Slachtoffer en de rechtspraak ... ... Studiepocket strafrecht / 35 Het slachtoffer en het strafproces. Added 10 mins ago. Het slachtoffer in het strafproces ... 35 4. Het recht op inzage en toevoeging in de praktijk ... Je zou verwachten dat het slachtoffer al eeuwen erg veel aandacht krijgt binnen het strafrecht, dit is echter niet het geval. De belangen van het slachtoffer waren tot voor kort geen Sinds 1 januari 2011 is door de nieuwe Wet versterking positie slachtoffer de rol van het slachtoffer in het strafproces ingrijpend gewijzigd. Zo hebben slachtoffers recht op informatie, recht op kennisname van processtukken, de mogelijkheid om stukken aan het procesdossier toe te voegen en recht op bijstand van een raadsman en kunnen zij zich voegen in ad informandum zaken. Bij het strafrecht speelt de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de verdachte een rol. Daarom is er binnen het strafrecht een onderscheid tussen het volwassenenstrafrecht, jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht. Daarnaast kent het strafrecht nog bijzondere procedures. "Sinds 1 januari 2005 is in de wet het spreekrecht voor slachtoffers van een strafbaar feit opgenomen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke slachtofferverklaring op te nemen in het strafdossier. Hierdoor wordt de positie van het slachtoffer, naast de rol van aangever, getuige, belanghebbende of benadeelde behoorlijk verbeterd. Probleemstelling en onderzoeksvragen Het primaire doel van deze studie was een (verkennend) antwoord te vinden op de vraag naar de procedurele- en hulpbehoeften van hate crime slachtoffers in de context van het strafproces en de mate waarin het Nederlandse strafproces en de slachtofferhulpverlening momenteel aan die behoeften voldoen. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de positie van het slachtoffer in het strafproces. Per 1 januari 2011 is de wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces in werking getreden. Met deze wet zijn de rechten van het slachtoffer uitgebreid. Hieronder volgt een opsomming van de veranderingen. Het slachtoffer. Nabestaanden: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, nichten, neven, ooms en tantes (maximaal 3 personen). Wettelijk vertegenwoordigers van een minderjarig slachtoffer. Levensgezel en 1 ander familielid: als het slachtoffer/de nabestaande verstandelijk en/of lichamelijk niet in staat is om zelf te spreken. De verklaringen van slachtoffers: De vele zorgen en vragen die o.a. door ouders van slachtoffers van Robert M. worden uitgesproken en de impact op deze gezinnen schetst precies de noodzaak van recht van spreken. ... slachtoffers in het Nederlandse strafproces ... Studiepocket strafrecht / 35 Het slachtoffer en het strafproces ... Met het spreekrecht voor slachtoffers is het strafproces complexer geworden. Hoe kan de rol van het slachtoffer het beste worden ingevuld? Verschillende visies vanuit de advocatuur, het OM en de rechterlijke macht. Het spreekrecht, waarbij slachtoffers zich sinds 2016 onbeperkt mogen uitspreken: het zorgt al geruime tijd voor de nodige discussie. Een advocaat kan tijdens het strafproces voor uw belangen opkomen. Bijvoorbeeld bij het eisen van schadevergoeding en het uitoefenen van uw spreekrecht. Slachtofferhulp Nederland adviseert u een advocaat te kiezen die gespecialiseerd is in slachtofferzaken. Een slachtofferadvocaat voldoet aan strenge eisen op het gebied van ervaring en ... Het doel van het wetsvoorstel is om het slachtoffer een sterkere positie te geven in het strafproces. 22 Aan het slachtoffer wordt een aantal concrete bevoegdheden toegekend, zoals het recht op informatie, het spreekrecht en het recht om kennis te nemen van processtukken. 23 Heeft het strafproces een ander doel gekregen? Verscheidene wetswijzigingen hebben geleid tot een wijziging in de positie van het slachtoffer in het strafrecht. Tijdens dit symposium praten diverse sprekers afkomstig van de advocatuur, openbaar ministerie en rechterlijke macht u bij. Er is volop gelegenheid om mee te discussiëren. Materieel strafrecht. In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij een strafbaar feit en kunnen er straffen en/of maatregelen volgen, zie ook Openbaar Ministerie.. Er zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven.Over...