Gratis elektronische bibliotheek

Pure toewijding aan Jezus Christus in het dagelijkse leven - Jildert de Boer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2011
BESTANDSGROOTTE: 10,99
ISBN: 9789063186050
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jildert de Boer

U vindt de pdf van het boek Pure toewijding aan Jezus Christus in het dagelijkse leven hier

Omschrijving:

In dit boek komen een aantal thema's naar voren die betrekking hebben op het praktische, christelijke leven. Op pittige wijze laat de auteur zien dat het voor een christen van wezenlijk belang is op alle terreinen van het leven puur aan Jezus Christus te zijn toegewijd. Tal van onderwerpen komen in beknopt bestek aan bod:> sterven en opstaan> herleving en opwekking> luisteren en spreken> woorden en daden> eigen houding en het draagvermogen van de ander > eigen leven en ons getuigenis > Gods licht naar binnen en naar buiten > werken vanuit de rust > leven voor mensen of voor Gods aangezicht > echtheid of schijn > jaloers op of blij met de ander > religie of relatie > gered of gereed > blijdschap en ernst > lofprijzing en beproevingen > menselijk en geestelijk dienen > huwelijk en kinderopvoedingDe schrijver spoort christenen vurig aan om eenvoudig en louter toegewijd aan hun Meester te leven en dit ten volle in Gods kracht uit te werken in het persoonlijke dagelijks leven.

...daan. Deze feiten bewijzen: De Heer Jezus Christus is de Geest van God die in Zijn vlees wordt gerealiseerd, en Hij is de volstrekt complete God Zelf, dus zijn Hij en Jehova God één ... Uw geestelijke leven zal door dagelijkse geestelijke ... ... . We weten dat als wij een normale relatie willen houden met God en voortdurend willen groeien in ons geestelijke leven, de geestelijke toewijding van elke dag heel erg belangrijk is. Echter; onze vele dagelijkse bezigheden zoals een drukke studie, ons drukke werk, de complexe persoonlijke relaties en de verschillende kleinigheden uit het dagelijks leven maken ons hart moeilijk kalm voor God ... De historisch-kritische benadering van Jezus tracht via een wetenschappelijke methode de geschiedenis van Jezus van Nazareth te reconstrueren. Deze methode bestaat voornamelijk ui ... Pure toewijding aan Jezus Christus | "De eindtijdbode ... ... ... De historisch-kritische benadering van Jezus tracht via een wetenschappelijke methode de geschiedenis van Jezus van Nazareth te reconstrueren. Deze methode bestaat voornamelijk uit kritische analyse van de bronnen en van de culturele en historische matrix van Jezus om zo te beargumenteren wat de relatie is tussen de overgeleverde herinneringen en wat er in het leven van Jezus gebeurd is. Leven in verbondenheid: gespreksvragen Hieronder staan bij elk hoofdstuk uit dit boek vragen en gesprekspunten geformuleerd. Ze hebben als doel het gesprek op gang te brengen: een persoonlijk gesprek dat hopelijk wordt gekleurd door een sfeer van groeiende verbondenheid. Jezus Christus of Jezus van Nazareth (betekenis naam: Jezus; Verlosser. Christus; Gezalfde) was een bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God. In de islam gelooft men dat Jezus (daar kennen ze hem ook wel als Isa) een profeet (boodschapper van God) was, maar wordt Hij niet als de Zoon van God gezien. Oefen godvruchtige toewijding zoals Christus dit deed. 1 De bijbelse uitdrukking „godvruchtige toewijding" heeft betrekking op onze grote eerbied en loyale dienst voor Jehovah God. Onze Heer Jezus Christus was het belangrijkste toonbeeld van godvruchtige toewijding. 2 Door zijn levenswandel hier op aarde onderscheidde Jezus zich als iemand met een volmaakte godvruchtige toewijding....