Gratis elektronische bibliotheek

Visies op onderwijs aan jonge kinderen - van Oers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1997-06-13
BESTANDSGROOTTE: 7,14
ISBN: 9789023227304
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: van Oers

U kunt het boek Visies op onderwijs aan jonge kinderen downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Het onderwijs aan jonge kindern is regelmatig onderwerp van discussie. In dit overzichtswerk zijn verschillende visies bij elkaar gebracht, die elk op hun eigen manier ingaan op de kernproblemen binnen het onderwijs aan kleuters.Het bevat bijdragen die vooral conceptualiserend van aard zijn: Van Kuyk (CITO) over het belang van evaluatiemiddelen, Laevers (KU Leuven) over ervaringsgericht Onderwijs, Van Oers (VU Amsterdam) over een Vygotskiaanse benadering van het onderbouwonderwijs.Andere bijdragen zijn meer praktisch van aard: De Baar (RCPZ) over een benadering van het aanvankelijk lezen, Janssen-Vos (APS) over Basisontwikkeling en Simonis (KPC) over het Ervaringsgericht Onderwijs en de praktijk.In de inleiding presenteren Janssen-Vos en Van Oers enkele algemene onderwijsvisies alsmede het kader waarbinnen de onderscheiden bijdragen te plaatsen zijn.5e druk

...hun eigen manier ingaan op de kernproblemen binnen het onderwijs aan kleuters ... Nivoz | Lectorale rede: 'Een dynamische visie op ... ... . Verschillende visies op het onderwijs aan jonge kinderen. Programmagericht, ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht of een van de vele tussenvormen. Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind: leerkrachthandelen, aanbod en leeromgeving. Reacties op deze uitgave 'Vademecum dat studenten en medewerkers van onderwijs aan jonge kinderen (ca. 3-8 jaar) een krachtig fundament aanreikt om vanuit een gefundeerde, sociaa ... Kiezen voor het jonge kind - wij-leren.nl ... . 3-8 jaar) een krachtig fundament aanreikt om vanuit een gefundeerde, sociaal-constructivistische visie onderwijs aan te bieden. OMSCHRIJVING. Het onderwijs aan jonge kindern is regelmatig onderwerp van discussie. In dit overzichtswerk zijn verschillende visies bij elkaar gebracht, die elk op hun eigen manier ingaan op de kernproblemen binnen het onderwijs aan kleuters.Het bevat bijdragen die vooral conceptualiserend van aard zijn: Van Kuyk (CITO) over het belang van evaluatiemiddelen, Laevers (KU Leuven) over ... onderwijs aan het jonge kind op basis van een visie. Daarnaast be-spreken we enkele beleidsmatige uitgangspunten en wetenschap-pelijk onderzoek naar de effecten van een samengestelde groep van jonge en oudere kinderen. 1.1 Van groep 2 naar groep 3 Kleuters die naar groep 3 gaan, verschillen in leeftijd en ontwikkeling. Zo zijn er in We moeten tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind!Bewegings- en experimenteerdrang vragen om een omgeving, waarin het spel centraal staat. Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen en van spelen leren ze op de meest efficiënte wijze; ze leren over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. onderwijs het beste vorm kunnen geven om op een goede manier bij te dragen bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Welke bestaande visies zijn er in het onderwijs? Volgens Brouwers (2010) zijn er vier belangrijke visies en onderwijsconcepten die een bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen: 1 ... Educatie en onderwijs aan jonge kinderen staat op deze website centraal! Wil je op de hoogte blijven rondom ontwikkelingen op het gebied van educatie en/of onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jaar), dan ben je hier aan het goede adres. Adviseurs van het Kenniscentrum Jonge kind begeleiden professionals en teams op om vanuit een gedeelde en samenhangende visie te komen tot een rijk aanbod voor jonge kinderen. Iedere situatie heeft specifieke kenmerken. Ieder team en iedere professional heeft speciale wensen. Onze adviseurs gaan daarover graag het gesprek met je aan. Visie op onderwijs Pedagogisch ... Daarnaast is het goed om aan kinderen aan te geven wat je van hen verwacht qua werkhouding, ... Het bovenstaande is met name toegespitst op het oudere kind, maar ook voor het jonge kind vind ik de OGO-werkwijze een goede manier van lesgeven. aan te sluiten op de manier waarop kinderen van nature leren: nieuwsgierig worden, op onderzoek uitgaan, het doen van ontdekkingen, ervaring opdoen, het leren gebruiken in de praktijk en kunnen het toepassen in verschillende situaties. ... Visie op onderwijs aan het jonge kind. Koop Visies op onderwijs aan jonge kinderen (9789023227304) je van Oers, B. Van Onderwijs aan het jonge kind. ... Kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig en leergierig. Ze leren via spel en activiteiten. ... denken we vanuit CPS graag met je mee over hoe je reken-wiskundeonderwijs aan kleuters op afstand vorm en inhoud kunt geven. Lectorale rede: 'Een dynamische visie op ontwikkeling van het jonge kind' 29 november 2012 Het leren en de ontwikkeling van jonge kinderen gebeurt spelenderwijs, waarbij er grote variatie is in de ontwikkeling van diverse vaardigheden bij kinderen. Onderwijs aan het jonge kind. Kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen, zij leren door middel van spel. Ons onderwijs aan jonge kinderen is ontwikkelingsgericht. We sluiten aan bij de beleving van jonge kinderen door thematisch te werken. Als leidraad gebruiken we hierbij de kerndoelen. Verhalen over een dwarsdenker' uit handen van de voorzitter van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Bea Pompert. Bibliografie. Begrippen in het Onderwijs. De theorie van Davydov (samen met J. Haenen). Amsterdam: Pegasus, 1983. Visies op onderwijs aan jonge kinderen (ed. samen met F. Janssen...