Gratis elektronische bibliotheek

Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden - Paul Scholten

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2016
BESTANDSGROOTTE: 11,74
ISBN: 9789013139624
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Paul Scholten

Alle Paul Scholten boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Paul Scholten wil met dit boekje de discussie stimuleren over een staatkundige hervorming, die wenselijk lijkt. De breed levende kritiek in de samenleving op 'Den Haag' krijgt te weinig weerklank. Velen maken zich grote zorgen, anderen keren zich af van de politiek. De Eerste en Tweede Kamer hebben recent laten weten deze signalen te willen verstaan. Zij besloten verbetering van de parlementaire stelsel te laten bekijken. Tijd voor ideeën en voorstellen. De organisatie van de Nederlandse democratie is in de Grondwet vastgelegd. Om alle inwoners van ons land een beter houvast te bieden in onze steeds turbulentere samenleving, stelt de auteur een aantal stevige en concrete staatkundige veranderingen voor. Meer democratie, hand in hand met meer slagvaardigheid. Dat is zijn koers. Tezamen met zijn originele idee van een Korte Grondwet, waarvan de huidige 142 artikelen worden teruggebracht tot haar essentie in 25 artikelen, kunnen deze vernieuwingen in één slag tot stand komen. Mr Paul Scholten (1939) is opgegroeid in Den Haag. Hij studeerde rechten in Leiden en werd op 32-jarige leeftijd burgemeester van Delfzijl, vervolgens in 1980 in Soest en tenslotte in Arnhem van 1989 tot zijn pensionering in 2001. Daarna was hij nog in verschillende gemeenten waarnemend burgemeester. Zijn belangstelling voor de goede balans tussen bevolking en haar bestuur is altijd gebleven.

...e Nederlandse Antillen. De statuutslanden zijn sinds 10 oktober 2010: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten ... Korte Grondwet 2019 - Montesquieu Instituut ... . Velen maken zich grote zorgen, anderen keren zich af van d Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, Paul Scholten - Ebook - 9789013139624 | AKO boeken JavaScript lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser. Zoek. Search: Mijn account Een korte kernachtige Grondwet moet weer het houvast bieden dat de samenleving nu ontbeert. Na 1848 en 1917 is de tijd binnenkort rijp voor vernieuwingen, met verkiezingen in twee rondes en een direct g ... Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der ... ... . Na 1848 en 1917 is de tijd binnenkort rijp voor vernieuwingen, met verkiezingen in twee rondes en een direct gekozen Eerste Kamer. Daarvoor pleit Paul Scholten in zijn vorig jaar verschenen 'Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden'. Het Koninkrijk der Nederlanden is een soevereine staat waarbinnen vier landen worden onderscheiden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.Deze landen zijn gelijkwaardige onderdelen van het koninkrijk, maar met verschillende staatkundige posities: de Caribische landen zijn autonoom door het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, sinds 1954 het leidende document voor het koninkrijk ... Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden Wet van 28 October 1954, houdende aanvaarding van een statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden Preambule Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba, constaterende dat Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen in 1954 uit vrije wil hebben verklaard in het Koninkrijk der Nederlanden een nieu Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 9789064735158. Koop dit studieboek op bookmatch.nl, een marktplaats met 200.000 Tweedehands studieboeken . Nieuw bij het Montesquieu Instituut: Schets van een Korte Grondwet Op uitnodiging van de redactie van www.denederlandsegrondwet.nl, een initiatief van het Montesquieu Instituut, schreef Paul Scholten, oud-burgemeester van Delfzijl, Soest en Arnhem (1973 - 2001) een 'Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden'. Deze Korte Grondwet bevat slechts 25 artikelen en is ... Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelt de rechtsorde in het Koninkrijk, alsmede in de landsdelen Nederlandse Antillen en Aruba, en in Nederland. De landsdelen behartigen zelfstandig hun eigen belangen en verzorgen op voet van gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke belangen. Ook verlenen zij elkaar wederkerig bijstand. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelt de rechtsorde van het Koninkrijk, waarin Nederland een staatsrechtelijk samenwerkingsverband heeft met de Caribische landen in het Koninkrijk. De Grondwet is te beschouwen als de formele constitutie of #basiswet# van Nederland, maar regelt deels ook het constitutionele recht van het Koninkrijk. Wet van 3 juni 1987, houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden van woningen. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de wet van 27 maart 1986 (Stb. 119) heeft verklaard, dat er grond bestaat ... In de loop van haar geschiedenis (de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden dateert van 1814) is zij verscheidene malen gewijzigd. Op 17 februari 1983 kreeg een algemene herziening van de Grondwet haar beslag. Deze algemene herziening heeft een betrekkelijk lange voorgeschiedenis gehad. Startpunt in het overleg tussen regering en...