Gratis elektronische bibliotheek

De Nederlandse successiebelastingen - R.T.. Verstraaten

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1995-01-01
BESTANDSGROOTTE: 11,53
ISBN: 9789038703473
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: R.T.. Verstraaten

Veel plezier met het gratis lezen van De Nederlandse successiebelastingen R.T.. Verstraaten epub-boeken

Omschrijving:

Studieboek over de belastingheffing op erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen, dat tevens veel basisinformatie bevat over het burgerlijk recht, in het bijzonder erfrecht en huwelijksgoederenrecht. Behandeld worden o.a.: grondslagen voor de belastingplicht, fictiebepalingen, levensverzekeringen en derdenbedingen, waardebepaling, formele kwesties en dubbele successiebelasting in internationaal verband.

...d. In Nederland werd de erfbelasting, toen successierecht genoemd, in 1956 ingevoerd ... Successierechten op nalatenschap en erfenis België ... . Dit wordt geregeld in de Successiewet 1956 waarin tevens de schenkbelasting wordt geregeld, de belasting bij schenkingen.In het kader van de erfbelasting wordt onder "erfgenaam" tevens legataris verstaan. Als er een executeur is heeft deze onder meer de taak de aangifte erfbelasting te verzorgen, en ... Artikel 2. Aan de successiebelasting zijn mede onderworpen de vermogensvermeerdering: 1. door ... Hoeveel procent erfbelasting moet ik betalen? ... . Aan de successiebelasting zijn mede onderworpen de vermogensvermeerdering: 1. door een echtgenoot bij het overlijden van de andere echtgenoot, die tijdens het overlijden ingezetene van de Nederlandse Antillen was, verkregen tengevolge van een beding bij huwelijksvoorwaarden, krachtens hetwelk aan de langstlevende echtgenoot meer dan de helft in de gemeenschappelijke goederen verblijft; Dan blijft u volgens de Nederlandse successiewet nog tot 10 jaar na uw vertrek fictief inwoner van Nederland. ... Bilaterale verdragen tussen landen op het gebied van successiebelastingen - ook wel 'successieverdragen' genoemd - zijn zeldzaam. Nederland heeft met slechts 7 landen zo'n apart successieverdrag gesloten: ... Toggle menu Wolters Kluwer. Besteloverzicht 0 product waarop het onderzoek is toegespitst, heeft betrekking op de vergelijking van de Nederlandse Successiebelasting met de buitenlandse Successiebelastingen. De Successiebelastingen van twee landen, Duitsland en Engeland, zijn gebruikt als maatstaf voor deze vergelijking. De situatie is dus dat overledene in Nederland woont en jij in het buitenland. Bijvoorbeeld je ouders wonen in Nederland en jij woont in Amerika. Ja je moet erfbelasting betalen. Voor de Nederlandse belastingdienst geldt dat bepalend is waar de overledene woonde. De roerende goederen welke toebehoren aan de in de vorige alinea bedoelde personen en zich bevinden op het grondgebied van de Staat van verblijf, worden in die Staat vrijgesteld van successiebelasting; voor de heffing van die belasting worden die roerende goederen geacht zich in de Staat van de fiscale woonplaats te bevinden, onder voorbehoud van de rechten van derde Staten en de mogelijke ... Nederlands Uitspraak. Geluid: successiebelastingen (hulp, bestand) Woordafbreking. suc·ces·sie·be·las·tin·gen; Zelfstandig naamwoord. successiebelastingen mv. meervoud van het zelfstandig naamwoord successiebelasting De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van: De relatie tot de overledene. De waarde van de ontvangen erfenis. Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2018 te vinden. Het is mogelijk belasting te besparen door een goed testament op te stellen. Als de echtgenote in België woonachtig was, dan gelden voor uw zwager de Belgische successierechten en is de echtgenoot niet nog eens successierechten in Nederland verschuldigd. In Vlaanderen betaalt hij als langstlevende 3% tot een bedrag van 75.000 euro en 9% over het meerdere (zie de betreffende tabel in het artikel hierboven). Grepen uit de historie van de Nederlandse successiebelasting. by DC Smit. Format: Print Book Publication year: 1975. Held by WUR Library. Check Availability. Read Alternate Summary/Abstract. null. Close. successiebelasting v. belasting op een erfenis; Meer informatie. Zie Wikipedia voor meer informatie. Gangbaarheid. Het woord successiebelasting staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. schrijdende successiebelastingen binnen de EU. De Commissie haalt twee oorzaken van dubbele belasting aan. 1. ... discriminerende aspecten van belastingregels van de lidstaten. 3. Wat is de Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheidsvaststelling, ... Als de verkrijgers (meestal uw kinderen of familie) niet in Nederland wonen, maakt dit voor de Nederlandse erfbelasting geen verschil, u woont immers in Nederland en dit zal de grondslag bepalen. Nederlandse nationaliteit: de erfbelasting is men verschuldigd als iemand met de Nederlandse nationaliteit binnen 10 jaar na zijn emigratie uit Nederland in het buitenland komt te overlijden....