Gratis elektronische bibliotheek

STUREN MET KWALITEIT (MANAGEMENT, METHODEN & TECHNIEKEN) - Marja Jeanson-Banning

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,80
ISBN: 9789026729010
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Marja Jeanson-Banning

U vindt de pdf van het boek STUREN MET KWALITEIT (MANAGEMENT, METHODEN & TECHNIEKEN) hier

Omschrijving:

"STUREN MET KWALITEIT (MANAGEMENT, METHODEN & TECHNIEKEN) 1e druk is een boek van Marja Jeanson-Banning uitgegeven bij Uitgeverij Kluwer Bv. ISBN 9789026729010 De organisatie als entiteit bestaat niet: een organisatie bestaat uit mensen die spelregels maken en gewoonten ontwikkelen. Kwaliteitszorg help mensen om afscheid te nemen van de gewoonten, denkwijzen en het gedrag die ""oud"" zijn geworden. Door het meetbaar maken van prestaties en de resultaten stelelmatig te analyseren wordt de kwaliteit stapsgewijs verbeterd. Kwaliteit is een katalysator in het onvermijdelijke en continue proces van aanpassing aan de grillige omgeving. Verbetering van kwaliteit is voor iedere organisatie broodnodig om de klanten te behouden, aandeelhouders te bedienen, de belasting op het milieu te verminderen en niet in de laatste plaats het welzijn van de medewerkers te bevorderen. Sturen met kwlaiteit geeft u een actueel beeld van toepassingsmogelijkheen van de kwaliteitszorg, inclusief practische toepassingen en her en er een kritische noot."

...nderingen in de wet- en regelgeving om nooit een boete, bedrijfsongeval of andere zaken te riskeren ... Kwaliteitsplan met stappenplan voor kwaliteitsverbetering ... . Kwaliteitsmanagement richt zich op het voorkomen van fouten. Door toepassing van de techniek Poka yoke wordt voorkomen dat menselijke vergissingen, fouten, of blunders worden gemaakt, die ernstige gevolgen zouden kunnen hebben. Poka yoke is effectiever, superieur aan en meer op de praktijk gericht dan alle andere bekende systemen om de kwaliteit te verbeteren. In feite dus het steeds achter de projectfeiten aanlopen. In dat geval staat de focus op methoden ... bol.com | STUREN MET KWALITEIT (MANAGEMENT, METHODEN ... ... . In feite dus het steeds achter de projectfeiten aanlopen. In dat geval staat de focus op methoden en technieken in de weg van een effectief en efficiënt project. Conclusie. Kortom: goed projectleiderschap gaat om balans. Balans die zeer afhankelijk is van de projectsituatie met de specifieke eisen aan de projectleider. Verandermanagement, wat is het? Verandermanagement is het veranderen van de organisatievorm of van de werkwijze van de organisatie. Het betreft onderwerpen zo gevarieerd als innovatie, digitalisering, manieren van samenwerken en leidinggeven, prestatie-indicatoren en klantgerichtheid. Een van de eisen uit de Kwaliteitswet zorginstellingen is het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van zorg (hoofdstuk 2). Meestal gebeurt dit vanuit een visie, die is verwoord in een kwaliteitsmodel (hoofdstuk 3). Met het m In de masteropleiding Kwaliteit van besturen aan de VU ontdek je de mogelijkheden om het openbaar bestuur beter te ... management en organisatie. Bestuurlijke ... worden studenten voorbereid op de master en wordt veel aandacht besteed aan de overdracht van en oefening met methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk en bestuurskundig ... Projectmanagement is het op een zodanig slimme manier beheren van projecten dat je organisatie efficiënter en met een hogere kwaliteit de doelstellingen bereikt. Zuyd Professional Nieuw Eyckholt 300 6419 DJ Heerlen . ... Voor het management van een project bestaan er nogal wat methoden. Om dat te bereiken met een heel team, lees: de organisatie, werkt de directie aan de strategie, het management aan de procesbeheersing en - oneerbiedig en onterecht als laatste genoemd - werken de uitvoerende medewerkers aan het te leveren product of de uit te voeren diensten. • Het maken van uitvoeringsafspraken met leidinggevenden en in netwerken over de implementatie van vastgestelde (nieuwe) werkwijzen, kaders, instrumenten, methoden en technieken, het sturen op randvoorwaardelijke afspraken en het sturen op nakoming ervan, zodat de effectiviteit en efficiëntie van implementatie verbetert. Operationeel plan als leidraad om te sturen. ... Op dit tactisch niveau wordt door het management nagedacht over de methode(n), technieken of zienswijze die ingevoerd of aangepast gaan worden, ... Door veiligheidsvoorraden met een nieuwe methode te berekenen, ... Tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie zijn lang niet altijd alle vijf even belangrijk. Meestal is er binnen een project één aspect dat het spannend maakt. Slagen ... Als je projectmatig werkt aan een organisatieverandering kun je een stuurgroep formeren met leden van de OR en het management. Beknopte samenvatting Methoden en technieken - colleges week 1 t/m 4, 6 t/m 8, 10 , 11 - Proef/oefen tentamen april 2016, vragen en antwoorden Proef/oefen tentamen april 2016, vragen Case 6 - vragen en antwoorden Verplichte opgaven - case 3 - vragen en antwoorden Samenvatting Methoden&Technieken...