Gratis elektronische bibliotheek

Filosofie & praktijk jg. 39 (2018) nr. 4 - privacy in het digitale tijdperk - Ton Vink

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 5,90
ISBN: 9789044136722
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Ton Vink

Ton Vink boeken Filosofie & praktijk jg. 39 (2018) nr. 4 - privacy in het digitale tijdperk epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) organiseerde op 9 november 2018 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam een ‘toekomstverkenning’ met als thema ‘privacy in het digitale tijdperk’. Die toekomstverkenning krijgt in dit 4e nummer van de 39e jaargang van F&P, een voortzetting met een reeks van bijdragen, deels voortbouwend op de presentaties, deels ook nieuwe thema’s en discussies aandragend. Deze bijdragen worden in de inleidende openingsbijdrage “Ten geleide: Toveren met algoritmen” kort voorgesteld.Inhoud:-Inleiding-Toveren met algoritmen Ten geleide bij: Privacy in het digitale tijdperk - VvEN-Drie dimensies van privacy -Beate Roessler-Het recht om met rust te worden gelaten … door jezelf - Bart van der Sloot-Bemoeizuchtige algoritmen en intieme technologie Commentaar en reflectie op de Toekomstverkenning‘Toveren met Algoritmen’ - Marjolein Lanzing-Waarom hebben we een ‘recht op uitleg’ wanneer machinesover ons beslissen? - Fleur Jongepier & Esther Keymolen-Minima Philosophica: De eigen tijdelijkheid van de ethiek - Paul van Tongeren aan Jan Vorstenbosch, ingeleid door Patrick Delaere-Wat voor schoenen draagt een vegetariër? - Ethisch verantwoorde ambivalentie bij lastige morele keuzes - Annika van Oorschot-Euthanasie als faustisch verlangen – Review-artikel over Staat en taboe van Paul Frissen - Ton Vink -Een drievoudig getrapt burgerschap - Recensie van Op zoek naar de ziel van Europa van Koo van der Wal - Petran Kockelkoren

...niseerde op 9 november 2018 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam een 'toekomstverkenning' met als thema 'privacy in het digitale tijdperk' ... Tijdschrift Filosofie & Praktijk - JRG 37 (2016), Abonnement ... . Die toekomstverkenning krijgt in dit thema-nummer van Filosofie & Praktijk, nummer vier van de negendertigste jaargang De Amerikaanse bioloog, wetenschapsfilosoof en feminist Donna Haraway (1944), emeritus hoogleraar aan Santa Cruz, geniet in Nederland vooral bekendheid vanwege haar Manifesto for Cyborgs (1991) dat in 1994 in het Nederlands verscheen. Het begrip cyborg, e Filosofie & Praktijk, Jaargang 28 - Nr. 4 Boekbespreking: Lijden aan een verarmd tijdsbegrip (Doortje Kal) Bespre ... Filosofie & praktijk jg. 39 (2018) nr. 4 - privacy in het ... ... . Het begrip cyborg, e Filosofie & Praktijk, Jaargang 28 - Nr. 4 Boekbespreking: Lijden aan een verarmd tijdsbegrip (Doortje Kal) Bespreking van: Baars, Jan, Het nieuwe ouder worden. Paradoxen en perspectieven van leven in de tijd. Amsterdam: SWP - reeks Humanistics University Press, 2006, tweede druk 2007, 272 pp. €29,50. Het tweede nummer van het tijdschrift Narthex in 2018 gaat over het thema 'toekomst'. Met onder andere artikelen over de pedagogische opdracht van de school, idealen, etc. Bestelgegevens: Narthex, jg. 87, nr. 2, Joke Gobert, tel. 0348-744101, e-mail: [email protected] Lees meer... Filosofie & Praktijk, nr. 3, 2013 Geplaatst 7 nov. 2013 00:02 door Karla Mulder [ 4 dec. 2013 01:26 bijgewerkt ] Het is vooral belangrijk dat de privacy officer onafhankelijk is, zodat deze jou en eventuele medewerkers het beste kan adviseren. Weet binnen 10 minuten wat jou te doen staat. Natuurlijk is de nieuwe privacywet een stuk genuanceerder en kunnen de verplichtingen per salon of praktijk enigszins verschillen. V.O. De Vallei, voorbereiding CE Filosofie VWO 2020: kijkje in de keuken f Kijk Haar! Delft najaar 2019 Het Studeerkamergesprek over SPIJT (maart 2019) Afsluiting Kant, volgend jaar Kierkegaard Te gast in het LUMC, de Galerie; maart 2019 Socratisch Gesprek i.s.m. het Humanistisch Verbond Amsterdam begin 2019 De Kunst van Kijken en… Dit zeggen filosofen over het recht op privacy. Door de opkomst van social media is onze privacy in het geding geraakt, zoals hoogleraar rechten en advocaat Bernard E. Harcourt duidelijk maakt in ons artikel Death Row. Het recht op privacy is dus een urgente kwestie. In dit lijstje staan wij daarom stil bij wat... Lees verder Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. nr. 4/2012 - De zelfkant van de wetenschap ... Vanaf € 4,99 per maand krijgt u toegang tot het beste over filosofie, voor u geselecteerd en bijeengebracht. ... De estafette: Van analoog naar digitaal. Cicero's befaamde dictum 'O tempora, o mores' kan ook toegepast worden op tijdschriften. Nr. 4 Charles Taylor Nr. 5 Oorlog Nr. 6 Ambiguïteit Overzicht van jaargang 25 Nr. 1 Albert Camus Nr. 2 Joodse filosofie Nr. 3 Filosofie en literatuur Nr. 4 Lacan en filosofie Nr. 5 Wat is filosofie? Nr. 6 Alexis de Tocqueville Overzicht van jaargang 26 Nr. 1 Personalisme Nr. ...