Gratis elektronische bibliotheek

Ernstige lichtzinnigheid - T.V.D. Hoogen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1998-12-01
BESTANDSGROOTTE: 12,98
ISBN: 9789030409618
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: T.V.D. Hoogen

Veel plezier met het gratis lezen van Ernstige lichtzinnigheid T.V.D. Hoogen epub-boeken

Omschrijving:

ERNSTIGE LICHTZINNIGHEIDIn het essay dat de auteur in dit boek aan de lezer voorlegt, stelt hij zich als fundamententheoloog ten doel het 'naar binnen toe' geraakt zijn van godswege tot verstaanbaarheid te brengen binnen een toegankelijke rationaliteit. Binnen dit project moet volgens hem ruimte zijn voor een filosofische theologie, een rationele verantwoording van hetgeen door mensen die door het mysterie van Godswege geraakt zijn, aan God wordt toegeschreven. Om het gesprek op dit punt te verruimen kiest hij daarbij een breed vertrekpunt, en kijkt hij met de ogen van een theoloog naar de wijsgerige implicaties van ontwikkelingen in onze samenleving en cultuur. Dit boek is opgezet als een essay, subjectief en met persoonlijke voorkeuren, die onder meer tot uitdrukking komen in de selectie van de te onderzoeken facetten van samenleving en cultuur: de beeldende kunst en de economie, twee terreinen waarop godsdienst in het verleden een grote rol heeft gespeeld, maar thans - zeker in het Westen - zo goed als verdwenen is. De verkenningen op deze terreinen zijn een zoektocht naar idioom: structureringen van waarnemen en handelen. Daarbij is steeds de leidende vraag of het zo gevonden idioom een idioom is dat 'taal van God' mogelijk maakt: sporen te trekken naar God.

...oniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten ... Synoniemen van luchthartig; ander woord voor luchthartig ... ... . Het traditionele beeld van een verantwoordelijke volwassene is een ernstige, hardwerkende, gefocuste persoon die de dingen op een doeltreffende manier doet en weerstand biedt aan lichtzinnigheid. Maar een speels persoon zijn neemt niets van deze kwaliteiten weg. Verbazingwekkende lichtzinnigheid Ruben Mooijman ... Als daar met één pennentrek potentieel 110 miljoen extra personen aan worden ­toegevoegd, heeft dat ernstige implicaties. Krediet aanvragen is een ernstige zaak en kost geld. Lichtzinnigheid ... Synoniemen van lichtzinnig; ander woord voor lichtzinnig ... ... . Krediet aanvragen is een ernstige zaak en kost geld. Lichtzinnigheid en misleiding is één van de grootste oorzaken van de huidige economische crisis. De nieuwe WCK van 13 juni 2010 is er gekomen om de kredietgevers te responsabiliseren en leners te weerhouden boven hun mogelijkheden geld te lenen. Toen ik later mijn tweede boek, dat handelt over over hedendaags idioom als taal van God, gereed maakte en hem vertelde dat ik me afvroeg of de titel niet zou moeten luiden: 'Ernstige lichtzinnigheid', antwoordde hij meteen dat hem 'Lichtzinnige ernst' beter leek. Het werd toch 'Ernstige lichtzinnigheid'. Krediet aanvragen is een ernstige zaak en kost geld. Lichtzinnigheid en misleiding is één van de grootste oorzaken van de huidige economische crisis. De nieuwe WCK is er gekomen om de kredietgevers te responsabiliseren en leners te weerhouden boven hun mogelijkheden geld te lenen. Wij nemen gaarne ons paarse petje voor u af. Wel moeten wij berichten, dat het nieuws bij sommige van onze zonen als een bom insloeg. Met name diegenen, die het zeer vermetele besluit om het "R.K." te laten vallen voor de naam van de vereniging, zeer ernstig afgekeurd hadden als een moderne lichtzinnigheid van Nederlandse Katholieken. Het slaat namelijk zowel op een ernstige ziekte onder het vee alsook op de cholera, ... verder „aan hoogmoed en aan lichtzinnigheid." Dat zijn geen onbekende geluiden, ... Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Het woord lichtzinnigheid staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Verwijzingen ↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). in hedendaagse spelling: lichtvaardig, lichtzinnig, luchthartig. 85. Lichtvaardig — lichtzinnig — luchthartig. Niet geneigd tot ernstig nadenken. Luchthartig is hij, die vroolijk en onbezorgd van aard is en niet tot ernstig nadenken over zijn handelingen komt, Hij liep luchthartig over het voorstel heen en nam het aan, zonder dat hij eigenlijk vermoedde, waartoe hij zich verbond. In veel gevallen is dit inderdaad de beste optie. Behalve wanneer iemand ernstig onderkoeld is. Dan kan dit juist levensgevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk om de verschillen tussen lichte en ernstige onderkoeling te herkennen en te weten wat je moet doen. Lichtzinnigheid is een zedelijk gebrek, dat bestaat in de gewoonte om niet voldoende acht te geven op de maatgevende factoren van het handelen (zedenwet, verboden, lessen der ondervinding, doel en gevolgen van zijn daden), zoodat men niet goed oordeelt, over wat men al of niet verplicht is, of wat men al of niet mag doen, en aldus verkeerde dingen doet. lichtzinnigheid vertaling in het woordenboek Nederlands - Engels op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen. lichtzinnig vertaling in het woordenboek Nederlands - Italiaans op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen....