Gratis elektronische bibliotheek

De emancipatie van de joden in Overijssel, 1796-1940 - I. Erdtsieck

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,17
ISBN: 9789023230793
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: I. Erdtsieck

I. Erdtsieck boeken De emancipatie van de joden in Overijssel, 1796-1940 epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Er is veel gepubliceerd over de joden in het algemeen, de joden van Amsterdam en de joden van Groningen. Overijssel bleef een 'blinde vlek`. Deze provincie speelde echter in het midden van de negentiende eeuw een hoofdrol in de strijd tussen liberale en orthodoxe joden. Aanleiding tot deze 'beginselstrijd' vormde de benoeming van Jacob Frankel tot opperrabbijn van Overijssel, hem werd verweten de Reform aan te hangen. Evenzeer is het vermeldenswaard hoe de vrijmetselarij (de loges) in Overijssel de joden aldoor tezelfdertijd een opstap verleende tot een niet joodse samenleving. Veel joodse kerkraadsleden bekleedden tegelijkertijd een bestuursfunctie in de synagoge en in het logebestuur. In 1858 waren drie van de vijf joodse kerkbestuurders in Zwolle tevens vrijmetselaar. De Deventer loge Le Prejugé Vaincu trachtte de loges in Duitsland zelfs te weerhouden van uitingen van antisemitisme. Aan het eind van de negentiende eeuw kwam jodenbaat in Nederland in Oldenzaal aan de oppervlakte. Men kan door spreken van 'structureel' antisemitisme, door de uitbarstingen van jodenhaat zich jaarlijks herhaalden en gebaseerd waren op economische naijver en geloof aan het bloedsprookje uit het aangrenzende Duitsland. Bovendien was Overijssel in de jaren 1918-1940 een bolwerk van de opleiding voor (buitenlandse) Polestina Pioniers van zowel orthodoxe als zionistische zijde.

...n : Joden | Rabbijnen | Emancipatie | Rabbynen I ... PUBLICATIES ... . Erdtsieck, De emancipatie van de joden in Overijssel, 1796-1940. De rol van de opperrabijnen Hertzveld, Fränkel en Hirsch (Dissertatie Groningen 1995; Assen: Van Gorcum, 1995, x + 228 blz., ISBN 90 232 3074 4). Op 2 september 1796 werd in de Nationale Vergadering der Bataafse Republiek een decreet aangenomen over de burgerlijke ... Staat in de volksmond de stad gelijk aan progressiviteit en het platteland aan conservatisme, bij de negentiende-eeuwse joden in ons land was het precies omgekeerd. De Amsterdamse zonen van Abraham waarschuwden ... De emancipatie van de joden in Overijssel, 1796-1940: De ... ... . De Amsterdamse zonen van Abraham waarschuwden de joden in Overijssel bij herhaling ,,vanwege hun ziekelijke zucht tot modernisme Erdtsieck, Iet, De emancipatie van de Joden in Overijssel, 1796-1940. De rol van de Overijsselse opperrabbijnen Hertzveld, Fränkel en Hirsch, Assen, 1995. Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, oktober 1995. In de akten van de burgerlijke stand is dit proces ook zichtbaar. De emancipatie van joden in Overijssel. Voor 1796 leefden de joden in Nederland als een apart volk. Zij hadden hun eigen geloofsgemeenten, hun eigen wetten en spraken een eigen taal. Deze joden konden grofweg worden ingedeeld in twee groepen. Ik ontleen de gegevens aan het boek over de emancipatie van de Joden in Overijssel waarop Iet Erdtsieck in 1995 promoveerde. Zij belicht de achtergrond van de Oldenzaalse rassenrellen. Centraal daarin staat het infame 'bloedsprookje': Joden zouden bij het bereiden van hun matzes het bloed gebruiken van een kind uit een christelijk gezin. De twee stroomingen, die van het oosten en die van het westen, welke de geestelijke structuur der provincie bepalen, worden ook duidelijk in de geschiedenis der Joden van dit gewest gemarkeerd. Terwijl het 18e eeuwsche Ootmarsumsche Jodenproces nog middeleeuwsch-Duitsche opvattingen deed zien, was in het westen de Hollandsche invloed algeheel overwegend. Erdtsieck - I. Erdtsieck, De emancipatie van de Joden in Overijssel 1796-1940, Assen 1995; Jansma - K. Jansma, L. Jansma, M. Schroor (ed.), Tweeduizend jaar geschiedenis van Overijssel (Leeuwarden 1990) De Jong - L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederland in de Tweede Wereldoorlog, 13 delen, 's-Gravenhage 1969-1988...