Gratis elektronische bibliotheek

Preventie van kindermishandeling door vroegtijdige hulp aan risico-gezinnen - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1999-01-01
BESTANDSGROOTTE: 6,87
ISBN: 9789050507301
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U kunt het boek Preventie van kindermishandeling door vroegtijdige hulp aan risico-gezinnen downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

none

...ve:1998 Titel: Gevaarlijke kinderen, kinderen in gevaar: de justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren 1960 -1995 Auteur: M ... NCJ | 6. JGZ en het netwerk van voorzieningen ... . Koomen Uitgever: NUGI Plaats uitgave ... De invoering van de Wet Meldcode ondersteunt de aanpak van kindermishandeling en met effectieve online cursussen kunnen tienduizenden mensen in korte tijd geschoold worden over het werken met een meldcode. Ook zijn er nieuwe methodieken beschikbaar voor hulp aan kinderen in de vrouwenopvang en voor de preventie van het Shaken Baby Syndroom. van de aanscherping ... Preventie van kindermishandeling in drie stappen ... ... . Ook zijn er nieuwe methodieken beschikbaar voor hulp aan kinderen in de vrouwenopvang en voor de preventie van het Shaken Baby Syndroom. van de aanscherping meldcode is dat iedere organisatie een aandachtfunctionaris heeft die zowel intern als extern optreedt als ambassadeur. september tot december door de regio Gooi Integrale voorlichting, vroegtijdige signalering in de wijk Naast integrale voorlichting aan inwoners en de inzet op vroegsignalering in de wijk wordt ingezet Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling speelt preventie een belangrijke rol. Het kan lastig zijn om een preventiebeleid vorm te geven. Wij vertellen u waarom preventie nodig is. En hoe u er mee aan de slag kan. Er zijn concrete en effectieve programma's beschikbaar. Door slachtoffers van kindermishandeling al in hun jeugd te helpen, kan veel leed in de toekomst worden voorkomen. Want veel personen die een misdaad plegen (veelal geweld- en zedenmisdrijven) hebben een nare jeugd gehad. Hetzelfde geldt voor verslaafden aan drugs en alcohol. (Vroegtijdige) behandeling van slachtoffers levert de maatschappij ... Vroegtijdige onderkenning als vorm van secundaire preventie is tot op heden nog onvoldoende, alhoewel de Vereniging tegen Kindermishandeling op dit gebied erg actief is. De omvang en complexiteit van het verschijnsel, de ernst van de situatie met neiging tot deterioratie en recidief, alsook de gevolgen van kindermishandeling stemmen tot nadenken. Baartman, HEM 1999, Wie niet vraagt wordt overgeslagen; ethische en empirische aspecten van het bieden van ongevraagde opvoedingshulp aan jonge risicogezinnen. in K Kooijman (ed.), Preventie van kindermishandeling door vroegtijdige hulp aan risicogezinnen. NIZW, Utrecht, pp. 11-26. Dit is bijna 16% van het totaal aantal kinderen. Een groot deel van de Kinderen van Ouders met Psychische Problemen, ook wel KOPP-kinderen groeit zonder bijzondere problemen op. Het is belangrijk jeugdigen en gezinnen die wél een verhoogd risico lopen vroegtijdig op te sporen en hulp te bieden. Vlot handelen kan ernstige problemen voorkomen. beleid ten aanzien van de preventie van kindermishandeling onderzocht. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten - naast voor preventie - volledig verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke situaties van kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen. Opvoeden kan zeer doen - over oorzaken van kindermishandeling, ... In ons land is met vroegtijdige hulp aan jonge risicogezinnen nog nauwelijks ervaring opge­daan. ... Zonder een gefundeerd inzicht in die vraag blijft elke vorm van hulp en preventie een slag in de lucht. Welke hulp is er? Als er hulp op gang komt voor kinderen die worden mishandeld, dan wordt er eerst gepraat om te ontdekken wat er aan de hand is. Met de ouders, hulpverleners die er verstand van hebben en ook met het kind zelf. Tijdens deze gesprekken, onderzoeken de mensen die hulp bieden wat het probleem is en wat er nodig is om dit op te lossen. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). [Kindermishandeling is] elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de ... Preventie en aanpak van kindermishandeling! Online cursussen voor iedereen die met ouders en kinderen werkt. Kindermishandeling herkennen. Meldcode huiselijk geweld. Verwaarlozing, seksueel misbruik. van kindermishandeling. Dit deden zij door een vragenlijst in te vullen in de Monitor Aanpak ... betreft de preventie van kindermishandeling in de afgelopen drie jaar als enigszins (40%) tot sterk (46%) ... bespreken en zonodig melden en gericht bieden van hulp aan ouders en kinderen in kwetsbare omstandigheden. Behandeling om gevolgen van ACEs / kindermishandeling te beperken of te herstellen: Volgens Felitti (e.a.) is kindermishandeling te beschouwen als een verborgen epidemie in de samenleving. Van belang is dat kinderen die trauma's/schade hebben opgelopen vroegtijdig adequate (trauma)behandeling krijgen....