Gratis elektronische bibliotheek

Geschiedenis van het moderne Italië: tussen liberalisme en fascisme - Jaap van Osta

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,82
ISBN: 9789023711346
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jaap van Osta

U vindt de pdf van het boek Geschiedenis van het moderne Italië: tussen liberalisme en fascisme hier

Omschrijving:

Geschiedenis van het moderne Italië: tussen liberalisme en fascisme

...e zijn gedachtegoed in 1932 in de Enciclopedia Italiana onder de titel 'The Doctrine of Fascism' ... 'Italië nu mank aan rechterbeen' - NRC ... . Nationalisme is een politieke ideologie die stelt dat de staat als politieke eenheid moet voortvloeien uit de natie als historisch gegroeide sociaal-culturele eenheid. Dit kan gepaard gaan met een idee van exceptionalisme, wat de eigen nationale identiteit afgrenst tegenover andere naties.Nationalisme kan gebruikt worden om de sociale cohesie en de interne integratie te bevorderen binnen de ... Goldberg's triomf is het aantonen van de verwantschap tussen communisme, fascisme, en libera ... Geschiedenis van het moderne Italië: tussen liberalisme en ... ... ... Goldberg's triomf is het aantonen van de verwantschap tussen communisme, fascisme, en liberalisme. Ze komen alle drie voort uit dezelfde traditie, die teruggaat tot de Jacobijnen van de Franse Revolutie. Communisme : links, fascisme + nationaal-socialisme : rechtsCommunisme: arbeidersklasse, wereldrevolutie, militaristische staat; oorlog werd verheerlijkt, ras en natie doen er niet toe, klasseloze maatschappijFascisten: fanatieke nationalisten, tegen de rassenleer, Italië moet heersen over de Middel... In het boek verbindt Knegt het Europees denken en fascisme aan het ontstaan van het neoliberalisme. ... Tijdens mijn studie naar de moderne Franse geschiedenis, waar het fascisme veel instabieler en verdeeld was dan bijvoorbeeld in Duitsland en Italië, ... "Fascisme, Liberalisme en Europeanisme," Amsterdam University Press - handboek: Van Osta, Jaap. 2008 (3de druk). Geschiedenis van het moderne Italië. Tussen liberalisme en fascisme. Amsterdam: Wereldbibliotheek. Enkele hoofdstukken uit dit boek vormen een verplichte lectuuropdracht, waarover de studenten ook geëxamineerd worden. Andere hoofdstukken vormen achtergrondlectuur bij de colleges. - Een beperkt ... Het liberalisme is de eerste ideologische stroming in de moderne geschiedenis. Dirk Verhofstadt beschrijft het ontstaan van de eerste liberale partijen in de wereld, de gestage opmars van het liberale denken in de negentiende eeuw met de afschaffing van de slavernij als hoogtepunt, maarook de ondergang van de liberale democratieën tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw door het ... Naast de overeenkomsten die hierboven staan zijn er natuurlijk ook verschillen tussen het fascisme en het communisme. De grootse verschillen zal ik hieronder op een rijtje zetten. Rassenhaat Het fascisme onder leiding van Hitler stookte de rassenhaat op. Het NSDAP maakt een onderscheiding tussen mensen. Het liberalisme is de eerste ideologische stroming in de moderne geschiedenis. De bronnen ervan gaan terug op de Renaissance en de Verlichting. John Locke, Spinoza, Montesquieu, Adam Smith, Voltaire, Cesare Beccaria en Immanuel Kant schreven invloedrijke teksten waarin ze zich keerden tegen het ancien régime en bijdroegen tot de liberale ideologie zoals we die vandaag kennen. Wat het volk nodig had was een leider, een sterke man die dat volk eerst weer 'zou leren gehoorzamen'. Een verschil tussen het fascisme van Mussolini en het nazisme was, dat het fascisme niet antisemitisch was (tenminste in het begin, toen Mussolini nog niet samen met Hitler optrok). c) Etiket voor alles wat aan het fascisme doet denken De hoogachting van het eigen ras kon binnen het fascisme zover gaan dat er niet alleen een absolute scheiding tussen het 'Herrenvolk' en mensen van het andere ras moest bestaan maar dat de laatsten waar het joden betrof zelfs vernietigd moesten worden (zie de 'Endlӧsung' van het 'jodenprobleem' in de opvatting van het Duitse nationalisme van Hitler en de zijnen). De logica van het post-fascisme is eerder die van het 'cultureel pessimisme': verdediging van traditionele waarden en 'bedreigde' nationale identiteiten; aanspraken op nationale soevereiniteit tegen globalisering, en de zoektocht naar een zondebok bij immigranten, vluchtelingen en moslims. Het boek gaat vooral over Europa. Definitie van het fascisme De geschiedenis drijft ons naar debatten, ... In de acht decennia sinds de eerste verschijning in Italië heeft men meerdere malen het ... revolutionaire agenda in de zoektocht naar een derde weg tussen het liberalisme en socialisme. Het stond voor een moderne, revolutionaire, ... Italiaans links heeft zich echt vernieuwd, maar van de neofascisten kun je dat nauwelijks zeggen, vindt PIETRO SCOPPOLA, de historicus die als de representant van de progressieve katholieken geldt. B enito Mussolini (1883-1845) was van 1922 tot 1943 fascistisch dictator van It...