Gratis elektronische bibliotheek

Erfgenaam - Charles den Tex

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2013
BESTANDSGROOTTE: 4,64
ISBN: 9789044526264
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Charles den Tex

Charles den Tex boeken Erfgenaam epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Breder Weltmann woont op een groot landgoed in Zuid-Limburg. Hij heeft het vermogen geërfd dat zijn vader en grootvader verdienden met de exploitatie van kolenmijnen en het opkopen van grond. De mijn is al jaren gesloten en Breder leidt een rustig leven: hij beheert het geld en twee keer per week heeft hij een afspraak met de hoteleigenaresse aan de andere kant van het dal. Tot hij op een dag hardhandig wordt geconfronteerd met een openstaande rekening van zijn voorouders. Zijn verleden blijkt zijn grootste vijand.

...worpen, neemt iemand anders zijn/haar plaats in ... Overlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30 ... ... . Dit heet plaatsvervulling. De plaats van de erfgenaam kan alleen worden overgenomen door zijn of haar kinderen. Als u erfgenaam bent, dan kunt u kiezen of en hoe u de erfenis aanvaardt. Iedere erfgenaam neemt een eigen beslissing over aanvaarden of verwerpen. Als u de erfenis aanvaardt, bent u aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Ook heeft de aanvaarding mogelijk gevolgen voor uw uitkering of toeslagen. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorb ... Erfenis | Rechtspraak ... . Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting. Erfrechtprocedures vallen onder het civiele recht. Voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis heeft u geen advocaat nodig. In een verdelingsprocedure gaat u naar de civiele rechter. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen. Deze erfgenaam krijgt na uw overlijden al uw bezittingen en schulden. Ook kunt u degenen onterven die volgens het wettelijk erfrecht van u zouden erven. Uw echtgenoot bijvoorbeeld. Kinderen kunt u ook onterven, maar zij houden altijd recht op de helft van het erfdeel dat zij volgens de wettelijke verdeling zouden ontvangen. Onwillige erfgenaam. Er is iemand overleden. Alle erfgenamen moeten aangeven of ze de erfenis willen aanvaarden.Pas daarna kan de erfenis afgerond worden en kan de erfenis ook uitgekeerd worden. Nu wil één van de erfgenamen niet meewerken, de onwillige erfgenaam.Die weigert aan te geven of hij/zij de erfenis aanvaardt of verwerpt. Online vertaalwoordenboek. EN:erfgenaam. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Voorbeeld. Als de echtgenoot 67 jaar is, dan is het belastbare bedrag van het erfdeel van het kind geen € 60.000 maar € 31.200, namelijk: € 60.000 min (factor 8 x 6% x € 60.000 = ) € 28.800. Weigerachtige erfgenaam. Er is iemand overleden, maar één van de erfgenamen wil niet meewerken aan het afronden van de erfenis. Wat kan je doen? Belangrijk om te weten: uiteindelijk kan de rechter iemand dwingen om een besluit te nemen. Het erfgenaam dat in het huis wilt blijven wonen, zal de andere erfgenamen schadeloos (uitkopen) moeten stellen met het door taxatie verkregen warde van het huis. Als er geen testament gemaakt is, kunnen de erfgenamen ook geheel naar eigen wens de toekenning van het huis bepalen. Bent u erfgenaam van de overledene? Als wij verwachten dat u erfbelasting moet betalen, sturen wij een aangiftebrief erfbelasting naar 1 van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene. Meer onderwerpen. Aangifte erfbelasting op tijd terugsturen; Aanslag erfbelasting betalen; Belastingrente over de aanslag erfbelasting De erfgenaam is iemand die iets erft.In de wet staan wie je erfgenamen zijn (wettelijke erfgenamen).Je kunt dat ook zelf bepalen door een testament te maken. Daarin kan je dan zelf erfgenamen opnemen. Je kan dan ook erfgenamen onterven. - Meervoud van Erfgenaam: erfgenamen Als erfgenaam heeft u de keuze om te aanvaarden of te verwerpen. Wanneer u aanvaardt kunt u dit zuiver doen of onder het het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit laatste wordt ook beneficiair aanvaarden genoemd en het belangrijkste gevolg voor u is dat u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap. Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.Het woord erfrecht kan ook gebruikt worden in de betekenis van het concrete recht van iemand om iets concreets te erven, bijvoorbeeld het erfrech...