Gratis elektronische bibliotheek

Ondernemingsrecht Effectenrecht - Wolters Kluwer Nederland B.V.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2013-03-01
BESTANDSGROOTTE: 9,12
ISBN: 9789013089813
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Wolters Kluwer Nederland B.V.

Alle Wolters Kluwer Nederland B.V. boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Voor het ondernemingsrecht zijn de wijzigingen krachtens de wet Flex-BV en de Invoeringswet Flex-BV als geldend recht opgenomen en becommentarieerd, maar de wijzigingen per 1 januari 2013 op grond van de Wet Bestuur en Toezicht (Stb. 2011, 275), de Reparatiewet Bestuur en Toezicht (Stb. 2012, 440) en de Wet aanpassing enquêterecht (Stb. 2012, 2074) als komend recht. Wijzigingen in het effectenrecht tot 1 oktober 2012 zijn eveneens verwerkt. Latere mogelijke wijzigingen, die in verschillende fasen van voorbereiding zijn, zijn buiten beschouwing gelaten. Thans is ook commentaar beschikbaar op de Wet giraal effectenverkeer. Net als voorheen is het recht omtrent toezicht op de financiële markten niet volledig opgenomen, maar is gekozen voor een beperking tot het effectenrecht zoals dat geldt voor alle ondernemingen. Het effectenrecht dat uitsluitend van belang is voor financiële ondernemingen wordt in deze verzameling niet behandeld: daarom is de Wet op het financieel toezicht partieel opgenomen.

...regaand transparant? 1 Inleiding. Op 26 mei 2015 wees het Gerechtshof 's-Hertogenbosch (hierna: het hof) een interessant arrest over de aansprakelijkheid van voormalige bestuurders van de - inmiddels failliete - beursvennootschap Aino N ... Cursus: JOR Actueel Effectenrecht, Financieel, insolventie ... ... .V. (hierna: Aino).[1] Scherp in ondernemingsrecht . DNB onderzoekt hoe financiële instellingen en trustkantoren de sanctiemaatregelen toepassen Wilt u uw kennis van het effectenrecht opfrissen en uitbreiden? Deze studiedag biedt u de kans om dit op een effectieve en efficiënte manier te doen. U krijgt een actuele stand van zaken van de nieuwste ontwikkelingen in de rechtspraak, waarbij de nadruk ligt op de jurisprudentie van de afgelopen zes maanden. Handboek notarieel ondernemingsrecht, vereniging, coöperatie en onderlin ... Bureau ISBN - Ondernemingsrecht Effectenrecht ... . U krijgt een actuele stand van zaken van de nieuwste ontwikkelingen in de rechtspraak, waarbij de nadruk ligt op de jurisprudentie van de afgelopen zes maanden. Handboek notarieel ondernemingsrecht, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij vormt het tweede deel in de serie van het 'Handboek notarieel ondernemingsrecht'. Deze handboeken beslaan uiteenlopende thema's binnen het notarieel ondernemingsrecht, steevast gekenmerkt door een op de praktijk toegespitste opbouw in relevante deelonderwerpen. Massaschade in het effectenrecht 1 Voorwoord Voor u ligt mijn masterscriptie ter afsluiting van de Master Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Na afronding van de Bachelor Ondernemingsrecht heb ik gekozen om de Master Ondernemingsrecht te volgen. Hierbij ik in het tweede jaar van mijn master tevens extra vakken in mr. dr. Rik Mellenbergh Functie: universitair hoofddocent Expertisegebieden: goederenrecht • ondernemingsrecht • effectenrecht • (internationaal) contrachtenrecht • financiering, o.a. van bedrijfsovernames • M&A contracten en financieringscontrachten • zekerheidsrechten en andere thema's binnen het goederenrecht Centraal staat de regelgeving over de verschillende rechtsvormen, over ondernemingsrechtelijke geschillen, over het IPR voor ondernemingsrecht, over fusies, overnames en reorganisaties, over het effectenrecht en over financiële verslaggeving. De kern van de master bestaat uit het vak Onderzoekspracticum ondernemingsrecht....