Gratis elektronische bibliotheek

Jezus en je lichaam - Leonard

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 5,97
ISBN: 9789073810075
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Leonard

De beste pdf van Jezus en je lichaam die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Jezus en je lichaam is een boek van Leonard

...eschreven werd aan de studenten van de universiteit van Leuven ... Dood en herrijzenis van Jezus - Wikipedia ... .120 pag.€ 4,55Samuel / Colomba Jezus geeft onderwijs in een synagoge in Kapernaüm en legt uit dat hij het echte brood uit de hemel is. Dit is blijkbaar een vervolg op wat hij zei tegen degenen die terugkwamen van de oostkant van het Meer van Galilea, waar ze van hem brood en vis hadden gekregen. Sommige christenen zeggen dat Jezus een verheerlijkt lichaam had na de opstanding omdat hij door muren kon gaan. Echter zei Jezus tegen zijn discipelen dat hij het zelf was ... Eet mijn vlees en drink mijn bloed | Het leven van Jezus ... . Echter zei Jezus tegen zijn discipelen dat hij het zelf was (Luk 4,39) en Thomas wilde de wonden zien alvorens hij tot geloof (Joh 20,24) zou komen. Door het wonder van de talen liet God zien: iederéén kan tot het "Lichaam van Christus", de gemeente, behoren. Het spreken in talen, tegenwoordig vaak 'tongentaal' genoemd en zelfs in de moderne Bijbels zo vertaald en daar ook ten onrechte mee gelijkgesteld, had dit doel: de wereld openbaren dat God in Christus Jezus een ieder, IEDEREEN, die Hem aanroept redding wil schenken. Zweet en 'Jezus-nikes' als teken van vroomheid? Ook voor gelovigen kan het lichaam er soms wat bij bungelen. Wanneer de theologie erg gericht is op het hiernamaals, met een sterke nadruk op het 'geestelijke leven', dan doet het aardse, en dus ook het lichaam, er niet zo toe. Je bént al waardig vanwege Jezus Christus en zijn offer. Hij betaalde de prijs voor alles wat je nodig hebt, of ooit nodig zult hebben. In feite heb je het al! Het is gewoon een kwestie van het begrijpen van de relatie van de geest tot de ziel en lichaam. Het begrijpen van geest, ziel en lichaam is van cruciaal belang voor iedere gelovige. 2 12:2 Gal. 4:8 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. 3 12:3 Filip. 2:11 1 Joh. 4:1-3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus,' en niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest. Je gaat van materie naar energie, van een lichaam dat met dualiteit resoneert, naar een lichaam dat vanuit eenheid functioneert." Jezus over het omarmen van het kwaad tijdens de kruisweg Jezus : "Dankzij alle fysieke aanvallen van de Romeinen op mijn lichaam heb ik de kans gekregen om volledig met het kwaad geconfronteerd te worden. Daarom mochten de benen van de Heere Jezus ook niet gebroken worden. Zie Joh. 19:33-36. Maar de Heere zegt bij de instelling van het Avondmaal dat Hij zijn lichaam wel laat breken. Niet dat het dan 'ongaaf' werd. Jezus bedoelt dat Hij Zijn lichaam tot in de dood geeft. En dat is voor de Zoon van God toch heel wat geweest. Christelijke visie. Volgens de christelijke leer is Jezus de eniggeboren Zoon van God en de door God in het Oude Testament bij monde van de profeten beloofde messias (o.a. Jesaja 53:3 en verder), de Gezalfde van God, die de mensen verlost van hun zonden en de harmonie tussen God en mensen, die verbroken was als gevolg van de zondeval van de eerste mensen in het paradijs, herstelt. Het lichaam van Jezus. Wanneer je bekeerd bent en een volgeling van Jezus bent geworden, ben je onderdeel geworden van het lichaam van Jezus. Lees Bijbeltekst Romeinen 4,5: Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en ...