Gratis elektronische bibliotheek

LEER VAN HET VERBOND EN TESTAMENT G - Johannes Coccejus

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,39
ISBN: 9789061402183
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Johannes Coccejus

U vindt de pdf van het boek LEER VAN HET VERBOND EN TESTAMENT G hier

Omschrijving:

none

...n het Oude Testament), maar geldt het Nieuwe Testament/Verbond voor iedereen die gelooft dat Jezus Christus de verlosser is van de zonde, de duivel en de dood ... Nieuwe Testament - Statenvertaling on line ... . De Heere gaf in het Oude Testament aan de jongetjes van acht dagen het sacrament van de inlijving, het teken van Christus' bloed, het teken van het verbond. Nu is het Nieuwe Testament zoveel ruimer dan het Oude Testament, op allerlei manieren. Denk aan het evangelie, dat niet meer komt tot Israël alleen, maar uitgaat naar alle creaturen. Verhouding Oude- tot het Nieuwe Testament (eenheid bijbel) ... Refoweb | Drie-verbondenleer in CGK | Refoweb ... . Denk aan het evangelie, dat niet meer komt tot Israël alleen, maar uitgaat naar alle creaturen. Verhouding Oude- tot het Nieuwe Testament (eenheid bijbel) De verhouding van het Oude- tot het Nieuwe Testament is, zo schreef meer dan een halve eeuw geleden J.G. Feenstra in 'Onze geloofsbelijdenis', als die van de bol tot de bloem, die er in zit en er uit komt. Het vertelt ook over het ontstaan van de christelijke kerk en dat christenen geloven dat Jezus op aarde terug zal keren. Bijbelboeken De boeken van het Nieuwe Testament worden net als die van het Oude Testament soort bij soort geordend en dus niet naar ouderdom. Eerst de vier evangeliën, waarin het leven en de leer van Jezus beschreven worden. 2 besluiten bepalend zijn voor de uitvoering. In prediking en pastoraat gaat het evenwel eerst om de roeping en de aanbieding van het verbond. Als Woelderink stelt dat wij eisen dat iemand eerst moet weten een uitverkorene te zijn, voordat hij tot Christus en Zijn genade mag komen, is dat een ergerlijke karikatuur van de rechtzinnige leer." Nieuwe Testament. inhoud. Het tweede deel van de christelijke bijbel. Een testament is een verbond, en de eerste christenen wilden een duidelijk onderscheid maken tussen het Oude verbond (dat van God met de mensheid, via Noach en Mozes) en het Nieuwe (dat van Jezus met de mensheid). In zijn tweede brief aan de Korinthiërs maakt Paulus voor het eerst gewag van de term Oude Testament (2 Kor. 3:14). Het verbond is nieuw, of beter gezegd: vernieuwd (het nieuwe verbond omvat het oude), omdat de Here het nu door Zijn Geest in de harten schrijft, en omdat het nu ook verbreed wordt naar alle volken, maar vooral omdat de Here Jezus als de Messias de centrale persoon is van het verbond. Kersten wil niets weten van de leer van de drie verbonden. Hij stelt net als Boston dat het verbond van de genade en het verbond van de verlossing samenvalt (p.308 en p 313). Hij is het oneens met Heyns, Woelderink en Jongeleen die vast houden aan de leer van de drie verbonden. Zij wijken af van de gereformeerde theologen (p313). Homepage Marc Verhoeven: Sinds 2002 - Laatst bijgewerkt op 24 juni 2020. klik hier voor de nieuwste berichten Handelingen 4:10-12 -- De Naam van Jezus Christus ... de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegegeven is, door Welke wij moeten zalig worden -- Handelingen 4:10-12 Het wonderlijke is dat toen u Jezus tot Heer maakte van uw leven, u mede-erfgenaam bent geworden van dat Verbond. U kunt nu deel hebben aan al de beloften, voordelen en zegeningen van dat Verbond! (Efeziërs 2:12) En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. (Romeinen 8:17 HSV)...