Gratis elektronische bibliotheek

Armoede - Ina Boudier-Bakker

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2008
BESTANDSGROOTTE: 5,6
ISBN: 9789031504886
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Ina Boudier-Bakker

U vindt de pdf van het boek Armoede hier

Omschrijving:

Het oude Amsterdam, om de eeuwwende. La belle époque, zoals wij nu zeggen; fin de siècle noemde men het toen. Voor hen die deze tijd beleefden hing er een duistere vermoeidheid over het leven; alsof de ontzaglijke krachtsinspanning waarmee de negentiende eeuw aan het leven op aarde nieuwe gestalte had gegeven, zich wreekte in de laatste generatie van de eeuw. Een nerveuze onrust maakte de mensen onzeker van zichzelf, de zekerheid van de vaders had voor het volgende geslacht geen bestendigheid meer overgelaten. De oude heer Terlaet geniet in zijn grachtenhuis nog onbekommerd van het leven; hij merkt niet eens dat de mensen en het lot hem verwend hebben. De lasten die hij liet liggen, dragen nu zijn kinderen. Bernhard, de medicus, voor wie het leven een doffe tredmolen is geworden; Hein, de zakenman, die in zijn zoontje de mislukking beleeft; Ammy die haar huwelijk ziet verloren gaan; Lot die zichzelf dreigt te verliezen, en tenslotte Paul om wie de wereld wankelt. Allen leiden zij, oppervlakkig gezien, een beschut bestaan, maar binnen hen vreet de onbevredigdheid. Met het heengaan van de oude heer Terlaet valt een middelpunt weg, maar ook een verzwegen spanning, alsof deze mensen nu eindelijk zichzelf kunnen zijn, los van de dwang van een verleden zonder toekomst. ,,Wat een vreemd jaar wordt dit,'''' zegt Ammy tegen het einde; het was het jaar waarin twee eeuwen voorgoed van elkaar gescheiden werden.

... niet gelijk over Nederland verdeeld is. Met uitzondering van Utrecht, wonen armere huishoudens vooral in de grote steden ... ARMOEDE | De Volkskrant ... . armoede Spreekwoorden: (1914) Armoede zoekt list, d.w.z. de arme, hij die gebrek lijdt, zoekt naar allerlei middelen, om een stuk brood te verdienen, of zooals De Brune, bl. 49 het uitdrukt: Een broodloos man verzint van alles, wat hy can. Categorie: Armoede. Caribisch deel van Nederland is afhankelijk van gunsten. Het coronavirus legt ondubbelzinnig een structureel probleem bloot in de verhoudingen tussen Nederland en Aruba, Curaç ... Introductie | Armoede in kaart: 2019 - SCP ... . Het coronavirus legt ondubbelzinnig een structureel probleem bloot in de verhoudingen tussen Nederland en Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De relaties worden feitelijk beheerst door een uitgesproken koloniaal element: gunst. De economische gevolgen van de Covid-19-pandemie kunnen tegen het einde van het jaar tot wel 86 miljoen meer kinderen in armoede doen belanden, een stijging van 15 procent. In Nederland leeft 1 op de 9 kinderen in armoede. Je ouders hebben dan te weinig geld om bijvoorbeeld eten, drinken of kleding voor je kopen. Ook kan het zijn dat je geen lid kunt worden van een sportclub, niet mee kan op schoolreisje of er geen geld is om je verjaardag te vieren. Het aantal kinderen dat in een gezin woont met risico op armoede is in 2018 gelijk gebleven met 264 duizend. Het aantal kinderen in een gezin dat al minstens vier jaar moest rondkomen van een laag inkomen is met bijna 5 duizend gedaald, naar 103 duizend. Vrijwel alle organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede in Nederland (90 procent) verwachten flink meer hulpverzoeken. Maar lang niet allemaal zijn ze daarop voorbereid. De gemeente helpt mensen in armoede, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Het kabinet geeft gemeenten extra geld om armoede bij inwoners aan te pakken en hulp te bieden bij schulden. Armoede (6) Taal. Nederlands (6) Schooljaar. 2010/2011 (1) 2006/2007 (1) 2005/2006 (1) 2003/2004 (2) 2002/2003 (1) Armoede in nederland/voedselbank. Opdracht door Nederlands | 2e klas mbo 6.1. Vergelijking armoede in Nederland en Zimbabwe. Werkstuk door Economie | 3e klas tto vwo ... Armoede Hongersnood Volgen Ontvolgen Economisch zelfstandig Steeds minder vrouwen in armoede na echtscheiding Miljoen Nederlanders Planbureaus ... In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal. Om armoede af t...