Gratis elektronische bibliotheek

Possidius, het leven van Augustinus - Paul van Geest

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2016
BESTANDSGROOTTE: 8,16
ISBN: 9789463400220
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Paul van Geest

U vindt de pdf van het boek Possidius, het leven van Augustinus hier

Omschrijving:

Ingeleid door Paul van Geest Vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook één boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord. Eerder een getuigenis, een monument, ter herinnering aan de grote kerkvader.Possidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van ketters en als wijze vader van zijn leefgemeenschap. En vooral als iemand die zelf probeerde te leven volgens de hoogstaande principes die hij anderen voorhield. Daarbij geeft de biograaf veel details over Augustinus' leven. Bijvoorbeeld over zijn kleding of zijn omgang met bezoekers. Zo rijst uit Het leven van Augustinus een levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus' boeiende persoonlijkheid.In deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius' appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus' geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare waarde. Het boek wordt ingeleid door Paul van Geest.

... bevat ook het overzicht van alle in Possidius' tijd bekende werken van Augustinus met daarbij verwijzingen naar de nu nog bekende geschriften ... Possidius, het leven van Augustinus | Paul Geest ... ... . Het boek is boeiend te lezen als aanvulling op de Belijdenissen. Naar aanleiding van. Possidius, Het leven van Augustinus, biografie uit de vijfde eeuw, Budel, 2016. Sophie 07e jaargang nr ... Uitgave: Van Bavel - Veel te laat heb ik je lief gekregen. Veel te laat heb ik je lief gekregen: Leven en werk van Augustinus van Hippo bij het 16e eeuwfeest van Augustinus' bekering / [Possidius ; samenstelling, vertaling en commentaar door] Tarsicius van Bavel. - Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 1986. - 229 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN : 90-6831-060-7. € 17,50 Ondanks dat hij leefde in de ... Citaten van: Augustinus - Duizenden quotes en citaten ... . - Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 1986. - 229 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN : 90-6831-060-7. € 17,50 Ondanks dat hij leefde in de vierde eeuw na Christus heeft Augustinus aan actualiteit nauwelijks ingeboet. Uit de klassieke en vroegchristelijke cultuur is er van niemand ook zoveel bewaard gebleven als van de kerkvader Augustinus (354-430). Van Augustinus verschenen in de afgelopen jaren weer veel nieuwe uitgaven verzorgd door uitgeverij Damon. Dit werk, de Vita Augustini (Het leven van ­Augustinus), is opnieuw uit het Latijn in het ­Nederlands vertaald.Samen met de inzichtgevende inleiding van kerkhistoricus Paul van Geest en de ... Wat ik maar zeggen wil: Possidius' Leven van Augustinus is boeiend en zó belangrijk dat het boek wel wat assertiever over het voetlicht had mogen worden gebracht. Hunink en Van Geest hebben hier echt eer mee ingelegd en ik kan u de lectuur alleen maar van harte aanbevelen. Possidius laat weten dat hij vele jaren vertrouwelijke omgang met Augustinus had. Aan het waarheidsgehalte van zijn biografie, ... maar leefde er ook naar, aldus Possidius. In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ookéén boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Possidius, Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Paul van Geest. Terwijl de Vandalen het Afrikaanse Hippo belegeren, zendt de kerkvader Augustinus (354-430) zijn gebed op tot God: „'In deze tijd waarin wij zo'n ramp beleven, bid ik tot God. In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook één boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord. Geen biografie in de moderne betekenis, wel een getuigenis die een levendig en soms verrassend beeld van Augustinus' boeiende persoonlijkheid geeft. Zo rijst uit Het leven van Augustinus een levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus' boeiende persoonlijkheid.In deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius' appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus' geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare waarde. Het gaat hierbij om inzichten in het leven van Augustinus, verwijzingen naar Augustinus' eigen brieven en achterliggende informatie over Possidius. Daarnaast kiest Hunink er ook voor om de indiculus (een lijst van alle werken van Augustinus), die oorspronkelijk bij de biografie van Possidius hoort, te vertalen. Ingeleid door Paul van Geest Vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook één boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord ......