Gratis elektronische bibliotheek

Broedvogels van Drenthe - Onbekend

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1997-01-14
BESTANDSGROOTTE: 11,92
ISBN: 9789023231813
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Onbekend

Veel plezier met het gratis lezen van Broedvogels van Drenthe Onbekend epub-boeken

Omschrijving:

Dit product is Als nieuw

...bedreigd. De oostkant van het meer is vrijwel boomloos ... Van den Brink, Van Dijk, Van Os, Van Venema - Broedvogels ... ... . Opvallend zijn de uitgestrekte rietlanden aan vooral de noord en oostzijde van het meer. De polders zijn voor een groot deel heringericht ten behoeve van natuur en zijn erg rijk aan vogelsoorten. Voortrekker beheerplan - Provincie Groningen. Broedvogels. A021 Roerdomp. A056 Slobeend. A119 ... Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Brink, Henk van den - Dijk, Arend van - Os, Ben van - Venema, Peter - Broedvogels van Drenthe Provincie Drenthe onderkent de rijkdom van haar akkergebieden voor broedvogels. In 2015 heeft er beleidsmatig een accentverschuiving ... PDF Broedvogels van de boswachterijen in Zuidoost- Drenthe in 2019 ... . In 2015 heeft er beleidsmatig een accentverschuiving plaatsgevonden van weidevogelbeheer naar akkervogelbeheer, waarin versterkt zal worden ingezet op het behoud en het verhogen van de aantallen akkervogels zoals de Gele Kwikstaart, Patrijs en Veldleeuwerik. Drenthe heeft een grote verscheidenheid aan biotopen en landschappen. Karakteristiek voor Drenthe en van belang voor de soortenrijkdom aan vogels zijn de heide- en veengebieden. Grote boscomplexen, de open graslandgebieden, het kleinschalige cultuurlandschap (vooral het esdorpenlandschap ), maar ook de grote heideontginningen en de open veenkoloniale gebieden herbergen elk hun eigen ... Broedvogels van Drenthe (0) 19,95. Henk van den Brink; Bargerveen (0) 25,00. Bekijk de hele lijst. Advertentie. Advertentie. Advertentie Service & contact Snel regelen in je account. Volg je bestelling, betaal facturen of retourneer een artikel. Heb je ons nodig? We ... Uit: Broedvogels van Drenthe pag 374-376, Henk van den Brink, Arend van Dijk, Ben van Os & Peter Venema Van Gorcum, 1996. Schatting 1978-1995: 5400-10.300 Verspreiding De Roek broedt hoofdzakelijk in de oostelijke helft van Nederland. In Niedersachsen komt de soort in enkele concentratiegebieden voor. Drenthe is één van de bolwerken van de ... Drenthe is een belangrijk leefgebied van de wulp. Maar de wulp kan wel wat hulp gebruiken. De vogel met de kenmerkende lange kromme snavel staat op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels in ... Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Van den Brink, Van Dijk, Van Os, Van Venema - Broedvogels van Drenthe Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. WELKOM. Dit is de website van Stichting Natuurbelang De Onlanden. Op deze site wordt veel informatie gegeven over het prachtige natuurgebied De Onlanden, op de grens van Drenthe en Groningen, en over het Natura2000-gebied Leekstermeergebied, dat daar onderdeel van is. Het besluit verleent toestemming voor het doden van 41 soorten vogels. Daaronder bevinden zich soorten van de Nederlandse Rode Lijst van bedreigde broedvogels (patrijs, slobeend, smient, wintertaling, wulp, zomertaling en zomertortel) en vogels die hard in die richting gaan (de Nederlandse Oranje Lijst waarop o.a. kievit, kokmeeuw, scholekster, spreeuw en roek staan). Het Fochteloërveen is een uitgestrekt natuurgebied (2.599 ha) op de grens van Drenthe en Friesland. Vanaf de uitzichttoren bij Ravenswoud krijgt de bezoeker een immens uitzicht over het vrijwel boomloze veengebied. Het veengebied maakt deel uit van de ooit zeer uitgestrekte Smildigervenen, waarvan de ontginning startte in de 17e eeuw. Vanuit diverse houtwallen en kleine bosjes is de zang van de Gekraagde Roodstaart te horen. Koekoek De Koekoek vertoont landelijk een dalende trend. Deze vogel is een vaste broedvogel in o.a. de Holten, ten westen van Vries. Boompieper De Boompieper is een vogel van vooral oost-Nederland, waarbij Drenthe een van de kerngebieden is....