Gratis elektronische bibliotheek

De taalontwikkeling van het kind - Annemarie Schaerlaekens

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2008
BESTANDSGROOTTE: 6,27
ISBN: 9789001709471
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Annemarie Schaerlaekens

U vindt de pdf van het boek De taalontwikkeling van het kind hier

Omschrijving:

De taalontwikkeling van het kind is een overzichtelijk basisboek dat inzicht biedt in het intrigerende proces van taalverwerving door jonge kinderen. Deze totaal vernieuwde uitgave steunt op internationale research, met bijzondere aandacht voor het recente Nederlandstalig onderzoek. Het bevat vele authentieke voorbeelden van Nederlandstalige kinderen en een uitvoerige bibliografie.

... van het kind te stimuleren? In welke boeken of op welke websites vindt u goede informatie? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? De taalontwikkeling ontwikkelt zich al vanaf de geboorte van het kind ... Spraakontwikkeling van je peuter en kleuter | Ouders van Nu ... . Het kind begrijpt eerst woorden en zal ze dan zelf gaan uiten. Tussen 13 en 18 maanden beginnen kinderen de eerste woorden te uiten. Het kind begint vanuit het brabbelen losse woorden te zeggen. De taalontwikkeling van het kind beschrijft de verschillende periodes in het taalverwervingsproces van kinderen, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar. Het boek is heel toegankelijk geschreven en je hebt geen voorke ... Spraak-taalontwikkeling - Wat kan 'n kind op welke ... ... . De taalontwikkeling van het kind beschrijft de verschillende periodes in het taalverwervingsproces van kinderen, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar. Het boek is heel toegankelijk geschreven en je hebt geen voorkennis nodig om ermee te kunnen werken . 7 Woord vooraf De taalontwikkeling van het kind is een fascinerend gebeuren: als dit wonder zich voor je ogen ontplooit, wil je er meer over weten. Kennis over hoe die taalontwikkeling verloopt is belangrijk voor iedereen die, al dan niet beroepshalve, met kinderen te maken krijgt. Taalontwikkeling is immers verweven met tal van andere ontwikkelingsaspecten zoals: kennis verwerven, goed kunnen ... Wanneer de achterblijvende taalontwikkeling verklaard kan worden uit andere problematiek bij het kind, zoals de aanwezigheid van een ontwikkelingsachterstand, van een autismespectrumstoornis (ASS) of van een gehoorprobleem, spreken we van een 'secundaire -' of 'niet specifieke taalontwikkelingsstoornis' (zie de JGZ-richtlijnen 'Autismespectrumstoornissen' en 'Vroegtijdige ... De taalontwikkeling van het kind beschrijft de verschillende periodes in het taalverwervingsproces van kinderen, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar. Het boek behandelt de taalvorderingen van het kind steeds algemeen, maar ook specifiek voor het Nederlands. Het besteedt eveneens aandacht aan de rol van de omgevingstaal. De taalontwikkeling is het proces dat kinderen doorlopen bij het leren van één of meerdere talen. Onder invloed van taalaanbod uit de omgeving krijgt het kind steeds meer vaardigheid in verschillende aspecten van taal, waaronder woordenschat en de hantering van grammaticale en communicatieve regels. In de map Praatjes peilen vinden leerkrachten de ondersteuning om spelletjes doelgericht in te zetten voor het peilen van de mondelinge taalontwikkeling. Het uitgangspunt is dat het kind zich niet onder druk gezet voelt, maar bezig is met spelactiviteiten terwijl de leerkracht de ontwikkeling op systematische wijze volgt. Het kind gaat brabbelen: een opeenvolging van dezelfde lettergrepen: 'da-da-da', 'ma-ma-ma'… Taalontwikkeling bij peuters Rond 1 jaar kan een kind kan al hele verhalen vertellen vol onbegrijpelijke woorden, maar wel in de juiste intonatie. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek De taalontwikkeling van het kind, geschreven door Annemarie Schaerlaekens. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Taalontwikkeling, mondelinge taal, logopedie, tweetaligheid, taalontwikkeling, Schaerlaekens, TOS & Taalontwikkelingsstoornissen. Je kind zal vanaf het moment dat hij naar groep 1 gaat zijn woordenschat nog meer uitbreiden, naar rond de 3000 woorden. Zo gaat je kind nu lidwoorden (de, het, een) gebruiken en voegwoorden (zoals: maar, omdat). De zinnen die je kind maakt gaan steeds meer op die van jou lijken. Al maakt je kind nog wel eens een foutje. Moeilijk blijven ... Tijdens de eerste jaren van het leven van een kind vinden er meer ontwikkelingen plaats dan in iedere andere periode. Kinderen ontwikkelen basisvaardigheden, zowel fysiek, psychologisch als sociaal. Taalontwikkeling bij kinderen van 0 tot 6 jaar geven deze snelle en ingrijpende veranderingen duidelijk weer. De taalontwikkeling van het kind 9789001709471. Koop dit studieboek op bookmatch.nl, een marktplaats met 200.000 Tweedehands studieboeken . Geen risico met vooraf betalen want wi Het leren praten van je kindje staat in directe verbintenis met horen. Vanaf het moment dat je baby de eerste stemmen hoort, begint zijn taalontwikkeling. Je kan vanaf dat moment al de taalontwikkeling stimuleren. Praten tegen je buik. Al tijdens je zwangerschap kan je de taalontwikkeling van je baby bevorderen. Voor de beschrijving van de normale taalontwikkeling is gebruik gemaakt van het boek 'Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg' (Laurent de Angulo, 2008), van het boek 'Kinderen met specifieke taalstoornissen' (Burger, 2012), van het 'Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen (Goorhuis, 2000) en van onderzoek naar mijlpalen in ......