Gratis elektronische bibliotheek

ONDERZOEKENDE LERAREN - Greet Decin

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,73
ISBN: 9789401432900
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Greet Decin

U kunt het boek ONDERZOEKENDE LERAREN downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Onderzoekende leraren 3e druk is een boek van Greet Decin uitgegeven bij Lannoo Campus. ISBN 9789401432900 Leraren zijn tijdens hun loopbaan voortdurend op zoek naar oplossingen voor uitdagingen in hun school- of klaspraktijk. Omgaan met een moeilijke klasdynamiek, diversiteit of digitalisering zijn maar enkele voorbeelden. Meestal volgen leraren daarbij hun buikgevoel. Ze zoeken naar antwoorden in de literatuur of proberen zelf iets uit, vaak met wisselend succes. Onderzoekende leraren wil leraren (in opleiding) ondersteunen om op een systematische manier hun onderwijspraktijk te verbeteren. Het boek beschrijft de onderzoekscompetenties die daarvoor nodig zijn en bevat technieken, instrumenten en voorbeelden die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Op die manier kan de leraar zelf of in teamverband de meest geschikte oplossing creëren voor elk specifiek probleem. Via het gratis platform eCAMPUS biedt Onderzoekende leraren heel wat digitale mogelijkheden: - Schema’s en stappenplannen om de theorie naar praktijk om te zetten - Digitale aantekeningen die gedeeld kunnen worden met docenten en medestudenten - Extra achtergrondinformatie als pop-ups in de tekst

... hun leerlingen te stimuleren. Leraren of andere professionals die openstaan voor een verregaande verkenning van hun (klas)praktijk ... PDF Dialooginstrument onderzoekende scholen ... . De methodiek - Onderzoekend leren - een stappenplan voor onderzoeksopdrachten gaat uit van de basisgedachte dat onderzoeksopdrachten het leren stimuleren. ... Voor deze kernactiviteit is (nog) geen aanvullende didactische ondersteuning voor leraren beschikbaar. Onderzoekende leraren kunnen op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) terecht voor een toolkit over het verkrijgen van toegang tot wetenschappelijke literatuur. Deze toolkit voor leraren bevat handvatten voor het vinden van inzichten uit onderwijsonderzoek en hoe wetenschappelijke literatu ... De onderzoekende leraar in de school - Leraar24 ... . Deze toolkit voor leraren bevat handvatten voor het vinden van inzichten uit onderwijsonderzoek en hoe wetenschappelijke literatuur is te raadplegen, duiden en implementeren. Onderzoekend leren. Docenten kunnen een onderzoekende houding bij leerlingen stimuleren door onderzoeksgerelateerde activiteiten aan te bieden. Onderzoekend leren prikkelt de nieuwsgierige en kritische houding van leerlingen. Een van de vormen van onderzoekend leren heet open-ended, waarbij de vragen van leerlingen centraal staan. tussen leraren over het onderwijs, met als doel het onderwijs te verbeteren, waarbij de huidige en gewenste manier van handelen kritisch wordt besproken. Door met elkaar van gedachten te wisselen, te reflecteren op eigen handelen en de effecten daarvan, en door te komen tot nieuwe inzichten, ontwikkelen zij tevens een onderzoekende houding. Onderzoekende leraren wil leraren (in opleiding) ondersteunen om op een systematische manier hun onderwijspraktijk te verbeteren. Het boek beschrijft de onderzoekscompetenties die daarvoor nodig zijn en bevat technieken, instrumenten en voorbeelden die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Onderzoekend en ontwerpend spelen met kleuters. ... Wij verbinden wetenschap met de schoolpraktijk en versterken de onderzoekende houding van leraren en leerlingen. Meer lezen. Kennispartners. Wij zijn een samenwerkingsverband van besturen en werken nauw samen met de volgende kennispartners. Als leraar zelf uitdagend en ontwerpend onderwijs te organiseren in de eigen groep en te integreren met andere leergebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoekend en ontwerpend leren gebruiken als inspirerende context voor taal en rekenen/wiskunde. Onderzoekend en ontwerpend leren is een hot topic in onderwijsland, met name bij de exacte vakken en Wetenschap&Techniek-onderwijs. In 2020 is onderzoekend leren standaard onderdeel van het curriculum in voortgezet onderwijs. Ook in primair onderwijs en mbo is de onderzoekende leraar en leerling een belangrijk thema....