Gratis elektronische bibliotheek

God Bij Het Leger In De Kolonie - A.J. Donckers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2005-03-12
BESTANDSGROOTTE: 6,92
ISBN: 9789055735327
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.J. Donckers

Veel plezier met het gratis lezen van God Bij Het Leger In De Kolonie A.J. Donckers epub-boeken

Omschrijving:

Gedurende de periode 1807-1950 waren er in het leger in de voormalige Nederlandse kolonie priesters werkzaam. Als soldatenpastoor bezochten zij de garnizoenen en de kampementen. Ook begeleidden zij de militairen op expeditie. Daarmee vervulden zij de functie van expeditie-aalmoezenier. Van een gestructureerde geestelijke verzorging bij dit uit 's Heren landen bij elkaar geronselde leger was in de negentiende eeuw echter geen sprake. Pas in het begin van de twintigste eeuw ontstond er - volgens Nederlands model - een bescheiden organisatie voor de geestelijke verzorging in de kolonie: er was nu sprake van priesters die als aalmoezeniers een vaste dienstbetrekking bij het leger hadden. In de periode 1946-1950 bestond er in Indië zelfs een volledig uitgebouwde aalmoezeniersorganisatie onder leiding van een - gedelegeerde - hoofdaalmoezenier.Uit talloze publicaties blijkt dat het leger in de periode 1807-1942 en vervolgens in de periode 1945-1949 voor de politiek een instrument vormde dat van cruciaal belang is geweest voor de vestiging en handhaving van het Nederlands gezag in de kolonie. Uitvoerig wordt in de krijgsgeschiedenis verslag gedaan van de expedities en oorlogen tot en met de beide Politionele Acties tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Onze koloniale geschiedenis bestaat dan ook voor een belangrijk deel uit een "histoire de bataille".Een thema waaraan echter tot op heden nauwelijks of geen aandacht is besteed, is de geestelijke verzorging bij het leger in de kolonie. Dit is daarom zo merkwaardig, omdat de soldatenpastoors en later de legeraalmoezeniers ten nauwste verbonden waren met het leger in Indië, eerst alleen met het Koninklijk Nederlands Indisch leger (KNIL) en vanaf 1945 ook met de Koninklijke Landmacht (KL). Zowel door het leger als door de politiek zijn deze priesters om hun inzet voor het welzijn van de militair als mens meermalen geprezen. Ook is vaak onderstreept hoe belangrijk het werk van deze priesters voor het functioneren van het leger als zodanig is geweest.In dit boek staan de aalmoezeniers en het pastoraat centraal. Zichtbaar wordt gemaakt hoe zich vanuit het traditionele territoriale pastoraat een nieuw, categoriaal type van pastoraat ontwikkelde, dat afgestemd was op de behoeften van de doelgroep: de katholieke militairen, levend in een koloniale context. Die context was voor alle betrokkenen bijna continu bedreigend: tijdens de Java-oorlog (1825-1830), bij de talrijke expedities in de negentiende eeuw, gedurende de Atjeh-oorlog (1873-1903), tijdens de krijgsgevangenschap (1942-1945) en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog (1945-1950) bleek dat de confrontatie met geweld en het zelf moeten toepassen van geweld aanleiding gaf tot zingevingsvragen. In die omstandigheden deden veel militairen, katholiek en niet-katholiek, een beroep op hun geestelijke verzorgers. Die losten hun problemen weliswaar niet op, maar droegen er in hoge mate toe bij dat de betrokken militairen als mens staande konden blijven.De meeste, veelal jonge aalmoezeniers hebben zich snel aan de omstandigheden weten aan te passen. Daardoor zijn zij in staat geweest aan de verwachtingen die de militairen van hen hadden te beantwoorden. Een gevolg daarvan was, dat veel militairen hun aalmoezenier vooral als een zielzorgende kameraad zijn gaan zien. Dat die kameraad in geestelijk én militair opzicht hun meerdere was, heeft daaraan niets afgedaan.

...le: God bij het leger in de kolonie. Een geschiedenis van het pastoraat als geestelijke verzorging in Nederlands-Indië, 1807-1950: Author: Donckers, A ... Kolonisatie door Europese landen | Kunst en Cultuur ... ... ... A.J. DONCKERS - NU TE KOOP - 2004 - Veilig & direct bestellen via Books in Belgium, de slimme keuze van meer dan 1200 boekverkopers! God bij het leger in de kolonie. Een geschiedenis van het pastoraat als geestelijke verzorging in Nederlands-Indië, 1807-1950. / Donckers, A.J. Budel : Damon, 2004. 512 p. Research output: Thesis › Doctoral Thesis PDF | On Jan 1, 2005, J.F. Meijer and others published A.J. D ... A.J. Donckers, God bij het leger in de kolonie. Een ... ... . / Donckers, A.J. Budel : Damon, 2004. 512 p. Research output: Thesis › Doctoral Thesis PDF | On Jan 1, 2005, J.F. Meijer and others published A.J. Donckers, God bij het leger in de kolonie. Een geschiedenis van het pastoraat als geestelijke verzorging in Nederlands-Indië, 1807-1950 ... recensie van: A.J. Donckers, God bij het leger in de kolonie. : Een geschiedenis van het pastoraat als geestelijke verzorging in Nederlands Indië, 1807-1950: Published in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 120(2), 299 - 301. Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. ISSN 0165-0505. Author: Meijer, Hans ... In de periode van 1885 tot 1908 werden veel goed gedocumenteerde wreedheden gepleegd in Congo-Vrijstaat (ook wel Onafhankelijke Congostaat genoemd, tegenwoordig de Democratische Republiek Congo), die destijds een kolonie was onder de persoonlijke heerschappij van koning Leopold II van België.Deze gruweldaden kwamen vooral voort uit het gevoerde arbeidsbeleid rond de verzameling van rubber ten ... 5 aanbiedingen in mei -Koop of Verkoop leger op Marktplaats - Bekijk Lokale Aanbiedingen! Verkoop eenvoudig leger Buy God bij het leger in de kolonie 01 by A.J. Donckers (ISBN: 9789055735327) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. God bij het leger in de kolonie. Een geschiedenis van het pastoraat als geestelijke verzorging in Nederlands-Indië, 1807-1950 De kolonie werd bestuurd op basis van het Koloniale Charter van 1908. De Belgische minister van Koloniën, benoemd door de Koning en bijgestaan door een Koloniale Raad (Frans: Conseil Colonial), vormde de uitvoerende macht voor de kolonie. De minister en de Raad zetelden beide permanent in Brussel.De hoogste vertegenwoordiger van de koloniale administratie in de kolonie was de gouverneur-generaal. God bij het leger in de kolonie. Een geschiedenis van het pastoraat als...