Gratis elektronische bibliotheek

Van De Zuster, De Dokter En Het Leven Dat Voorbijgaat - Koen Jordens

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 11,26
ISBN: 9789044123241
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Koen Jordens

U vindt de pdf van het boek Van De Zuster, De Dokter En Het Leven Dat Voorbijgaat hier

Omschrijving:

Het ziekenhuis is de scène waar zich dagelijks een groot, complex, menselijk en professioneel drama voltrekt. ''De zuster, de dokter en het leven dat voorbijgaat'' spelen hierin een centrale rol. De rol van “het leven dat voorbijgaat” is te verstaan in zijn onherroepelijke betekenis.Het gaat hier niet om de dagelijkse stroom van patiënten en hun naasten in en uit het ziekenhuis, maar om het verlies van leven: de dood van een patiënt. Wat gebeurt er met en tussen de andere spelers wanneer de dood op het toneel verschijnt?Hoe gaan artsen en verpleegkundigen om met verlies? Wat doet de dood met hen zelf? Wat vergt het van hen om deze confrontatie aan te moeten gaan? Worden gedachten en gevoelens hieromtrent door professionals levendig gedeeld of wordt het leven dat voorbijgaat doodgezwegen? De dood is een lastige tegenspeler. Hoe gaat ieder karakter in zijn eigen rol daarmee om? En hoe kan de een de ander daarbij van dienst zijn? Kennen professionele medemensen in hun werk ook rouw en hoe komen ze dan tot verwerking? Uiteindelijk gaat het er om dat zij hun rol zo goed mogelijk kunnen vervullen ten behoeve van de echte hoofdrolspelers, de patiënt en haar of zijn naasten.Deze thematiek wordt benaderd vanuit het contextuele denken, ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy. Centrale begrippen uit het contextuele gedachtegoed worden toegepast op de professionele zorgrelatie.Daarbij gaat het om begrippen als het zoeken naar balans tussen geven en ontvangen en het werken vanuit meerzijdige partijdigheid. Na het theoretische gedeelte volgen een reeks verhalen uit de praktijk. Artsen en verpleegkundigen vertellen over het eigen beroepsmatige omgaan met sterven, dood en rouw. Hun ervaringen en inzichten maken de contextuele beschouwingen over dit thema heel concreet.Koen Jordens studeerde godsdienstwetenschappen en theologie in Leuven en volgde pastorale vorming in Tilburg. Hij werkte als basispastor in Zeeuws-Vlaanderen en als dekenaal coördinator van Zeeland. Sinds 2004 is hij geestelijk verzorger in het Catharina-ziekenhuis Eindhoven. Zijn opleiding tot contextueel hulpverlener gaf aanleiding tot het schrijven van dit boek.Dit boek is het eerste deel in de Catharina-reeks (Levensbeschouwing en ethiek in de gezondheidszorg):1. Van de zuster, de dokter en het leven dat voorbij gaat (9789044123241)2. Oncologie en geestelijke verzorging (9789044126785)3. Hightech en hartelijkheid (9789044128383)4. Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudere (9789044129700)5. Aandacht. Grote en kleine dingen van leven en dood (9789044129984)6. Toegewijde dokters. Waarom de niet-medische competenties geen bijzaak zijn (9789044134384)

... kunnen erin slagen 'de Heer Jezus Christus aan te doen' als we ons vertrouwd maken met het leven van de Meester en ernaar streven te leven zoals hij ... Ons Heer Hemelvaart A - 2020 - Preken Online ... . We volgen zijn nederigheid na, zijn liefde voor rechtvaardigheid, zijn haat tegen wetteloosheid, zijn liefde voor zijn broeders en zijn geduldig verduren van lijden, en we zijn net zomin als hij een deel van de wereld. De dokter kwam en zei me dat als ik het nog op kon houden, ik naar het nieuwe ziekenhuis mocht. Ze waren 's morgens begonnen met het overbrengen van de patiënten. 's Middags naar het nieuwe ziekenhuis. Wat me gelijk opviel was dat het er erg ... Van de zuster, de dokter en het leven dat voorbijgaat ... ... . Ze waren 's morgens begonnen met het overbrengen van de patiënten. 's Middags naar het nieuwe ziekenhuis. Wat me gelijk opviel was dat het er erg koud was. Ik hoefde niet te gaan liggen vanwege de kou. De dokter zei, net als bij de oudste, u ... Zijn schilderijen hangen in musea over de hele wereld: iedereen kent Vincent van Gogh. Maar zijn leven is niet makkelijk geweest. Hij begint met schilderen in Brabant en reist naar Frankrijk om nog beter te worden. Maar hij wordt ziek en schiet zichzelf in de borst. Hij wordt maar 37 jaar. Wat kunnen we leren van Vincents verhaal? Bovendien zegt Jezus dat de hemel zal voorbijgaan, dat hij dus zal vergaan, en dat kan zeker niet de bedoeling zijn van onze verrijzenis, want die voert naar eeuwig leven. De hemel is dus niet het hiernamaals, en we moeten hem ook niet in de voorbijgaande eeuwigheid van het niets gaan zoeken. En weder rolde de koets van doctor Goemans, van 's ochtends vroeg tot 's avond laat; en weder genazen zijne kranken; de diagnosis der overlevering werd voor hem met iederen dag meer bevestigd, door de oppervlakkige observatie, waaraan hij zich van tijd tot tijd nog bezondigde: man van uitgebreide, van allengs gezuiverde praktijk, zag hij zieh, door den invloed van vrienden, tot lid onzer ... Dood van een huistiran is een detective- en misdaadverhaal geschreven door Agatha Christie.Het werk verscheen initieel op 2 mei 1938 onder de titel Appointment with Death en werd uitgegeven door de Britse Collins Crime Club. In de Verenigde Staten werd het werk later in dat jaar uitgegeven door Dodd, Mead and Company. Een eerste Nederlandstalige versie verscheen in 1939 onder de titel ... Mensen bellen voor van-alles-en-nog-wat naar de zuster. Soms om te huilen, maar vaak ook om te lachen. Zoals de vader die belt om zijn zoon, die een virtuele infectie heeft (pardon, zal wel virale infectie zijn), of meneer Vrolijk, die zo depressief is dat hij het leven niet meer ziet zitten. De Zusters van het Gemene Leven leefden in de 14e en 15e eeuw. Ze woonden samen en zorgden voor eigen levensonderhoud. Ze waren niet afhankelijk van kerk of rijkdom. Ze volgden de regels van Geert Grote voor het samenleven en werden zo een religieuze groepering. Er waren ook mannen de Broeders van het Gemene Leven.Deze religieuze groepering die eind 14e eeuw ontstond rond de bekeerling en ......