Gratis elektronische bibliotheek

Autoriteit - Paul Verhaeghe

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2015
BESTANDSGROOTTE: 4,69
ISBN: 9789023492818
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Paul Verhaeghe

Veel plezier met het gratis lezen van Autoriteit Paul Verhaeghe epub-boeken

Omschrijving:

Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. Politiek en religie zijn hun geloofwaardigheid kwijt en ouders hebben geen controle over het gedrag van hun kinderen. In dit boek bevraagt Paul Verhaeghe de manier waarop autoriteit functioneert, waarom er tegenwoordig zo weinig waarde aan autoriteit wordt gehecht en wat daarvoor een alternatief kan zijn. Herstelpogingen van de vroegere autoriteit zijn tot mislukken gedoemd en verworden algauw tot vormen van pure machtsuitoefening. Als maatschappij staan we op een wissel: richting macht of richting nieuwe autoriteit.Verhaeghe zoekt en vindt een nieuwe invulling van autoriteit: in de groep, die een individu of instelling autoriteit verleent – van ouderverenigingen, burgergroepen tot aandeelhoudersvergaderingen. Deze verschuiving is volop bezig in opvoeding en onderwijs, politiek en economie en leidt tot mooie resultaten.‘De traditionele patriarchale autoriteit is zo goed als verdwenen, samen met de ooit daaruit voortvloeiende vrijwillige onderwerping aan een aantal conventies. De effecten daarvan zijn voelbaar op alle mogelijke vlakken.’Meer boeken van Paul Verhaeher.

...aakt voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven ... autoriteit - Vertaling Nederlands-Frans ... .De ACM houdt met dat doel toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Autoriteit kun je zien als de SEO power die je aan kunt wenden om hoog in Google te scoren. Autoriteit wordt door Google toegekend en is de exacte waarde ervan is helaas niet publiek beschikbaar. Binnen SEO is autoriteit van toepassing op drie niveaus: Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Contactgegevens Telefoonnummer (070) 888 85 00 Faxnummer 088 - 888 85 01 Internet Autoriteit Persoonsgegevens Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens Bezoekadres. Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak) 2594 AV ... Autoriteit Persoonsgegevens ... . Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak) 2594 AV Den Haag Betekenis van 'autoriteit' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken. De autoriteit van de Raad wordt groter ten koste van die van de Commissie. The Council's authority is strengthened to the detriment of the Commission's. more_vert. open_in_new Link naar #bron# warning Vraag om herziening; Wel blijft de aangewezen bevoegde autoriteit in laatste instantie verantwoordelijk. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Online vertaalwoordenboek. FR:autoriteit. een autoriteit op het gebied van de psychotherapie - une autorité dans le domaine de la psychothérapie Voor een aantal handelingen of activiteiten moeten woningcorporaties volgens de Woningwet vooraf een ontheffing, een goedkeuring of een zienswijze aanvragen bij de Autoriteit woningcorporaties. Hierboven vindt u het overzicht. Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. Politiek en religie zijn hun geloofwaardigheid kwijt en ouders hebben geen controle over het gedrag van hun kinderen. In dit boek bevraagt Paul Verhaeghe de manier waarop autoriteit functioneert, waarom er tegenwoordig zo weinig waarde aan autoriteit wordt gehecht en wat daarvoor een alternatief kan zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.De organisatie houdt zich dus bezig met privacy.De taken van de AP vloeien voort uit de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder ......