Gratis elektronische bibliotheek

De (weder)komst van Christus - Aren van Waarde

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2020
BESTANDSGROOTTE: 11,78
ISBN: 9789464031034
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Aren van Waarde

Veel plezier met het gratis lezen van De (weder)komst van Christus Aren van Waarde epub-boeken

Omschrijving:

De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de (weder)komst van de Messias. Van deze voorzeggingen geven christenen uiteenlopende verklaringen. Sommigen beweren, dat ze allang zijn vervuld, dat Israël is vervangen door de kerk, en dat de kerk Gods koninkrijk gestalte moet geven. Anderen zien uit naar een toekomstige verschijning van Christus en naar het openbaar worden van het rijk dat nu nog is verborgen. Dit boek probeert Bijbelteksten niet vanuit een vooropgesteld standpunt te lezen, maar vanuit hun Israëlitische achtergrond te benaderen, en rekening te houden met het tekstverband. Dan blijken er ontzagwekkende beloften in de Bijbel te staan, niet alleen voor het volk Israël en voor de christelijke gemeente, maar uiteindelijk voor de hele schepping. Beloften van God die gelovigen niet mogen verduisteren.

...een kernoorlog op aarde. Die wereldoorlog geeft aanleiding tot de wederkomst van Christus, en is de reden waarom hij ingrijpt in de zaken van de mensheid om deze oorlog te beëindigen ... Artikelen - Het Zoeklicht ... . De toon van het wereldnieuws is vandaag de dag heel anders dan een paar jaar geleden. Toch zien Gods kinderen in de hemel zelfs nog uit naar de grote dag dat hun lichaam wordt opgewekt. Dan worden ziel en lichaam weer verenigd. Dan wordt hun geluk/zaligheid nog groter. Dan mogen ze naar ziel en lichaam God groot maken. Dat is een heerlijke dag: de opstandingsdag, de dag van de wederkomst van de Heere Jezus ... Wederkomst - ABC voor kinderen ... . Dan wordt hun geluk/zaligheid nog groter. Dan mogen ze naar ziel en lichaam God groot maken. Dat is een heerlijke dag: de opstandingsdag, de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. De Bijbel maakt er tientallen keren melding van dat Christus in de toekomst komt om de mensen die op aarde leven, te oordelen. * Mattheüs 25:31-33 zegt bijvoorbeeld: 'Wanneer de Zoon des mensen [Jezus Christus] gekomen zal zijn in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, dan zal hij op zijn glorierijke troon plaats nemen.En alle natiën zullen vóór hem vergaderd worden, en hij zal de ... DE WEDERKOMST VAN JEZUS, DE HOOP DER EEUWEN Eén der meest plechtige en ernstige waarheden in de Bijbel is de toekomst en de verschijning van Jezus Christus in heerlijkheid. Met deze verschijning eindigt het grote plan der verlossing. De gelovigen van alle eeuwen hebben dan ook naar dat ogenblik uitgezien. Vanaf het ogenblik, dat het […] De terugkomst van Christus. Aan het einde van de grote verdrukking verzamelt de Antichrist al zijn legers van over de hele wereld om Jeruzalem aan te vallen (Zacharia 14:1-2). Ze beginnen de Joden zonder genade af te slachten. Nooit eerder in de hele geschiedenis van de Joden is er zo'n grote nood geweest. De wederkomst van Christus neemt dus apocalyptische vormen aan en zij zal plaats vinden 'op het einde van de tijden'. Dat wil zeggen dat met de tweede komst van Christus ook het einde van de wereld zal ingeluid worden. Tijd en ruimte zullen ophouden te bestaan. De schepping zal ten onder gaan en plaats maken voor een nieuwe schepping. De Wederkomst van Christus" "De Tijden veranderen. Gelukkig wèl. Er komt méér en meer Licht aan de Horizon. Het Leven kende zijn Grenzen maar wat zíjn die Grenzen nou eigenlijk. Je Eigen Wéérstand. Weerstand tegen het Onbekende. Niet alleen het Onbekende in de Buitenwereld, de Aardse Zaken, maar óók het Onbekende in Er zijn veel Bijbelteksten over de wederkomst van Jezus Christus.Hieronder zijn profetieën gesorteerd op de tekenen van de wederkomst van Jezus, wanneer Jezus zal terugkeren, de manier waarop Jezus terugkeert, evenals wat Christus zal doen bij Zijn wederkomst.Ze zullen je helpen de wederkomst van Christus beter te begrijpen en je nieuw licht brengen, zodat je de wederkomst van Jezus Christus ... De waarheid over de wederkomst. Bijbels en historisch bewijs dat de wederkomst van Jezus Christus heeft plaatsgevonden op de wijze, de plaats en in de tijdsperiode die Hij had aangegeven. Ontdek de mooiste realiteit van het nieuwe verbond: Jezus Christus is werkelijk IN ONS MIDDEN aanwezig. De dag waarop de Heilige Geest de Wet van Christus op de harten van de gelovigen in Jeruzalem schreef, was het aloude Pinksterfeest, het vierde feest in de reeks. Dit feest werd al eeuwenlang gevierd en een van de thema's van dit feest was volgens de Joodse overlevering dat op die dag God de Wet aan het volk had gegeven bij de Sinaï en het verbond met hen had gesloten. ALGEMEEN Het gaat over bijbelstudies over de wederkomst van onze zeer geliefde Heiland Jezus Christus. Hij heeft ons namelijk beloofd dat Hij eens zal wederkomen. Die belofte zal Hij ook waarmaken. Hij is Heer en Hij kan niet liegen. Hij is de Waarheid en Hij spreekt altijd de waarheid. Hij is een waarmaker van Zijn Woord en Hij zal dus Zijn belofte over Zijn wederkomst vervullen ... De engelen die na de hemelvaart van Christus even op de Olijfberg achterbleven, herinnerden de discipelen aan de belofte van Zijn wederkomst; "Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijzewederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen." (Handelingen 1:11) Paulus schreef onder inspiratie van de Heilige Geest: 'De (weder)komst van Christus, Een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten?' door Aren van Waarde - Onze prijs: €20,99 - Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen Gratis verzending. Dit komt neer op een ontkennen van de wederkomst van Christus. In Handelingen lezen we duidelijk dat Hij op dezelfde wijze terugkomt als dat Hij van ons is weggegaan. Ik heb ook niks met uitrekenen, maar deze br. Johan ter Beek zegt gewoon dat het helemaal nog niet zo zeker is dat Jezus (fysiek) terugkomt....