Gratis elektronische bibliotheek

De (weder)komst van Christus - Aren van Waarde

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2020
BESTANDSGROOTTE: 5,86
ISBN: 9789464031034
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Aren van Waarde

Veel plezier met het gratis lezen van De (weder)komst van Christus Aren van Waarde epub-boeken

Omschrijving:

De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de (weder)komst van de Messias. Van deze voorzeggingen geven christenen uiteenlopende verklaringen. Sommigen beweren, dat ze allang zijn vervuld, dat Israël is vervangen door de kerk, en dat de kerk Gods koninkrijk gestalte moet geven. Anderen zien uit naar een toekomstige verschijning van Christus en naar het openbaar worden van het rijk dat nu nog is verborgen. Dit boek probeert Bijbelteksten niet vanuit een vooropgesteld standpunt te lezen, maar vanuit hun Israëlitische achtergrond te benaderen, en rekening te houden met het tekstverband. Dan blijken er ontzagwekkende beloften in de Bijbel te staan, niet alleen voor het volk Israël en voor de christelijke gemeente, maar uiteindelijk voor de hele schepping. Beloften van God die gelovigen niet mogen verduisteren.

...geven. Anderen zien uit naar een toekomstige verschijning van Christus en ... Artikelen - Het Zoeklicht ... ... Om met de deur in huis te vallen: ik verwacht dat ik - als ik gezond blijf - de wederkomst van Jezus Christus zal meemaken. Ik ben nu 59 jaar. Een klein rekensommetje leert dat ik de wederkomst van Jezus binnen pakweg 25 jaar verwacht. Als mensen zo'n uitspraak horen, reageren ze meestal geschrokken en afkeurend. Schroeder geeft een historisch overzicht van hoe het christendom door de eeuwen heen is omgegaan met het vraagstuk van de wederkomst van Christus. Daarnaast beschrijft hij, uitgaande van het Nieuwe Testament, de profeti ... Wederkomst - ABC voor kinderen ... . Daarnaast beschrijft hij, uitgaande van het Nieuwe Testament, de profetieën rond de wederkomst - los van het einde der wereld en het Laatste Oordeel - als gebeurtenissen van onze tijd en de directe toekomst. Direct na het Bijbelgedeelte over de opname van de Gemeente, lezen we hoe wij behoren te leven in afwachting van de wederkomst van Jezus: ... maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Is de wederkomst van Jezus Christus op handen? .. Maar...wat moet eerst nog gebeuren? De Bijbel geeft geen duidelijke tijdsberekening aangaande de wederkomst van Jezus. Sterker nog, Jezus heeft gezegd (Matt. 24:36) "Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader… De (weder)komst van Christus (Paperback). De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de (weder)komst van de Messias. Van deze voorzeggingen geven... 'De wederkomst van Jezus Christus', opgetekend door Andreas Boonstra, en goedgekeurd door het bestuur van Stichting 'De Bijbel is waar', die met hu... Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Portal Zo dicht staat de wereld nu bij een laatste wereldoorlog, bij het uitbreken van een kernoorlog op aarde. Die wereldoorlog geeft aanleiding tot de wederkomst van Christus, en is de reden waarom hij ingrijpt in de zaken van de mensheid om deze oorlog te beëindigen. De toon van het wereldnieuws is vandaag de dag heel anders dan een paar jaar geleden. Toch zien Gods kinderen in de hemel zelfs nog uit naar de grote dag dat hun lichaam wordt opgewekt. Dan worden ziel en lichaam weer verenigd. Dan wordt hun geluk/zaligheid nog groter. Dan mogen ze naar ziel en lichaam God groot maken. Dat is een heerlijke dag: de opstandingsdag, de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. De Bijbel maakt er tientallen keren melding van dat Christus in de toekomst komt om de mensen die op aarde leven, te oordelen. * Mattheüs 25:31-33 zegt bijvoorbeeld: 'Wanneer de Zoon des mensen [Jezus Christus] gekomen zal zijn in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, dan zal hij op zijn glorierijke troon plaats nemen.En alle natiën zullen vóór hem vergaderd worden, en hij zal de ... DE WEDERKOMST VAN JEZUS, DE HOOP DER EEUWEN Eén der meest plechtige en ernstige waarheden in de Bijbel is de toekomst en de verschijning van Jezus Christus in heerlijkheid. Met deze verschijning eindigt het grote plan der verlossing. De gelovigen van alle eeuwen hebben dan ook naar dat ogenblik uitgezien. Vanaf het ogenblik, dat het […] De terugkomst van Christus. Aan het einde van de grote verdrukking verzamelt de Antichrist al zijn legers van over de hele wereld om Jeruzalem aan te vallen (Zacharia 14:1-2). Ze beginnen de Joden zonder genade af te slachten. Nooit eerder in de hele geschiedenis van de Joden is er zo'n grote nood geweest. De wederkomst van Christus neemt dus apocalyptische vormen aan en zij zal plaats vinden 'op het einde van de tijden'. Dat wil...