Gratis elektronische bibliotheek

Zin der zotheid - Mans

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 1998
BESTANDSGROOTTE: 8,36
ISBN: 9789035119772
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Mans

U kunt het boek Zin der zotheid downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

'Er waren eens geen zwakzinnigen,' zo begint Zin der zotheid. Om vervolg een hele stoet geboren idioten, echte zotten en onnozele narren uit Middeleeuwen en Renaissance de revue te laten passeren: de Franse hofnar Triboulet, de heilige jozef van Cupertino en het door Luther vervloekte duivelskind uit Dessau. Over de geschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen, die in vroeger tijden als vermakelijk, heilig, duivels of minderwaardig golden en mensen met een verstandelijke handicap' heten, is tot op heden weinig bekend.Hoe leefden geboren idioten en zotten, hoe gingen anderen niet hen om en in hoeverre zijn zotten en onnozelen van weleer te vergelijken met de latere zwakzinnigen? Aan de hand van onderwerpen als zotheidsfeesten en narrencultuur, de zorg voor armen van geest en andere armen in kost-, gast-, dol- en verbeterhuizen, volkstradities en rituelen rond de geboorte van een kind met afwijkingen brengt Inge Mans in het eerste deel van het boek de verschillende betekenissen in beeld die vóór 1800 aan zotten, onnozelen en idioten toegekend werden. In het tweede deel beschrijft Mans de negentiende-eeuwse Opkomst van het begrip zwakzinnigheid zoals wc dat nu kennen. Dit gebeurt aan de hand van de 'ontdekking' van de opvoedbaarheid van zwakzinnigen, de opkomst van specifieke inrichtingen, werkplaatsen en scholen voor zwakzinnigen pedagogisering van de naoorlogse zwakzinnigenzorg en het recente streven naar integratie en emancipatie van zwakzinnigen.Zin der zotheid, het eerste boek dat een breed overzicht geeft van de cultuurgeschiedenis van zwakzinnigen tot nu toe, heeft de diepgang van wetenschappelijk onderzoek en is bovendien zeer beeldend en levendig geschreven. Het resultaat is een bijzondere geschiedenis die recht doet aan de bijzondere mensen die zwakzinnigen zijn.

...ill Aantekening Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht, 1998 Met lit ... ZIN DER ZOTHEID DR 3: vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van ... ... . opg., reg. Zin der zotheid. Uitgever Bakker, Amsterdam Verschenen 1998 ISBN 9035119770 Kenmerken De Zotheid houdt alles in haar macht. Het is een Lof der Zotheid, daardoor is het niet ondenkbaar dat de thema de Zotheid zelf is. 5. Korte Samenvatting Erasmus wil via dit boek allerlei onzinnigheden aan de kaak stellen, dat doet hij door een Lof der Zotheid te schrijven. Dat doet hij door de Zotheid te laten spreken. Delofderzotheid DesideriusErasmus ... Lof der zotheid: Opdracht - Home | Jeugdbibliotheek 15-18 jaar ... . Dat doet hij door de Zotheid te laten spreken. Delofderzotheid DesideriusErasmus EditieA.H.Kan Vertaalddoor:JohannesBenedictusKan bron DesideriusErasmus,Delofderzotheid(ed.A.H.Kan)(vert.JohannesBenedictusKan).Met OMSCHRIJVING 'Er waren eens geen zwakzinnigen,' zo begint Zin der zotheid. Om vervolg een hele stoet geboren idioten, echte zotten en onnozele narren uit Middeleeuwen en Renaissance de revue te laten passeren: de Franse hofnar Triboulet, de heilige jozef van Cupertino en het door Luther vervloekte duivelskind uit Dessau. Zin der zotheid is het eerste boek dat uitgebreid op deze vragen ingaat. Pas in de negentiende eeuw werd gekte een medische kwestie en ging men verschil maken tussen krankzinnigen als zieken en zwakzinnigen als zwakken van geest. Laatstgenoemden bleken ongeneeslijk, maar wel opvoedbaar. Zin der zotheid dr 3. Middeleeuwse zotten en dwazen zoals de Franse hofnar Triboulet, de heilige Jozef van Cupertino en het door Luther vervloekte duivelskind uit Dessau waren in onze ogen verstandelijk gehandicapt. In hun tijd echter werden zij niet als zodanig gezien. Wat betekende dit voor hun manier van leven en voor hun plaats in de samenleving? U vindt Zin der zotheid in PDF, ePUB, MOBI. 'Er waren eens geen zwakzinnigen,' zo begint Zin der zotheid. Om vervolg een hele stoet geboren idioten, echte zotten en onnozele narren uit Middel...