Gratis elektronische bibliotheek

DE VOETAFDRUK ECONOMIE - Alias Pyrrho

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2019
BESTANDSGROOTTE: 6,64
ISBN: 9789402199406
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Alias Pyrrho

Veel plezier met het gratis lezen van DE VOETAFDRUK ECONOMIE Alias Pyrrho epub-boeken

Omschrijving:

In dit actuele pamflet van maar honderd pagina's wordt duidelijk hoe hard de botsing van economische groei op het milieu zal aankomen. Maar de groeiende markteconomie voert een achterhoedegevecht tegen het klimaat, de voetafdruk en de milieuvervuiling. Door de opwarming van de aarde verandert het perspectief op de toekomst dramatisch. De jeugd komt massaal in opstand om hun toekomst veilig te stellen, maar bij de elite draait het maar om een ding: geld! Boeren en vissers zitten klem in hun investeringen om hun export te realiseren. Hoe een catastrofe te ontkomen? Een regeneratieve economie ofwel een voetafdruk economie is het onvermijdelijke alternatief. Import en export moeten eraan geloven door een zelfvoorzienende economie die inherent duurzaam is. Met een vernieuwde democratie en economie belooft dit een superkwaliteit van leven op een leefbare planeet waarop de biodiversiteit kan worden gerespecteerd.De voetafdruk economie is een actuele aanvulling op: EUNOMIA Een humane economie en democratie. (2015) Van Kapitalisme naar een duurzame economie.(2015) Een Nieuwe economie. (2017) Waarom de wereld toe is aan een ander economisch systeem. (2018)

...te banen (bijvoorbeeld transport en logistiek, onderzoek, etc ... Lancering campagne Friese Voetafdruk: 'Wij willen minder ... ... .). De Nederlandse economie is de afgelopen 15 jaar 'groener' geworden. Van zes verschillende thema's rond vergroening van de economie lieten er vijf een verbetering zien. Zo wordt de Nederlandse economie steeds milieu-efficiënter. Ten opzichte van andere Europese landen scoort Nederland op dit thema echter relatief laag. De Voetenbank site geeft informatie over het model 'Mondiale Ecologische Voetafdruk', over de campagne over de Mondiale Voetafdruk in 6 Nederlandse gemeenten en over het proefproject met 8 gemeenten (coordinatie De Kleine Aarde, Boxtel). Bovendien kan iedereen via de site de eigen Voetafdruk mete ... DE VOETAFDRUK ECONOMIE door Alias Pyrrho ... . Bovendien kan iedereen via de site de eigen Voetafdruk meten, snel (5 tot 10 minuten) via de Quick scan en degelijker via het computerprogramma (ong. 30 min ... Beschrijving DE VOETAFDRUK ECONOMIE In dit actuele pamflet van maar honderd pagina's wordt duidelijk hoe hard de botsing van economische groei op het milieu zal aankomen. Maar de groeiende markteconomie voert een achterhoedegevecht tegen het klimaat, de voetafdruk en de milieuvervuiling. "De CO2-voetafdruk is fors afgenomen in het eerste kwartaal van 2020." Een woordvoerder van ABP benadrukt dat dit eens te meer laat zien dat de vaststelling van zo'n voetafdruk een momentopname is. De mensheid leeft boven haar ecologische stand. Als iedereen zou leven zoals wij westerlingen, hebben we zelfs drie aardes nodig. Dit zijn aannames die gebaseerd zijn op het principe van de ecologische voetafdruk. Maar die krijgt vernietigende kritiek van steeds meer wetenschappers, die haar als een verkooptruc ontmaskeren. Oftewel: de Voetafdruk is geen wetenschap maar marketing. De hoeveelheid land die nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland. Van het land dat in gebruik is voor deze Nederlandse voetafdruk ligt een kleine 15 procent in Nederland zelf. De helft van het totaal ligt in andere OESO-landen, een kwart in de transitielanden (Brazilië, Rusland, India, Indonesië, China en Zuid-Afrika, Hierin wordt gepleit voor een bredere visie op de economie. Tot zover de ontwikkelingen omtrent de Voetafdruk. Mocht je nu geïnteresseerd zijn naar je eigen Voetafdruk, of wil je reacties of aanvullingen geven op de conceptnotitie van de WVN, zie www.voetafdruk.eu. Jan Juffermans, Boxtel, juli 2013. Volledig artikel: klik hier. De transport- en logistieksector krijgt nu al harde klappen als gevolg van de coronacrisis, maar de echte dreun moet nog komen. De sector is echter in staat om weer op te krabbelen en sterker uit de crisis te komen. Daarvoor moet de 'logistieke voetafdruk' kleiner worden door slimmer te gaan werken. Dat zei dr. Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam ... Voetafdrukken en de monitoring van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie 6 voetafdrukken vergeleken worden met de voetafdrukken voor 2014, die berekend zijn met een op de conventionele wijze geharmoniseerde versie van Exiobase. De verschille...