Gratis elektronische bibliotheek

Wetten Compact Jeugdwet - Olga Hoekstra

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2016
BESTANDSGROOTTE: 9,82
ISBN: 9789463189392
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Olga Hoekstra

Veel plezier met het gratis lezen van Wetten Compact Jeugdwet Olga Hoekstra epub-boeken

Omschrijving:

Wetten Compact Jeugdwet 1e druk is een boek van Olga Hoekstra uitgegeven bij Mijnmanagementboek.Nl. ISBN 9789463189392 Een bundeling van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet (geldend vanaf juli 2015). Bevat tevens de artikelsgewijze toelichting uit de Memorie van Toelichting.De overzichtelijke en gebruiksvriendelijke bundel op het gebied van het Jeugdrecht. De Wetten Compact is het onmisbare juridische naslagwerk voor iedere professional die te maken krijgt met het Jeugdrecht. Door de toevoeging van de artikelsgewijze toelichting uit de Memorie van Toelichting, worden artikelen verklaard en geduid.

...meer Jeugdwet Jeugdwet, bijgesteld aan de Verzamelwet VWS 2016 - 18 mei 2016 Hoofdstuk 1 ... Zorg voor jongeren onder de 18 - CIZ ... . Begripsbepalingen en reikwijdte: Artikel 1.1 Definities: In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: · - accommodatie: bouwkundige voorziening of deel van een bouwkundige voorziening met het daarbij behorende terrein, waar jeugdhulp wordt verleend door of namens een ... De Wet PG bepaalt dat bij uitbesteding van de JGZ buiten de GGD bij zorgorganisaties een aanbestedingsplicht geldt. Daarnaast bestaat er voor de gemeenten de mogelijkheid om in het kader van de nieuwe J ... Jeugdzorg in Nederland (De Jeugdwet) - Zorgwijzer ... . Daarnaast bestaat er voor de gemeenten de mogelijkheid om in het kader van de nieuwe Jeugdwet, meer verbinding te zoeken tussen de (preventief werkende) JGZ en de jeugdzorg. Buy Wetten Compact Jeugdwet 01 by Hoekstra, Olga (ISBN: 9789463189392) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Over de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze folder ook voor cliënten bestellen. Waar kunnen jongeren terecht als ze niet in aanmerking komen voor de Wlz? Begeleiding individueel en/of groep en vervoer: Jeugdwet. Aanvraag bij de gemeente. Begeleidende verzorging: Jeugdwet. Aanvraag bij de gemeente. Bekijk ook de factsheet onderaan deze pagina. Wet Passend onderwijs. Stellaard onderzocht niet alleen de Jeugdwet, maar ook de Wet Passend onderwijs en de samenhang tussen die wetten. 'Beide wetten richten zich op een (deels) dezelfde doelgroep, beogen een beweging van curatieve naar preventieve ondersteuning en verlangen voor hun uitvoering een omslag in denken en doen. Per 1 januari 2015 heeft u er als gemeente taken bij gekregen op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp en participatie. Met name de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn voor u van belang. Daarnaast stemt u uw beleid af met zorginstellingen die de Wet langdurige zorg uitvoeren. Even niet meer helder welke wet wat regelt? Bekijk onderstaande infographic of raadpleeg de ... Overheid.nl is de kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, zoals nationale en lokale wet- en regelgeving, officiële publicaties, bekendmakingen en consultaties. Overheid.nl geeft ook toegang tot internetsites en informatiebronnen van andere overheidsorganisaties. MEMORIE VAN TOELICHTING. Nadere regelgeving: - Besluit Jeugdwet - Besluit langdurige zorg - Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Regeling Jeugdwet WET van 1 maart 2014, Stb. 2014, 105, inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische ......