Gratis elektronische bibliotheek

Praktijkboek ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel - H.G. Punt

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2003-12-01
BESTANDSGROOTTE: 6,23
ISBN: 9789054093879
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H.G. Punt

Veel plezier met het gratis lezen van Praktijkboek ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel H.G. Punt epub-boeken

Omschrijving:

Praktijkboek ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel is een boek van H.G. Punt

...preekt alle voor de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel relevante aspecten op een systematische wijze ... Praktijkboek Ontneming, HG Punt - Ebook - 9789012386005 ... ... . De problematiek en wetgeving worden per logisch deelonderwerp besproken en toegelicht met behulp van praktijkvoorbeelden, de jurisprudentie en de wetsgeschiedenis. ontneming de verplichting die een veroordeelde wordt opgelegd om een geldbedrag (het voordeel verkregen uit een strafbaar feit) aan de Staat te betalen Gebruikt voor: crimineel verkregen vermogen crimineel vermogen ontnemingsmaatregelen ontnemingswetgeving plukze voordeelsontneming waardeconfiscatie wederrechtelijk verkregen voordeel Meer specifiek: voordeel... Hallo! Op zoek naar een Praktijkboek ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel-boek geschreven door ... Praktijkboek Ontneming (e-Book) - HG Punt | Boeken.com ... ... Hallo! Op zoek naar een Praktijkboek ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel-boek geschreven door auteur H.G. Punt? Registreer u op onze website bank72.nl en download gratis boeken! Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Wanneer iemand door middel van criminele activiteiten geld verdient, noemt men dit "wederrechtelijk verkregen voordeel". Illustratief hierbij is bijvoorbeeld de kweek van hennep. Dit blijkt een lucratieve business, mede gelet op het feit dat dit vaak voorkomt in Nederland. Het strafrechtelijk ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel heeft zowel strafrechtelijke, strafvorderlijke als civielrechtelijke aspecten. In dit boek is getracht deze aspecten van ontneming te behandelen. Omdat het is geschreven als een praktijkboek wordt de materie per onderwerp behandeld. Praktijkboek Ontneming (e-boek) door HG Punt, EAN 9789012386005. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel Bij een afzonderlijke uitspraak kan de rechter iemand die is veroordeeld voor een strafbaar feit een ontnemingsmaatregel opleggen. Een ontnemingsmaatregel is de verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. De uitgave bespreekt alle voor de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel relevante aspecten op een systematische wijze. De problematiek en wetgeving worden per logisch deelonderwerp besproken en toegelicht met behulp van praktijkvoorbeelden, de jurisprudentie en de wetsgeschiedenis. Art. 36e, eerste, tweede en derde lid, Sr luidde tot de inwerkingtreding op 1 juli 2011 van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming) van 31 maart 2011, Stb. 2011, 171: De uitgave bespreekt alle voor de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel relevante aspecten op een systematische wijze. De problematiek en wetgeving worden per logisch deelonderwerp besproken en toegelicht met behulp van praktijkvoorbeelden, de jurisprudentie en de wetsgeschiedenis. 2. Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel via de Geld- bulk van § 17 OWiG 134 a. De dubbele functie van de GeldbuBe 134 b. Wanneer kan de Geldbuk worden opgelegd 9 136 c. Enkele repressieve toemetingscriteria voor de oplegging van de GeldbuBe 137 d. Het wederrechtelijk verlcregen voordeel als onderdeel van de De uitgave bespreekt alle voor de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel relevante aspecten op een systematische wijze. De problematiek en wetgeving worden per logisch deelonderwerp besproken en toegelicht met behulp van praktijkvoorbeelden, de Confiscatie is een algemene term voor een gerechtelijke inbeslagneming. In het Nederlandse en Belgische strafrecht kunnen hier verschillende rechtsfiguren mee worden aangeduid, bijvoorbeeld de 'verbeurdverklaring', 'onttrekking aan het verkeer' en 'ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel'. Advocaat ontneming. De Hoge Raad heeft op 30 oktober 2018 nadrukkelijk bevestigd dat een uitspraak op een vordering van het Openbaar Ministerie tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (36e Sr) uitdrukkelijk de bewijsmiddelen moet vermelden, op grond waarvan een schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontleend, met weergave van de inhoud van die […] ONTNEMING WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL Het Openbaar Ministerie richt zich steeds meer op het financiële aspect in strafzaken en heeft de focus gelegd op het zoveel mogelijk "afpakken" van illegaal verkregen voordeel. Daartoe kan zij onder andere een ontnemingprocedure starten, waarin het… De officier van justitie die een strafzaak met een transactie wil afdoen kan aan de betrokken persoon daarbij de voorwaarde stellen aan de staat een geldbedrag te betalen of inbeslaggenomen voorwerpen over te dragen ter gehele of gedeeltelijke ontneming van het wederrechteli...