Gratis elektronische bibliotheek

1 Korinti�rs - Jan Lambrecht

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,65
ISBN: 9789061739517
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jan Lambrecht

De beste pdf van 1 Korinti�rs die u hier kunt vinden

Omschrijving:

In de eerste brief van Paulus aan de inwoners van Korinte bekommert Paulus zich over de eensgezindheid die zou moeten heersen binnen de christelijke gemeente: 'Laat er geen verdeeldheid onder u zijn; wees volkomen ��n van zin en ��n van gevoelen'(1,10). Toch is de wortel van het probleem niet twist of partijzucht als zodanig. De vele gevaren die de christenen bedreigen, vinden blijkbaar hun gemeenschappelijke oorsprong in de moeilijkheid om een waarachtig christelijk leven te leiden in een hellenistisch heidens milieu.In dit korte commentaar besteedt Jan Lambrecht vooral aandacht aan de structuur en de gedachtegang in de verschillende delen van de brief en aan een zo juist mogelijk weergave van Paulus' bedoelingen.Jan Lambrecht is emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament aan de Katholieke Universiteit Leuven en doceert bijbelwetenschappen aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome.

... en God zal aan beide een einde maken.' Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en ... 1 KORINTIËRS 13 | AFR83 Die Bybel | YouVersion ... ... 1 Tes. 1:5 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. 6 Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. De opstanding van Christus. 1 Ver ... Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs - Wikipedia ... . Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. De opstanding van Christus. 1 Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, Gal. 1:11 dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,. 2 Rom. 1:16; 1 Kor. 1:21 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt.. 3 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, Jes. 53:7; Dan. 9:24 ... 7 1 7:1-2 1 Tes. 4:3 Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. 2 Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, ... 1 Korintiërs 13. Beschrijving van echte liefde 1 Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. 2 Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Korinte. 1 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Korinte, en aan iedereen op aarde die in Jezus Christus gelooft. Ik schrijf deze brief samen met mijn vriend Sostenes. Ik ben een apostel van Jezus Christus. God zelf heeft mij als apostel uitgekozen. 1 KORINTIËRS 13:4-7 BB. De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. 3 1 Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. 2 3:2 Hebr. 5:12-13 Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu no...