Gratis elektronische bibliotheek

Flexibele rechtsvormen - J.M.M. Maeijer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2009-05-21
BESTANDSGROOTTE: 4,65
ISBN: 9789013057874
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.M.M. Maeijer

U vindt de pdf van het boek Flexibele rechtsvormen hier

Omschrijving:

Kernthema is flexibiliteit in het vennootschapsrecht waarbij de gedachte is dat de juridische vormgeving van de vennootschap moet beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers. Omdat die behoeften zeer uiteenlopen, wordt het wenselijk geacht flexibele regels te ontwerpen die rekening houden met de diversiteit van de behoeften. De wetgever heeft verschillende initiatieven ontplooid die in de lijn van deze gedachte passen. De bestaande regeling van de personenvennootschap in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel zal worden vervangen door een geheel nieuwe uniforme regeling (Titel 7.13 BW). Het BV-recht wordt ingrijpend herzien. Het wetsontwerp daartoe draagt de veelzeggende verkorte naam "Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht".

...ig ook steeds populairder in andere sectoren zoals de gezondheidszorg, beleggingsfondsen en vrije beroepsbeoefenaren ... Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s - PDF ... . Flexibiliteit en fiscale overwegingen zijn de belangrijkste redenen om voor een coöperatie te kiezen. Rechtsvormen Autonomie van recht en rechtswetenschap Rede uitgesproken door prof. dr. B.M.J. van Klink bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de methoden en technieken van recht en rechtswetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam op 23 april 2010 Boom Juridische uitgevers Den Haag 2010 Rechtsvormen_3.indd 3 6-10-2010 14:05:51 Er gelden flexibeler regels dan voorheen, deels gelijkend op wat in Nederland geldt, maar ... Flexibele werkvormen | Flexibel werken ... .indd 3 6-10-2010 14:05:51 Er gelden flexibeler regels dan voorheen, deels gelijkend op wat in Nederland geldt, maar er zijn ook andere regels. De terminologie is gewijzigd; begrippen als 'zaakvoerders' (bestuurder) en 'vennoten' (aandeelhouders van een BVBA) worden niet meer gehanteerd. Een flexibele slang is erg buigzaam en geschikt voor ronde of ovale verbindingsstukken (of aansluitingen). De flexibele ventilatieslang wordt vooral gebruikt in mechanische ventilatiesystemen, warmteterugwinunits en bij luchtbehandelingsinstallaties. Ook zien we ze veel als flexibele afvoerbuis voor de afzuigkap. Omdat een stichting één van de meest flexibele rechtsvormen is. Nagenoeg iedere activiteit valt op de één of andere manier onder een stichting te brengen. Administreren van aandelen, belangenbehartiging van behoeftigen, belangen van dieren , het beheer van derdengelden of spaarpotstichtingen voor bijvoorbeeld een jaarclub, met een stichting kun je praktisch alle kanten op. Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie Mr. J.M. Blanco Fernández Prof. mr. M. van Olffen 2007 Sinds 1 oktober 2012 is het makkelijker om een besloten vennootschap (bv) op te richten, dankzij de wetswijziging die in de volksmond flex-bv is gaan heten. In Nederland bestaan ongeveer 800.000 bv's. De meest optimale rechtsvorm kan voor iedere ondernemer anders zijn. In deze bijdrage zet ik uiteen welke rechtsvormen en juridische structuren kunnen worden toegepast. De eenmanszaak. De eenmanszaak is een van de bekendste en flexibele rechtsvormen om een onderneming in te drijven. Dan is een ondernemerscoöperatie een praktische en flexibele rechtsvorm. De coöperatie is één van je opdrachtgevers. Samenwerken in een coöperatie is de ideale manier om wel zelfstandig ondernemer te blijven en toch onderdeel te zijn van een groter geheel. Een VOF is een eenvoudige en flexibele rechtsvorm. De wet regelt vrij weinig, dus het staat je vrij om er zelf invulling aan te geven. De VOF kan je ook zonder contract oprichten, dan maak je alleen onderling mondelinge afspraken. Dat is niet aan te raden....